fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Poznaj z nami IP BOX! – cz. 6

Przedstawiamy Państwu szóstą część cyklu „Poznaj z nami IP BOX!”. Tym razem przybliżymy Państwu zagadnienia związane z rozliczaniem strat w przypadku korzystania z IP BOX.

Na wstępie pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z poprzednimi artykułami serii „Poznaj z nami IP BOX!”:

W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu podstawowe zasady związane z rozliczaniem strat w IP BOX. Pod pojęciem straty rozumie się sytuację, w której koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów.

Pojęcie straty

Strata z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej powstaje wówczas, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (dalej: „kwalifikowanego IP”).

Rozliczenie straty

Podatnik ma prawo pomniejszyć uzyskany dochód podatkowy o stratę osiągniętą ze wskazanego powyżej źródła w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z zastrzeżeniem że strata musi pochodzić z tego samego kwalifikowanego IP. Również w Objaśnieniach podatkowych wskazuje się, że:

Przepisy dotyczące IP BOX nie przewidują możliwości łączenia straty oraz dochodów z kwalifikowanych IP w „jeden koszyk”, by potem móc taką stratę z jednego kwalifikowanego IP rozliczyć np. z dochodem z innego kwalifikowanego IP.

Należy również wskazać, że podatnik nie może obniżyć o stratę z kwalifikowanych IP dochodu z pozostałych źródeł, tj. opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18/32%) lub podatkiem liniowym (19%).

Ważne! Taka możliwość jest wyłączona również wówczas, gdy podatnik w kolejnych latach nie będzie już uzyskiwał dochodu z kwalifikowanych IP. Wówczas strata z kwalifikowanego IP nie będzie mogła zostać rozliczona.

Powyższa zasada działa w taki sam sposób w przypadku uzyskania straty z pozostałych źródeł, niezwiązanych z kwalifikowanymi IP. Nie ma bowiem możliwości rozliczenia straty poniesionej z pozostałych źródeł z dochodem z kwalifikowanych IP.

Wyjątek

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek – sytuacja, w której podatnik ustala dochód (stratę) z kwalifikowanych IP na poziomie produktu bądź usługi, w których to prawo zostało wytworzone lub wykorzystane. Takie działanie jest możliwe w przypadku, gdy ustalenie dochodu (straty) na poszczególne IP wykorzystywane przez podatnika nie jest możliwe.

Wówczas podatnik może rozliczyć poniesioną stratę dla tego samego rodzaju produktów lub usługi, w których wykorzystano kwalifikowane IP.

Należy mieć na uwadze, że jest to wyjątek od reguły, a podatnik powinien prowadzić ewidencję w sposób, który pozwoli na wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw oraz ustalenie przychodów, kosztów, dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane IP.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}