Tag: sprawozdania finansowe

Kategorie bloga
Kategorie bloga
Usługi
Usługi
Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Polski Ład i poprawki do niego wniósł wiele zmian w naliczaniu wynagrodzeń. W środowisku nagłych zmian i krótkich terminów ich wdrożenia zdarzyć się mogły pomyłki lub braki w systemach płacowych.
Zmiany w ustawie o rachunkowości ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych spółki. O czym jednak należy pamiętać?
Co to oznacza w perspektywie rewizji sprawozdania przez firmę audytorską? Na jakie dodatkowe pytania i odrębne procedury powinny przygotować się spółki poddawane badaniu?