Przegląd naliczenia list płac pod kątem Polskiego Ładu

Polski Ład i poprawki do niego wniósł wiele zmian w naliczaniu wynagrodzeń. W środowisku nagłych zmian i krótkich terminów ich wdrożenia zdarzyć się mogły pomyłki lub braki w systemach płacowych.

Prawidłowość wynagrodzeń to jeden z najbardziej wrażliwych tematów wśród pracowników – dlatego warto zadbać o pewność, że zostały one naliczone bezbłędnie, zwłaszcza w roku wprowadzenia Polskiego Ładu.

Krytyczne punkty

Polski Ład wprowadził wiele zmian, które działy kadr i płac musiały procesować w krótkim okresie i w atmosferze niepewności dotyczącej legalności niektórych rozwiązań. Dodatkowe modyfikacje zostały wprowadzane rozporządzeniami i poprawkami do ustaw.

W roku 2022 zostały wprowadzane między innymi poniższe zmiany, mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń:

 1. Skomplikowany algorytm kalkulacji tzw. ulgi dla kasy średniej, która stosowana była do 30.06.2022 r.
 2. Wycofanie ulgi dla klasy średniej od 01.07.2022 r.
 3. Uchylenie możliwości odliczania od podatku części składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 4. Przedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli tzw. rolowanie zaliczek – wprowadzone początkowo Rozporządzeniem i niestosowane przez wszystkie podmioty. W późniejszym terminie zapisy Rozporządzenia zostały opublikowane w Ustawie i stały się prawem obowiązującym bez wątpliwości.
 5. Wycofanie mechanizmu rolowania zaliczek od 01.07.2022 r.
 6. Nowe zwolnienia z opodatkowania: ulga na powrót, ulga dla seniorów, ulga dla rodzin wielodzietnych;
 7. Nowa skala podatkowa oraz nowa kwota pomniejszająca miesięczne zaliczki na podatek (tzw. ulga podatkowa);
 8. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie powołania;
 9. Zmiany dotyczące kwot ryczałtów za używanie aut służbowych do celów prywatnych;
 10. Zmiana dotycząca obowiązku stosowania kwoty zmniejszającej podatek w każdym momencie roku. 
 11. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego i stawki godzinowej zleceniobiorców.

Cel przeglądu prawidłowości naliczania list płac

Zmiany były rewolucyjne, skomplikowane i – dodatkowo – zmienne w ciągu roku podatkowego. Dlatego proponujemy przegląd list płac pod kątem modyfikacji przepisów podatkowych, aby mieć pewność, że naliczona w systemie lista płac jest poprawna, a tym samym pracownicy otrzymają prawidłowe wynagrodzenie.

Prawidłowo skalkulowane wynagrodzenia i usunięcie potencjalnych błędów są istotnym elementem budowania zaufania do pracodawcy. W związku z tym przegląd list płac przez zewnętrznych ekspertów bez wątpienia można uznać za jeden z elementów wizerunku firmy.

Naliczanie list płac po wprowadzeniu Polskiego Ładu nastręcza Ci problemów? Nic straconego! Skorzystaj z naszych usług, jeśli chcesz profesjonalnej pomocy w weryfikacji naliczeń płacowych. Zapraszamy do kontaktu! 

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych
Warszawa

Może Cię zainteresować

Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.
Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!
Zmiany w ustawie o rachunkowości ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych spółki. O czym jednak należy pamiętać?
Co to oznacza w perspektywie rewizji sprawozdania przez firmę audytorską? Na jakie dodatkowe pytania i odrębne procedury powinny przygotować się spółki poddawane badaniu?
Wymyślona bariera czy faktyczna dyskryminacja ze względu na płeć? Ile kobiet w Polsce piastuje wysokie stanowiska? Dlaczego szklane sufity trudno przebić?

Usługi