Sprawozdania finansowe spółki

Zmiany w ustawie o rachunkowości ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych spółki. O czym jednak należy pamiętać?

Kto nie musi już podpisywać sprawozdań finansowych spółki?

Nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych spółki w ustawie o rachunkowości

Dotychczas, Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości nakazywała, aby sprawozdania finansowe spółki, przed złożeniem do Krajowego Rejestru Sądowego, były podpisywane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce oraz wszystkich członków organu uprawnionego do reprezentacji spółki, zazwyczaj zarządu.

Od 1 stycznia 2022 roku, znowelizowany art. 52 Ustawy o rachunkowości zniósł obowiązek podpisywania sprawozdania finansowego przez cały zarząd. Obecnie wymagany jest podpis tylko jednego członka zarządu, o ile pozostałe osoby z zarządu złożą odpowiednie oświadczenie. Niemniej jednak, osoba odpowiedzialna za księgowość spółki wciąż musi składać swój podpis!

O czym należy pamiętać?

Oświadczenia składane przez członków zarządu nie podpisujących sprawozdania finansowego, dla swojej skuteczności muszą wskazywać, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę o rachunkowości. Oświadczenia można sporządzić zarówno w formie pisemnej, jak i w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niezależnie od formy, oświadczenia należy załączyć przy składaniu sprawozdania finansowego spółki przez Portal Rejestrów Sądowych.

Sprawozdania finansowe spółek nie będą już nastręczały trudności. Omawiane zmiany bowiem znacznie ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych. Nie każdy członek zarządu musi już posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, który jest zawsze wymagany przy składaniu podpisu bezpośrednio na sprawozdaniu. Jest to szczególnie ważne dla spółek, w których zarządzie zasiadają osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszych zmianach Ustawy o rachunkowości? Szukasz wsparcia w procesie złożenia sprawozdań finansowych twojej spółki? Skontaktuj się z nami! Udzielimy Ci wszelkiej niezbędnej pomocy.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą usługą e-sprawozdania finansowego!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.
Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!
Polski Ład i poprawki do niego wniósł wiele zmian w naliczaniu wynagrodzeń. W środowisku nagłych zmian i krótkich terminów ich wdrożenia zdarzyć się mogły pomyłki lub braki w systemach płacowych.
Co to oznacza w perspektywie rewizji sprawozdania przez firmę audytorską? Na jakie dodatkowe pytania i odrębne procedury powinny przygotować się spółki poddawane badaniu?
Wymyślona bariera czy faktyczna dyskryminacja ze względu na płeć? Ile kobiet w Polsce piastuje wysokie stanowiska? Dlaczego szklane sufity trudno przebić?

Usługi