fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


WEBINAR: Czy fundacja rodzinna to rozwiązanie dla mnie?

Fundacja rodzinna

Zapraszamy na bezpłatny webinar Czy fundacja rodzinna to rozwiązanie dla mnie? Już 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany przez Moore Polska oraz kancelarię KRZYŻAGÓRSKA ŁOBODA PARTNERZY. Spotkanie będzie miało charakter praktyczny i poruszy najistotniejsze kwestie związane z fundacją rodzinną. Webinar odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku (czwartek) poprzez platformę ClickMeeting o godzinie 10:00 i potrwa do 12:00.

Fundacja rodzinna

Czy fundacja rodzinna to rozwiązanie dla mnie? agenda spotkania

 1. Polska fundacja rodzinna – czym jest?
 2. Cele i zadania fundacji rodzinnej
 3. Co zrobić, aby ustanowić fundację rodzinną?
 4. Ład rodzinny
 5. Kim są beneficjenci fundacji rodzinnej?
 6. Fundacja rodzinna jako wehikuł inwestycyjny
 7. Opodatkowanie fundacji rodzinnej (CIT, VAT, PIT po stronie beneficjentów)
 8. Powołanie fundacji rodzinnej a zasady prawa spadkowego
 9. Wady fundacji rodzinnej
 10. Zalety fundacji rodzinnej
 11. Orientacyjne koszty założenia i utrzymania fundacji rodzinnej
 12. Usługa administratora fundacji rodzinnej

Dlaczego warto skupić się na zagadnieniu fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna ma w założeniu wesprzeć polskie firmy rodzinne w zaplanowaniu i przeprowadzeniu sukcesji obejmującej rodzinny biznes oraz majątek prywatny.

Jak pokazują badania istotny odsetek polskich firm rodzinnych będzie w najbliższych latach przechodził proces sukcesji. Z wielu różnych względów, firmy rodzinne nie są przygotowane do tego procesu. Nie mają opracowanego planu sukcesji i odkładają ad Kalendas Graecas samą nawet rozmowę o sukcesji. Jest to szczególnie niebezpieczne tam, gdzie możliwi następcy nestorów firm rodzinnych (spadkobiercy) nie są ani przygotowywani do przejęcia sterów zarządzania rodzinnymi firmami. Być może – nie są nawet mentalnie do tego gotowi.

Jednym z powodów (aczkolwiek z pewnością nie jedynym) był brak odpowiedniej regulacji prawnej. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym była i jest rozwiązaniem dobrym, ale tymczasowym, a ponadto dedykowanym do przedsiębiorstw o mniejszej skali działalności. Rozwiązania spadkowe (pomimo wprowadzenia rozwiązań nowoczesnych, takich jak zapis windykacyjny) są nieadekwatne do potrzeb. Poszukiwanie bardziej adekwatnych narzędzi sukcesyjnych prowadziło do lokowania firm rodzinnych w strukturach holdingowych, czy wehikułach inwestycyjnych (ASI, fundusze inwestycyjne). Te jednak nie realizowały zasadniczych celów sukcesyjnych (zachowania trwałości firmy rodzinnej).

Ustawa o fundacji rodzinnej zdaje się wychodzić naprzeciw wszystkim tym oczekiwaniom i potrzebom. Jej istota sprowadza się do tego, że fundatorzy – nestorzy firm rodzinnych wnoszą do fundacji rodzinnej majątek. Na przykład udziały/akcje w firmie rodzinnej). Fundacja rodzinna, której podstawowym celem jest zachowanie majątkowej substancji firmy rodzinnej, ma umożliwić i zapewnić członkom rodziny – beneficjentom czerpanie korzyści z tej substancji poprzez realizację określonych świadczeń na ich rzecz w sposób i na zasadach określonych przez fundatora w statucie.

Fundacja nie posiada wspólników/akcjonariuszy. W założeniu więc staje się jedynym właścicielem majątku firmy rodzinnej, którym będzie samodzielnie zarządzać i wykorzystywać na cele określone przez fundatora. W tym w szczególności spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów.

Nie można zatem obok tego rozwiązania przejść obojętnie. Dlatego proponujemy, aby wspólnie z zainteresowanymi przedsiębiorcami zastanowić się nad tym, czy fundacja rodzinna to rozwiązanie dla nich. Zapraszamy więc już 27 kwietnia na bezpłatny webinar!

Prelegenci

BEATA KRZYŻAGÓRSKA-ŻUREK

Partner Zarządzający kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy s. p., Adwokat

Doświadczenia zawodowe Beaty Krzyżagórskiej-Żurek obejmują prawo gospodarcze i korporacyjne, planowanie i doradztwo podatkowe oraz transakcje kapitałowe.

Beata Krzyżagórska-Żurek realizowała wiele transakcji M&A, w tym transakcji project finance oraz private equity. W szczególności uczestniczyła (po stronie właścicieli) w wielu transakcja związanych z wejściem do spółki funduszy private equity, a także współtworzyła ład korporacyjny (corporate governance) w tych spółkach. Uczestniczyła w postępowaniach przed KNF w sprawach związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, a także w wielu innych postępowaniach związanych z ich działalnością. Uczestniczyła w wielu procesach sukcesyjnych, w tym także z wykorzystaniem zagranicznych fundacji rodzinnych (fundacji w Lichtensteinie oraz na Malcie), współuczestniczyła w utworzeniu fundacji Semper Simul Foundation oraz Sky Foundation. Opracowała i wdrażała wiele międzynarodowych i krajowych rozwiązań zapewniających optymalizację obciążeń podatkowych. Uczestniczyła w postępowaniach podatkowych i celno-skarbowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Współtworzyła i wdrażała u klientów zasady ładu podatkowego (tax governance).

Beata Krzyzagorska-Żurek uczestniczyła w szeregu międzynarodowych programów naukowych; praktykowała w amerykańskich (m.in. w Schiff, Hardin & Waite, Jenner & Block, Baker & McKenzie) oraz brytyjskich (m.in. w Ince & Co, Cameron McKenna) firmach prawniczych; prowadziła wykłady z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego i cywilnego na zagranicznych szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie w Uppsali w Sztokholmie w Szwecji oraz Uniwersytecie w Minnesocie w USA.

SŁAWOMIR ŁOBODA

Partner w kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy s.p., Radca prawny

Doświadczenia zawodowe Sławomira Łobody obejmują rynki kapitałowe, prawo korporacyjne i gospodarcze, planowanie podatkowe. W ramach tych specjalizacji zrealizował wiele transakcji M&A, a także doradzał w wielu transakcjach typu project finanse, corporate finance oraz private equity. Realizował emisje obligacji korporacyjnych oraz emisje obligacji zamiennych na akcje. Uczestniczył w wielu procesach sukcesyjnych. Od wielu jest wiceprezesem zarządu LPP S.A., gdzie od 2015 r. jest odpowiedzialny za rozwój LPP S.A., to jest pozyskiwanie nowej powierzchni handlowej, budowę salonów oraz za dział prawny. W tym okresie zrealizował wiele znaczących projektów, w tym m.inn. wprowadzenie LPP SA na GPW, budowę sieci franszyzowej, fuzję z Artmann S.A., zbycie marki Esotiq, czy w końcu utworzenie fundacji Semper Simul Foundation oraz Sky Foundation.

PIOTR WITEK

Partner Zarządzający Moore Polska, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Piotr Witek jest profesjonalnym księgowym, z ponad 25-letnią stażem zawodowym. Swoją pracę zawodową rozpoczynał w firmie Lodmor, gdzie miał okazję wdrażać zintegrowany system zarządzania. Następnie pracował 8 lat jako współzałożyciel i Dyrektor Finansowy REWIT sp. z o.o. W tym czasie uczył się księgowości, a następnie nadzorował prace biura rachunkowego. Pod koniec 8-letniej pracy uzyskał tytuł biegłego rewidenta i rozpoczął praktykę audytorską.

Od 2002 roku kariera związała Piotra Witka z Hutchinson Poland. Tam przez 11 lat pracował jako dyrektor finansowy i Sekretarz Zarządu. W tym czasie nadzorował prace działu finansowo-księgowego w 5-ciu zakładach Spółki. Piotr uczestniczył w licznych projektach prowadzonych przez grupy. Również we wdrożeniach SAP FICO, czy utworzenia centrum usług wspólnych w Polsce, którym także zarządzał.

Po 11 latach powrócił do REWIT sp. z o.o. na stanowisko Prezesa.

Obecnie Piotr Witek wespół z Lidią Skudławską nadzoruje pracę całej firmy. Uczestniczy w kluczowych projektach takich jak audyty firm giełdowych, czy banków, prowadzenie ksiąg dużych firm, czy doradztwo biznesowe dla kluczowych klientów Moore Polska. W ciągu ostatnich 8 lat firma zwiększyła ponad 5 krotnie swoje przychody, została członkiem międzynarodowej sieci Moore Global, połączyła się z Morison Finansista. Obecnie znajduje się w czołówce największych firm z branży w Polsce.

Piotr Witek jest również pasjonatem sprawozdawczości, analizy finansowej i audytu. Wolnych chwilach natomiast, jako miłośnik muzyki, gra na akordeonie guzikowym.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

marketing@moorepolska.pl

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}