Poznaj z nami IP BOX! – cz. 5

Przedstawiamy Państwu piątą część cyklu „Poznaj z nami IP BOX!”. Tym razem przybliżymy Państwu zagadnienia związane z ekspektatywą w IP BOX-ie.

Na wstępie pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z poprzednimi artykułami serii „Poznaj z nami IP BOX!”:

W dzisiejszym artykule przedstawimy podstawowe zasady związane z ekspektatywą w przypadku korzystania z IP BOX. Poniższe wnioski są wynikiem analizy objaśnień podatkowych z 15 lipca 2019 roku dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

Czym jest ekspektatywa?

Pod pojęciem ekspektatywy rozumie się okres oczekiwania na przyznanie ochrony. W przypadku podatników, którzy rozpoczynają korzystanie z preferencji IP BOX, okres ten zaczyna się w momencie zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej.

Ustawodawca, z uwagi na długotrwały charakter przyznawania procedur ochronnych, zdecydował się bowiem na umożliwienie podatnikom warunkowego skorzystania z preferencyjnego opodatkowania.

Z powyższego wynika zatem, że z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatku można skorzystać już od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej.

Przekładając powyższe na sytuację praktyczną – Podatnik po złożeniu wniosku o zarejestrowanie własnego wzoru przemysłowego, pomimo braku zarejestrowania tego prawa oraz braku decyzji organu, może korzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku.

Odmowa udzielenia prawa ochronnego, odrzucenie zgłoszenia – co dalej?

Niestety, jeżeli właściwy organ odmówi udzielenia prawa ochronnego, odrzuci zgłoszenie lub wniosek o rejestrację, to podatnik jest obowiązany opodatkować dochód na zasadach, na jakich byłby opodatkowany bez zastosowania preferencyjnego opodatkowania, tj. odpowiednio według 9% lub 19% stawki podatku w CIT bądź 18/32% lub 19% stawki podatku w PIT.

W praktyce, podatnik wyrówna jedynie różnicę między podatkiem wpłaconym na rachunek właściwego urzędu skarbowego według 5% stawki a kwotą wynikającą z opodatkowania na stosowanych przez niego zasadach.

Sytuacje szczególne

W niektórych sytuacjach możliwe jest przedłużenie okresu oczekiwania (ekspektatywy) na przyznanie ochrony.

Przykładem takiego stanu będzie wszczęcie procedury odwoławczej. Wówczas podatnik może korzystać z preferencyjnego opodatkowania aż do momentu zakończenia tej procedury, a wobec tego – do uzyskania ostatecznej decyzji organu.

Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku odmowy udzielenia ochrony prawnej, podatnik będzie musiał zapłacić podatek zgodnie z właściwą, przyjętą stawką podatku w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Prawa autorskie do programu komputerowego – wyjątek?

Pragniemy wskazać, że powyższe regulacje nie dotyczą praw autorskich do programu komputerowego. Wynika to z faktu, że praw tych nie rejestruje się w urzędzie patentowym, a więc podatnik nie oczekuje na przyznanie ochrony.

Ochrona w przypadku prawa autorskiego do programu komputerowego przysługuje z mocy prawa. Przysługuje ona od momentu wytworzenia programu – pod warunkiem, że spełnia on przesłanki wymienione w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Jeżeli działasz w sektorze e-commerce, przygotuj się na jej wdrożenie.
Poznaj założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców! Projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju i Techniki ma na celu poprawić środowisko prawne i instytucjonalne polskich firm.
Czy powróci obowiązek składania raportów o schematach podatkowych w terminach obowiązujących przed pandemią? Przypominamy o zobowiązaniach w tym zakresie.
Współpracujesz z zagranicznym kontrahentem i nie wiesz czy jesteś zobowiązany do rozliczenia się z podatku u źródła? Sprawdź, na co musisz się przygotować w 2023 roku!

Usługi