fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Poznaj z nami IP BOX! – cz. 6

Przedstawiamy Państwu szóstą część cyklu „Poznaj z nami IP BOX!”. Tym razem przybliżymy Państwu zagadnienia związane z rozliczaniem strat w przypadku korzystania z IP BOX.

Na wstępie pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z poprzednimi artykułami serii „Poznaj z nami IP BOX!”:

W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu podstawowe zasady związane z rozliczaniem strat w IP BOX. Pod pojęciem straty rozumie się sytuację, w której koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów.

Pojęcie straty

Strata z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej powstaje wówczas, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (dalej: „kwalifikowanego IP”).

Rozliczenie straty

Podatnik ma prawo pomniejszyć uzyskany dochód podatkowy o stratę osiągniętą ze wskazanego powyżej źródła w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z zastrzeżeniem że strata musi pochodzić z tego samego kwalifikowanego IP. Również w Objaśnieniach podatkowych wskazuje się, że:

Przepisy dotyczące IP BOX nie przewidują możliwości łączenia straty oraz dochodów z kwalifikowanych IP w „jeden koszyk”, by potem móc taką stratę z jednego kwalifikowanego IP rozliczyć np. z dochodem z innego kwalifikowanego IP.

Należy również wskazać, że podatnik nie może obniżyć o stratę z kwalifikowanych IP dochodu z pozostałych źródeł, tj. opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18/32%) lub podatkiem liniowym (19%).

Ważne! Taka możliwość jest wyłączona również wówczas, gdy podatnik w kolejnych latach nie będzie już uzyskiwał dochodu z kwalifikowanych IP. Wówczas strata z kwalifikowanego IP nie będzie mogła zostać rozliczona.

Powyższa zasada działa w taki sam sposób w przypadku uzyskania straty z pozostałych źródeł, niezwiązanych z kwalifikowanymi IP. Nie ma bowiem możliwości rozliczenia straty poniesionej z pozostałych źródeł z dochodem z kwalifikowanych IP.

Wyjątek

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek – sytuacja, w której podatnik ustala dochód (stratę) z kwalifikowanych IP na poziomie produktu bądź usługi, w których to prawo zostało wytworzone lub wykorzystane. Takie działanie jest możliwe w przypadku, gdy ustalenie dochodu (straty) na poszczególne IP wykorzystywane przez podatnika nie jest możliwe.

Wówczas podatnik może rozliczyć poniesioną stratę dla tego samego rodzaju produktów lub usługi, w których wykorzystano kwalifikowane IP.

Należy mieć na uwadze, że jest to wyjątek od reguły, a podatnik powinien prowadzić ewidencję w sposób, który pozwoli na wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw oraz ustalenie przychodów, kosztów, dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane IP.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Autor

Magdalena Mańska

Specjalista ds. podatkowych

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Sprawozdania finansowe spółki

Zmiany w ustawie o rachunkowości ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych spółki. O czym jednak należy pamiętać?

Raportowanie struktury spółek nieruchomościowych

30 wrześnie 2022 upłynie termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturze grupy.

Dobry lider pcha swój zespół do sukcesu    

Budowanie zespołu tak, aby nikt z niego nie prześcignął menedżera to największa porażka przywódcy. Dobry lider wie bowiem, że jego zespół to jego sukces.
{literal} {/literal}