fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Co znaczy być dobrym liderem?

Dobry lider

Biznes to relacje – nie tylko służbowe, ale i osobiste. Jak zatem budować więzi, zjednywać sobie ludzi i poszerzać sieć kontaktów biznesowych?  

Kompetencje twarde i kompetencje miękkie

Wśród inżynierów tylko 15% wyników finansowych wynika bezpośrednio z umiejętności fachowych. Może wydawać się to dziwne – zwłaszcza, że ta dana odnosi się do zawodu specjalistycznego. Niemniej, prawdą jest, że pozostałe 85% sukcesu, nawet w tym wypadku, to wynik zdolności przywódczych, komunikacyjnych oraz osobowości.1

Co z tego wynika? Po prostu przyjemniej słucha się osób, które potrafią jasno wyrażać swoje myśli. Jeżeli w parze z tym idą zdolności przywódcze oraz umiejętność wzbudzania entuzjazmu wśród innych – możemy mówić o dobrym liderze. Wybitni fachowcy są, rzecz jasna, potrzebni, ale za ich niesamowitą wiedzą nie zawsze idzie w parze zjednywanie sobie ludzi. Dobry menedżer  m u s i  umieć to robić. Oczywiście – idealnym rozwiązaniem jest połączenie kompetencji twardych i miękkich: wiedzy i lekkości komunikacji.

Wizja, czyli największa broń dobrego lidera

Wielokrotnie można spotkać się z tym, że określenie „kierownik” i „menedżer” używane są zamiennie. Istnieje między nimi jednak subtelna różnica, na którą warto zwrócić uwagę. Kierownik planuje, kontroluje i pilnuje, aby zadania były wykonywane terminowo. Zakres obowiązków menedżera jest natomiast znacznie szerzy. Dobry menedżer jest bowiem liderem.

Przede wszystkim – musi być to osoba z wizją. Pomysły lidera muszą mieć na celu rozwijanie firmy, a tym samym: poprawiania jej wyników. To ktoś, kto nie boi wychodzić się z inicjatywą, mówić głośno o swoich planach i projektach, jednocześnie rozumiejąc funkcjonowania poszczególnych procesów w firmie, jak i całego biznesu. Lider umie rozpoznawać talenty w swoim zespole i podczas rekrutacji, potrafi dobierać podległych mu pracowników tak, aby się uzupełniali, umie ich wspierać oraz motywować.

Dobry lider sprawia, że jego zespół się rozwija – zawodowo i prywatnie

Dlaczego warto się starać być dobrym liderem?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy przeprowadzone przez Leanpassion w maju 2021 wśród grupy 1000 pracowników (60% kobiet, 40% mężczyzn) wyraźnie pokazuje, dlaczego warto być dobrym liderem. Pracownicy są bardziej zadowoleni z pracy, a tym samym znacznie bardziej w niej wydajniejsi, kiedy mają dobrego lidera. Aż 64 % badanych podkreśla, że jest to najważniejszy czynnik mający związek z satysfakcją z pracy. Na drugim miejscu natomiast ex aequo znajduje się stabilność zatrudnieniazgłaszanie oraz rozwiązywanie problemów.

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy z maja 2021 roku kreuje także, na podstawie odpowiedzi pracowników, obraz idealnego lidera. Taka osoba, dla swojego zespołu, powinna między innymi:

  • mieć wysokie standardy moralne i etyczne,
  • szanować innych ludzi,
  • być otwarta na nowe pomysły oraz inicjatywy pracowników.

Dobry lider ma zapewniać przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się, komunikować się często i otwarcie, nie może być schowany za „szklaną ścianą”. Ma stwarzać atmosferę wzajemnego szacunku, gdzie otwarcie można mówić o problemach, w których rozwiązywaniu jest się później wspieranym. Ważne dla pracownika jest także to, aby przełożony utożsamiał się z organizacją i budował poczucie przynależności do niej, natomiast w dyskusji i w swoich działaniach opierał się na faktach, a nie opiniach i był zaangażowany w rozwój zespołu.

Najlepszy lider zachęca do szkoleń i poszerzania wiedzy, budując takie relacje, aby pracownik nie chciał zmienić pracy. 

Tylko osoba, która posiada predyspozycje do bycia przywódcą, a także jest gotowa na ciężką pracę, aby się nieustannie doskonalić może być dobrym liderem. Czyli kimś, kto jest zarówno specjalistą, jak i psychologiem, mediatorem, opiekunem, a także wzorem do naśladowania.

Dobry lider to dobry biznes partner

Należy pamiętać, że bycie partnerem w biznesie, to nie tylko przekazywanie merytorycznej wiedzy w profesjonalny sposób. To także słuchanie swoich klientów – stawianie ich w centrum swoich działań; odpowiadanie na ich potrzeby. Dobry biznes partner to zatem dobry lider, który pomaga w rozwoju w zmieniającym się świecie swoich klientów i swoich pracowników.

Jeżeli więc poszukujesz dobrego biznes partnera – napisz koniecznie do nas.

________________________________________________________________________________________________

1 D. Caranegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Wyd. Studio Emka, Warszawa, 2018, s. 14.

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}