fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Przegląd naliczenia list płac pod kątem Polskiego Ładu

list płac

Polski Ład i poprawki do niego wniosły wiele zmian w naliczaniu wynagrodzeń. W środowisku nagłych zmian i krótkich terminów ich wdrożenia zdarzyć się mogły pomyłki lub braki w systemach płacowych. Czy jesteś pewien, że płace w Twojej firmie zostały dobrze naliczone? Zbliża się czas rozliczeń rocznych z pracownikami i warto by zadbać o tę  pewność. Nasi wykwalifikowani eksperci służą pomocą w weryfikacji.

Prawidłowość wynagrodzeń to jeden z najbardziej wrażliwych tematów wśród pracowników – dlatego warto zadbać o pewność, że zostały one naliczone bezbłędnie, zwłaszcza w roku wprowadzenia Polskiego Ładu.

Krytyczne punkty

Polski Ład wprowadził wiele zmian, które działy kadr i płac musiały procesować w krótkim okresie i w atmosferze niepewności dotyczącej legalności niektórych rozwiązań. Dodatkowe modyfikacje zostały wprowadzane rozporządzeniami i poprawkami do ustaw.

W roku 2022 zostały wprowadzane między innymi poniższe zmiany, mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń:

 1. Skomplikowany algorytm kalkulacji tzw. ulgi dla kasy średniej, która stosowana była do 30.06.2022 r.
 2. Wycofanie ulgi dla klasy średniej od 01.07.2022 r.
 3. Uchylenie możliwości odliczania od podatku części składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 4. Przedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli tzw. rolowanie zaliczek – wprowadzone początkowo Rozporządzeniem i niestosowane przez wszystkie podmioty. W późniejszym terminie zapisy Rozporządzenia zostały opublikowane w Ustawie i stały się prawem obowiązującym bez wątpliwości.
 5. Wycofanie mechanizmu rolowania zaliczek od 01.07.2022 r.
 6. Nowe zwolnienia z opodatkowania: ulga na powrót, ulga dla seniorów, ulga dla rodzin wielodzietnych;
 7. Nowa skala podatkowa oraz nowa kwota pomniejszająca miesięczne zaliczki na podatek (tzw. ulga podatkowa);
 8. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie powołania;
 9. Zmiany dotyczące kwot ryczałtów za używanie aut służbowych do celów prywatnych;
 10. Zmiana dotycząca obowiązku stosowania kwoty zmniejszającej podatek w każdym momencie roku.  
 11. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego i stawki godzinowej zleceniobiorców.

Cel przeglądu prawidłowości naliczania list płac

Zmiany były rewolucyjne, skomplikowane i – dodatkowo – zmienne w ciągu roku podatkowego. Dlatego proponujemy przegląd list płac pod kątem modyfikacji przepisów podatkowych, aby mieć pewność, że naliczona w systemie lista płac jest poprawna, a tym samym pracownicy otrzymają prawidłowe wynagrodzenie.

Prawidłowo skalkulowane wynagrodzenia i usunięcie potencjalnych błędów są istotnym elementem budowania zaufania do pracodawcy. W związku z tym przegląd list płac przez zewnętrznych ekspertów bez wątpienia można uznać za jeden z elementów wizerunku firmy.

Naliczanie list płac po wprowadzeniu Polskiego Ładu nastręcza Ci problemów? Nic straconego! Skorzystaj z naszych usług, jeśli chcesz profesjonalnej pomocy w weryfikacji naliczeń płacowych. Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu

Anna Niegowska-Warowna
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych
+48 502 022 771

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}