fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Sprawozdania finansowe spółki

Sprawozdania finansowe

Zmiany w ustawie o rachunkowości ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych spółki. O czym jednak należy pamiętać?

Kto nie musi już podpisywać sprawozdań finansowych spółki?

Nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych spółki w ustawie o rachunkowości

Dotychczas, Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości nakazywała, aby sprawozdania finansowe spółki, przed złożeniem do Krajowego Rejestru Sądowego, były podpisywane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce oraz wszystkich członków organu uprawnionego do reprezentacji spółki, zazwyczaj zarządu.

Od 1 stycznia 2022 roku, znowelizowany art. 52 Ustawy o rachunkowości zniósł obowiązek podpisywania sprawozdania finansowego przez cały zarząd. Obecnie wymagany jest podpis tylko jednego członka zarządu, o ile pozostałe osoby z zarządu złożą odpowiednie oświadczenie. Niemniej jednak, osoba odpowiedzialna za księgowość spółki wciąż musi składać swój podpis!

O czym należy pamiętać?

Oświadczenia składane przez członków zarządu nie podpisujących sprawozdania finansowego, dla swojej skuteczności muszą wskazywać, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę o rachunkowości. Oświadczenia można sporządzić zarówno w formie pisemnej, jak i w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niezależnie od formy, oświadczenia należy załączyć przy składaniu sprawozdania finansowego spółki przez Portal Rejestrów Sądowych.

Sprawozdania finansowe spółek nie będą już nastręczały trudności. Omawiane zmiany bowiem znacznie ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych. Nie każdy członek zarządu musi już posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, który jest zawsze wymagany przy składaniu podpisu bezpośrednio na sprawozdaniu. Jest to szczególnie ważne dla spółek, w których zarządzie zasiadają osoby niebędące obywatelami polskimi.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszych zmianach Ustawy o rachunkowości? Szukasz wsparcia w procesie złożenia sprawozdań finansowych twojej spółki? Skontaktuj się z nami! Udzielimy Ci wszelkiej niezbędnej pomocy.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą usługą e-sprawozdania finansowego!

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Zwalniać czy nie zwalniać?

Czy zwolnienie części załogi to dobre rozwiązanie w dobie kryzysu? Jakie konsekwencje takiej decyzji nastąpią w krótkim i w długim okresie?

Zawieszenie biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych a COVID-19

Czy przepisy tzw. Tarczy 1.0 zawiesiły bieg terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych? Planowana uchwała składu 7 sędziów NSA.

SZKOLENIE: Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT)

Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
{literal} {/literal}