Poznaj z nami IP BOX! – cz. 6

Przedstawiamy Państwu szóstą część cyklu „Poznaj z nami IP BOX!”. Tym razem przybliżymy Państwu zagadnienia związane z rozliczaniem strat w przypadku korzystania z IP BOX.

Na wstępie pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z poprzednimi artykułami serii „Poznaj z nami IP BOX!”:

W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu podstawowe zasady związane z rozliczaniem strat w IP BOX. Pod pojęciem straty rozumie się sytuację, w której koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów.

Pojęcie straty

Strata z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej powstaje wówczas, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (dalej: „kwalifikowanego IP”).

Rozliczenie straty

Podatnik ma prawo pomniejszyć uzyskany dochód podatkowy o stratę osiągniętą ze wskazanego powyżej źródła w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z zastrzeżeniem że strata musi pochodzić z tego samego kwalifikowanego IP. Również w Objaśnieniach podatkowych wskazuje się, że:

Przepisy dotyczące IP BOX nie przewidują możliwości łączenia straty oraz dochodów z kwalifikowanych IP w „jeden koszyk”, by potem móc taką stratę z jednego kwalifikowanego IP rozliczyć np. z dochodem z innego kwalifikowanego IP.

Należy również wskazać, że podatnik nie może obniżyć o stratę z kwalifikowanych IP dochodu z pozostałych źródeł, tj. opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18/32%) lub podatkiem liniowym (19%).

Ważne! Taka możliwość jest wyłączona również wówczas, gdy podatnik w kolejnych latach nie będzie już uzyskiwał dochodu z kwalifikowanych IP. Wówczas strata z kwalifikowanego IP nie będzie mogła zostać rozliczona.

Powyższa zasada działa w taki sam sposób w przypadku uzyskania straty z pozostałych źródeł, niezwiązanych z kwalifikowanymi IP. Nie ma bowiem możliwości rozliczenia straty poniesionej z pozostałych źródeł z dochodem z kwalifikowanych IP.

Wyjątek

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek – sytuacja, w której podatnik ustala dochód (stratę) z kwalifikowanych IP na poziomie produktu bądź usługi, w których to prawo zostało wytworzone lub wykorzystane. Takie działanie jest możliwe w przypadku, gdy ustalenie dochodu (straty) na poszczególne IP wykorzystywane przez podatnika nie jest możliwe.

Wówczas podatnik może rozliczyć poniesioną stratę dla tego samego rodzaju produktów lub usługi, w których wykorzystano kwalifikowane IP.

Należy mieć na uwadze, że jest to wyjątek od reguły, a podatnik powinien prowadzić ewidencję w sposób, który pozwoli na wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw oraz ustalenie przychodów, kosztów, dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane IP.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!

Usługi