Dobry lider mówi zrozumiale

Komunikowanie się w sposób, aby być zrozumianym to sztuka. Dobry lider wie jak jest to istotne podczas zarządzania Zespołem, który ma odnosić sukcesy.

Czasem zwykła rozmowa może przerodzić się w kłótnię. To bowiem, jakich słów użyjemy oraz w jakim tonie będzie nasza wypowiedzieć rzutuje na to, jak będziemy postrzegani. Nadawca wypowiedzi sam może stworzyć szumy komunikacyjne prowadzące do niezrozumienia, a w konsekwencji – do nieporozumień.

Kodowanie wypowiedzi

Kodowanie to nic innego, jak przekładanie informacji na komunikat. Wykorzystuje się do tego symbole, reprezentujące koncepcje oraz sensy. Symbole te natomiast mogą przyjmować różnorodne formy – stają się słowami lub gestami.

Kiedy natomiast nadawca koduje komunikat to decyduje, jakie informacje chce przekazać. Wpływ na to, jak to zrobi mają wszelkie uwarunkowania zewnętrzne. Wiek, płeć, stanowisko, środowisko z jakiego się wywodzi, kultura, styl bycia. Wszystko to decyduje, w jaki sposób dana osoba się wypowie. Nierzadko właśnie te uwarunkowania wpływają na to, że te same informacje  będą przekazywane przez różne osoby  w skrajnie inny sposób.

Co więc najlepiej zrobić?

Nauczyć się „czytać” ludzi – zrozumieć, z jakim odbiorcą mamy do czynienia. Tym samym: ważne jest, aby podczas kodowania komunikatów nadawca używał takich symboli, które są znane odbiorcy docelowemu. Skuteczność kodowania komunikatu zależy od zdolności do przekazywania informacji w sposób jasny i prosty, ale również od zdolności przewidywania oraz eliminowania źródeł nieporozumień.

Dobry lider zatem nie może sobie pozwolić na „zakładanie czegoś z góry”, stawiania hipotez bez poznania szczegółów, czy wypowiadania się na temat, na który nie ma pełnego oglądu. Nie może wychodzić z założenia, że skoro on coś rozumie w konkretnym tonie – inni też zrozumieją oraz, że jeśli on ma pewien styl, to będzie on dla wszystkich odpowiedni. Słowem – dobry lider rozumie ludzi, z którymi się komunikuje i dzięki temu przekazuje takie komunikaty, które są przez nich rozumiane.

Jak mówić, aby być zrozumianym?

Przede wszystkim – należy zrozumieć własne emocje. Tym samym – komunikat powinien skupiać się na „ja” i wcale nie jest to egoistyczne podejście. Sprawia bowiem, że można nauczyć się nazywania i opisywania swoich uczuć oraz odczuć. To natomiast pozwala na łatwiejsze wyrażanie siebie i własnych potrzeb i tym samym – unikanie zawoalowanych problemów.

Nie mniej istotnym jest też wcześniejsze zastanowienie się nad tym, co i jak powiedzieć, a dopiero później się wypowiadać. Wydaje się, iż jest to oczywiste, ale tak naprawdę – wiele osób o tym zapomina. Przygotowanie do rozmowy to trudna sztuka, która jednak jest podstawą w komunikacji – nie tylko zawodowej, ale i prywatnej.

Dodatkowo – koloryzowanie, ubarwianie, czy rozwlekanie zanim dojdzie się do clou wypowiedzi to kolejne pułapki, w które może wpaść nadawca. Wszystko to składa się właśnie na szumy komunikacyjne – znudzenie, roztargnienie i stracenie wątku przez odbiorcę. Niezależnie więc, jaka będzie konkluzja wypowiedzi – skupienie odbiorcy zostało już utracone, a to może prowadzić do niezrozumienia.

O odpowiedniej postawie ciała również nie można zapominać – tym, jak i gestem, kodujemy swoją wypowiedź. Pokazujemy, czy lekceważymy naszego odbiorcę, czy go szanujemy.  Wówczas często treść przekazywanego komunikatu jest drugorzędna. Odbiorca może się już w konkretny, nierzadko nieprzyjemny, sposób nastawić do nadawcy i nie przyjąć jego słów do wiadomości.

Prosty przekaz w komunikacji

W pracy najważniejszy jest prosty przekaz. To jednak, żeby mówić klarownie – w kontekście nieubarwionych komunikatów, które mogą pogorszyć odbiór – i prosto, nie znaczy, że nie należy zachowywać kultury podczas komunikowania się. To jedna z podstawowych zasad dobrego lidera – ten dobrze wie, jak mówić, aby brzmieć jednocześnie elegancko, ale też, aby jego przekaz był w pełni zrozumianym.

Nie ma przecież nic gorszego niż bycie niezrozumianym – również w sferze biznesowej. Dlatego jeśli poszukujecie partnera biznesowego, który stawia na zrozumienie swojego Klienta, aby znaleźć dla niego optymalne rozwiązania – koniecznie skontaktujcie się z nami. 

__________________________________________________

BIBLIOGRAFIA:

1 Komunikacja – jak mówić, aby być zrozumianym?, https://​ceo​.com​.pl/​k​o​m​u​n​i​k​a​c​j​a​-​j​a​k​-​m​o​w​i​c​-​a​b​y​-​b​y​c​-​z​r​o​z​u​m​i​a​n​y​m​-​4​2​275 [dostęp:2022-12-16]

2 D. Caranegie, Sztuka skutecznej komunikacji, Wyd. Helion, Gliwice, 2021, s.71-80

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Poznań
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dlaczego zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób i umiejętność przyjęcia ich perspektywy jest tak istotna? Jaki to ma wpływ na biznes?
Pytać znaczy nie błądzić – ale czy na pewno? Przecież nie każde zadane pytanie niesie za sobą klarowną odpowiedź. Dlaczego tak się dzieje?
Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
3 lutego 2023 oddział PIBR w Gdańsku świętował swoje 30-lecie. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Piotra Witka, Prezesa Regionalnej Izby oraz gospodarza spotkania. Z tej okazji udzielił również wywiadu, do którego obejrzenia serdecznie zachęcamy.
Bez rozwoju i podnoszenia kompetencji stajemy w miejscu. Dobry lider wie, że nie może do tego dopuścić – zarówno u siebie i u swojego Zespołu.
Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Usługi