Nadzór nad księgami rachunkowymi Spółki

Klient

Klient to spółka handlowa osiągająca kilkanaście milionów obrotu rocznie, prowadząca sprzedaż zarówno w Polsce jak i za granicą.

Potrzeby

Klient wyraził potrzebę pomocy w nadzorze nad księgami rachunkowymi spółki w swojej siedzibie.

Nasze rozwiązanie

W odpowiedzi na potrzeby Klienta dokonaliśmy szczegółowego przeglądu ksiąg rachunkowych Spółki oraz procesów zachodzących w Spółce. Na prośbę Klienta prowadzimy bezpośredni nadzór nad działem księgowości w Spółce pełniąc rolę Głównego Księgowego.

Efekty

Efektem naszych działań jest prawidłowe i zgodne zobowiązującymi przepisami prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki oraz usprawnienie procesów w Spółce

Dzięki pracy w siedzibie Klienta mamy ciągły kontakt z Kierownictwem Spółki i w każdej chwili możemy reagować na potrzeby pojawiające się ze strony Kierownictwa

Może Cię zainteresować

Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.
Polski Ład i poprawki do niego wniósł wiele zmian w naliczaniu wynagrodzeń. W środowisku nagłych zmian i krótkich terminów ich wdrożenia zdarzyć się mogły pomyłki lub braki w systemach płacowych.
Zmiany w ustawie o rachunkowości ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych spółki. O czym jednak należy pamiętać?
W zeszłym tygodniu Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o KRS, która zmienia m.in. przepisy ustaw o PIT, o CIT oraz ustawę o rachunkowości.