fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Poznaj z nami IP BOX! – cz. 6

Przedstawiamy Państwu szóstą część cyklu „Poznaj z nami IP BOX!”. Tym razem przybliżymy Państwu zagadnienia związane z rozliczaniem strat w przypadku korzystania z IP BOX.

Na wstępie pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z poprzednimi artykułami serii „Poznaj z nami IP BOX!”:

W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu podstawowe zasady związane z rozliczaniem strat w IP BOX. Pod pojęciem straty rozumie się sytuację, w której koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów.

Pojęcie straty

Strata z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej powstaje wówczas, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (dalej: „kwalifikowanego IP”).

Rozliczenie straty

Podatnik ma prawo pomniejszyć uzyskany dochód podatkowy o stratę osiągniętą ze wskazanego powyżej źródła w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z zastrzeżeniem że strata musi pochodzić z tego samego kwalifikowanego IP. Również w Objaśnieniach podatkowych wskazuje się, że:

Przepisy dotyczące IP BOX nie przewidują możliwości łączenia straty oraz dochodów z kwalifikowanych IP w „jeden koszyk”, by potem móc taką stratę z jednego kwalifikowanego IP rozliczyć np. z dochodem z innego kwalifikowanego IP.

Należy również wskazać, że podatnik nie może obniżyć o stratę z kwalifikowanych IP dochodu z pozostałych źródeł, tj. opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18/32%) lub podatkiem liniowym (19%).

Ważne! Taka możliwość jest wyłączona również wówczas, gdy podatnik w kolejnych latach nie będzie już uzyskiwał dochodu z kwalifikowanych IP. Wówczas strata z kwalifikowanego IP nie będzie mogła zostać rozliczona.

Powyższa zasada działa w taki sam sposób w przypadku uzyskania straty z pozostałych źródeł, niezwiązanych z kwalifikowanymi IP. Nie ma bowiem możliwości rozliczenia straty poniesionej z pozostałych źródeł z dochodem z kwalifikowanych IP.

Wyjątek

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek – sytuacja, w której podatnik ustala dochód (stratę) z kwalifikowanych IP na poziomie produktu bądź usługi, w których to prawo zostało wytworzone lub wykorzystane. Takie działanie jest możliwe w przypadku, gdy ustalenie dochodu (straty) na poszczególne IP wykorzystywane przez podatnika nie jest możliwe.

Wówczas podatnik może rozliczyć poniesioną stratę dla tego samego rodzaju produktów lub usługi, w których wykorzystano kwalifikowane IP.

Należy mieć na uwadze, że jest to wyjątek od reguły, a podatnik powinien prowadzić ewidencję w sposób, który pozwoli na wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw oraz ustalenie przychodów, kosztów, dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane IP.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}