fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Polski Ład 2.0 – podsumowanie zmian

Najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. Polskim Ładzie 2.0. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Moore Polska.

1. Obniżenie stawki podatkowej

 • Obniżenie stawki podatkowej obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej  z 17% do 12%. Nowa stawka PIT ma zastosowanie już przy wypłacie wynagrodzeń realizowanych w lipcu 2022.
 • Zmiana ta pomimo, że wchodzi w życie od 1 lipca 2022 r., mieć będzie zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że w rocznym rozliczeniu PIT podatnika, obniżona stawka podatku do 12 % obejmie dochody z całego 2022 r.
 • Zmianie nie ulega próg podatkowy (120.000,00 PLN) oraz wyższa stawka podatku: 32%.

2. Kwota zmniejszająca podatek

 • Utrzymana zostanie kwota wolna od podatku wynosząca 30.000,00 PLN.
 • Utrzymanie kwoty wolnej przy jednoczesnym obniżeniu stawki podatku do 12% powoduje natomiast, że musi zmienić się kwota zmniejszająca podatek. Po zmianach będzie to 30.000,00 * 12% = 3.600,00 PLN rocznie.
 • W rezultacie miesięczna kwota zmniejszająca podatek ulegnie zmianie z 425,00 do 300,00 PLN (3600,00/12).
 • Złożone przez podatnika płatnikowi oświadczenie PIT-2 przed 1 lipca 2022 r. zachowuje nadal swoją moc. Oznacza to, że nie będzie konieczności wypełniania i składania pracodawcy nowych druków PIT-2 mających wpływ na obliczenie zaliczek na podatek.

3. Uchylenie ulgi dla klasy średniej

 • Płatnik od 1 lipca 2022 nie będzie już pomniejszał miesięcznego dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, a co za tym idzie nie będą miały już zastosowania wzory na obliczenie kwoty ulgi w zależności od poziomu miesięcznego przychodu.
 • Uchylenie to ma zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2022 r. (końcowe rozliczenie nastąpi przy rozliczeniu rocznym PIT-u przez pracownika).

4. Likwidacja mechanizmu odraczanie zaliczek na PIT

 • Uchylony został nałożony na płatników obowiązek obliczania w trakcie 2022 r. zaliczek według zasad obowiązujących w 2021 r.

5. Zwolnienie z PIT do 85.528,00 PLN

 • Aktualnie, z podatku dochodowego do kwoty 85.528,00 PLN rocznie zwolnieni są pracownicy, którzy nie ukończyli 26-go roku życia, osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci, osoby korzystające z tzw. ulgi na powrót oraz pracownicy objęci ulgą dla seniora.
 • Od 1 lipca 2022 r. do rodzajów przychodów zwolnionych z podatku dojdą także zasiłki macierzyńskie z ubezpieczenia społecznego (tj. urlop macierzyński, rodzicielski oraz ojcowski).

6. Rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców

 • Możliwość wspólnego rozliczenia będzie przywrócona.
 • Ze wspólnego rozliczenia nie będzie mogła skorzystać osoba, która wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze.

7. Wyższy limit dochodów przy uldze na dziecko

 • Podwyższono także kwotę dochodu, jaką może osiągnąć pełnoletnie, uczące się dziecko, bez utraty ulgi na dzieci przez rodziców. Od lipca 2022 kwota ta ma wynosić dwunastokrotność renty socjalnej tj.16.061,28 PLN (do tej pory limit wynosił 3.089,00 PN).
 • Dochody małoletnich dzieci (w tym renty rodzinne), nie będą sumowane z dochodami rodziców oraz będą korzystać z odrębnej kwoty wolnej wynoszącej 30.000,00 PLN.

Autor 

Anna Niegowska-Warowna

Menedżer Działu Kadr i Płac

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}