fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Dobry lider mówi zrozumiale

zrozumianym

Komunikowanie się w sposób, aby być zrozumianym to sztuka. Dobry lider wie jak jest to istotne podczas zarządzania Zespołem, który ma odnosić sukcesy.

Czasem zwykła rozmowa może przerodzić się w kłótnię. To bowiem, jakich słów użyjemy oraz w jakim tonie będzie nasza wypowiedzieć rzutuje na to, jak będziemy postrzegani. Nadawca wypowiedzi sam może stworzyć szumy komunikacyjne prowadzące do niezrozumienia, a w konsekwencji – do nieporozumień.

Kodowanie wypowiedzi

Kodowanie to nic innego, jak przekładanie informacji na komunikat. Wykorzystuje się do tego symbole, reprezentujące koncepcje oraz sensy. Symbole te natomiast mogą przyjmować różnorodne formy – stają się słowami lub gestami.

Kiedy natomiast nadawca koduje komunikat to decyduje, jakie informacje chce przekazać. Wpływ na to, jak to zrobi mają wszelkie uwarunkowania zewnętrzne. Wiek, płeć, stanowisko, środowisko z jakiego się wywodzi, kultura, styl bycia. Wszystko to decyduje, w jaki sposób dana osoba się wypowie. Nierzadko właśnie te uwarunkowania wpływają na to, że te same informacje  będą przekazywane przez różne osoby  w skrajnie inny sposób.

Co więc najlepiej zrobić?

Nauczyć się „czytać” ludzi – zrozumieć, z jakim odbiorcą mamy do czynienia. Tym samym: ważne jest, aby podczas kodowania komunikatów nadawca używał takich symboli, które są znane odbiorcy docelowemu. Skuteczność kodowania komunikatu zależy od zdolności do przekazywania informacji w sposób jasny i prosty, ale również od zdolności przewidywania oraz eliminowania źródeł nieporozumień.

Dobry lider zatem nie może sobie pozwolić na „zakładanie czegoś z góry”, stawiania hipotez bez poznania szczegółów, czy wypowiadania się na temat, na który nie ma pełnego oglądu. Nie może wychodzić z założenia, że skoro on coś rozumie w konkretnym tonie – inni też zrozumieją oraz, że jeśli on ma pewien styl, to będzie on dla wszystkich odpowiedni. Słowem – dobry lider rozumie ludzi, z którymi się komunikuje i dzięki temu przekazuje takie komunikaty, które są przez nich rozumiane.

Jak mówić, aby być zrozumianym?

Przede wszystkim – należy zrozumieć własne emocje. Tym samym – komunikat powinien skupiać się na „ja” i wcale nie jest to egoistyczne podejście. Sprawia bowiem, że można nauczyć się nazywania i opisywania swoich uczuć oraz odczuć. To natomiast pozwala na łatwiejsze wyrażanie siebie i własnych potrzeb i tym samym – unikanie zawoalowanych problemów.

Nie mniej istotnym jest też wcześniejsze zastanowienie się nad tym, co i jak powiedzieć, a dopiero później się wypowiadać. Wydaje się, iż jest to oczywiste, ale tak naprawdę – wiele osób o tym zapomina. Przygotowanie do rozmowy to trudna sztuka, która jednak jest podstawą w komunikacji – nie tylko zawodowej, ale i prywatnej.

Dodatkowo – koloryzowanie, ubarwianie, czy rozwlekanie zanim dojdzie się do clou wypowiedzi to kolejne pułapki, w które może wpaść nadawca. Wszystko to składa się właśnie na szumy komunikacyjne – znudzenie, roztargnienie i stracenie wątku przez odbiorcę. Niezależnie więc, jaka będzie konkluzja wypowiedzi – skupienie odbiorcy zostało już utracone, a to może prowadzić do niezrozumienia.

odpowiedniej postawie ciała również nie można zapominać – tym, jak i gestem, kodujemy swoją wypowiedź. Pokazujemy, czy lekceważymy naszego odbiorcę, czy go szanujemy.  Wówczas często treść przekazywanego komunikatu jest drugorzędna. Odbiorca może się już w konkretny, nierzadko nieprzyjemny, sposób nastawić do nadawcy i nie przyjąć jego słów do wiadomości.

Prosty przekaz w komunikacji

W pracy najważniejszy jest prosty przekaz. To jednak, żeby mówić klarownie – w kontekście nieubarwionych komunikatów, które mogą pogorszyć odbiór – i prosto, nie znaczy, że nie należy zachowywać kultury podczas komunikowania się. To jedna z podstawowych zasad dobrego lidera – ten dobrze wie, jak mówić, aby brzmieć jednocześnie elegancko, ale też, aby jego przekaz był w pełni zrozumianym.

Nie ma przecież nic gorszego niż bycie niezrozumianym – również w sferze biznesowej. Dlatego jeśli poszukujecie partnera biznesowego, który stawia na zrozumienie swojego Klienta, aby znaleźć dla niego optymalne rozwiązania – koniecznie skontaktujcie się z nami. 

__________________________________________________

BIBLIOGRAFIA:

1 Komunikacja – jak mówić, aby być zrozumianym?, https://ceo.com.pl/komunikacja-jak-mowic-aby-byc-zrozumianym-42275 [dostęp:2022-12-16]

2 D. Caranegie, Sztuka skutecznej komunikacji, Wyd. Helion, Gliwice, 2021, s.71-80

Zapraszamy do kontaktu

Lidia Skudławska
Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9500
+48 601 796 009

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}