Dobry lider – kto to?

Biznes to relacje – nie tylko służbowe, ale i osobiste. Jak zatem budować więzi, zjednywać sobie ludzi i poszerzać sieć kontaktów biznesowych?

Kompetencje twarde i kompetencje miękkie

Wśród inżynierów tylko 15% wyników finansowych wynika bezpośrednio z umiejętności fachowych. Może wydawać się to dziwne – zwłaszcza, że ta dana odnosi się do zawodu specjalistycznego. Niemniej, prawdą jest, że pozostałe 85% sukcesu, nawet w tym wypadku, to wynik zdolności przywódczych, komunikacyjnych oraz osobowości.1

Co z tego wynika? Po prostu przyjemniej słucha się osób, które potrafią jasno wyrażać swoje myśli. Jeżeli w parze z tym idą zdolności przywódcze oraz umiejętność wzbudzania entuzjazmu wśród innych – możemy mówić o dobrym liderze. Wybitni fachowcy są, rzecz jasna, potrzebni, ale za ich niesamowitą wiedzą nie zawsze idzie w parze zjednywanie sobie ludzi. Dobry menedżer  m u s i  umieć to robić. Oczywiście – idealnym rozwiązaniem jest połączenie kompetencji twardych i miękkich: wiedzy i lekkości komunikacji.

Wizja, czyli największa broń dobrego lidera

Wielokrotnie można spotkać się z tym, że określenie „kierownik” i „menedżer” używane są zamiennie. Istnieje między nimi jednak subtelna różnica, na którą warto zwrócić uwagę. Kierownik planuje, kontroluje i pilnuje, aby zadania były wykonywane terminowo. Zakres obowiązków menedżera jest natomiast znacznie szerzy. Dobry menedżer jest bowiem liderem.

Przede wszystkim – musi być to osoba z wizją. Pomysły lidera muszą mieć na celu rozwijanie firmy, a tym samym: poprawiania jej wyników. To ktoś, kto nie boi wychodzić się z inicjatywą, mówić głośno o swoich planach i projektach, jednocześnie rozumiejąc funkcjonowania poszczególnych procesów w firmie, jak i całego biznesu. Lider umie rozpoznawać talenty w swoim zespole i podczas rekrutacji, potrafi dobierać podległych mu pracowników tak, aby się uzupełniali, umie ich wspierać oraz motywować.

Dobry lider sprawia, że jego zespół się rozwija – zawodowo i prywatnie

Dlaczego warto się starać być dobrym liderem?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy przeprowadzone przez Leanpassion w maju 2021 wśród grupy 1000 pracowników (60% kobiet, 40% mężczyzn) wyraźnie pokazuje, dlaczego warto być dobrym liderem. Pracownicy są bardziej zadowoleni z pracy, a tym samym znacznie bardziej w niej wydajniejsi, kiedy mają dobrego lidera. Aż 64 % badanych podkreśla, że jest to najważniejszy czynnik mający związek z satysfakcją z pracy. Na drugim miejscu natomiast ex aequo znajduje się stabilność zatrudnieniazgłaszanie oraz rozwiązywanie problemów.

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy z maja 2021 roku kreuje także, na podstawie odpowiedzi pracowników, obraz idealnego lidera. Taka osoba, dla swojego zespołu, powinna między innymi:

  • mieć wysokie standardy moralne i etyczne,
  • szanować innych ludzi,
  • być otwarta na nowe pomysły oraz inicjatywy pracowników.

Dobry lider ma zapewniać przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się, komunikować się często i otwarcie, nie może być schowany za „szklaną ścianą”. Ma stwarzać atmosferę wzajemnego szacunku, gdzie otwarcie można mówić o problemach, w których rozwiązywaniu jest się później wspieranym. Ważne dla pracownika jest także to, aby przełożony utożsamiał się z organizacją i budował poczucie przynależności do niej, natomiast w dyskusji i w swoich działaniach opierał się na faktach, a nie opiniach i był zaangażowany w rozwój zespołu.

Najlepszy lider zachęca do szkoleń i poszerzania wiedzy, budując takie relacje, aby pracownik nie chciał zmienić pracy. 

Tylko osoba, która posiada predyspozycje do bycia przywódcą, a także jest gotowa na ciężką pracę, aby się nieustannie doskonalić może być dobrym liderem. Czyli kimś, kto jest zarówno specjalistą, jak i psychologiem, mediatorem, opiekunem, a także wzorem do naśladowania.

Dobry lider to dobry biznes partner

Należy pamiętać, że bycie partnerem w biznesie, to nie tylko przekazywanie merytorycznej wiedzy w profesjonalny sposób. To także słuchanie swoich klientów – stawianie ich w centrum swoich działań; odpowiadanie na ich potrzeby. Dobry biznes partner to zatem dobry lider, który pomaga w rozwoju w zmieniającym się świecie swoich klientów i swoich pracowników.

Jeżeli więc poszukujesz dobrego biznes partnera – napisz koniecznie do nas.

________________________________________________________________________________________________

1 D. Caranegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Wyd. Studio Emka, Warszawa, 2018, s. 14.

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Co wiesz o firmach z 35-letnią tradycją w Polsce? Czy zdajesz sobie sprawę z jakimi wyzwaniami się mierzą? Jakie są ich sukcesy oraz jaką rolę w ich rozwoju odegrały kobiety? Zachęcamy do lektury i odkrycia, jak te wieloletnie spółki przetrwały kryzysy oraz jakie mają perspektywy na przyszłość.
Dlaczego zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób i umiejętność przyjęcia ich perspektywy jest tak istotna? Jaki to ma wpływ na biznes?
Pytać znaczy nie błądzić – ale czy na pewno? Przecież nie każde zadane pytanie niesie za sobą klarowną odpowiedź. Dlaczego tak się dzieje?
Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
3 lutego 2023 oddział PIBR w Gdańsku świętował swoje 30-lecie. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Piotra Witka, Prezesa Regionalnej Izby oraz gospodarza spotkania. Z tej okazji udzielił również wywiadu, do którego obejrzenia serdecznie zachęcamy.
Bez rozwoju i podnoszenia kompetencji stajemy w miejscu. Dobry lider wie, że nie może do tego dopuścić – zarówno u siebie i u swojego Zespołu.

Usługi