fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Poznaj z nami IP BOX! – cz. 5

IP BOX

Przedstawiamy Państwu piątą część cyklu „Poznaj z nami IP BOX!”. Tym razem przybliżymy Państwu zagadnienia związane z ekspektatywą w IP BOX-ie.

Na wstępie pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z poprzednimi artykułami serii „Poznaj z nami IP BOX!”:

W dzisiejszym artykule przedstawimy podstawowe zasady związane z ekspektatywą w przypadku korzystania z IP BOX. Poniższe wnioski są wynikiem analizy objaśnień podatkowych z 15 lipca 2019 roku dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

Czym jest ekspektatywa?

Pod pojęciem ekspektatywy rozumie się okres oczekiwania na przyznanie ochrony. W przypadku podatników, którzy rozpoczynają korzystanie z preferencji IP BOX, okres ten zaczyna się w momencie zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej.

Ustawodawca, z uwagi na długotrwały charakter przyznawania procedur ochronnych, zdecydował się bowiem na umożliwienie podatnikom warunkowego skorzystania z preferencyjnego opodatkowania.

Z powyższego wynika zatem, że z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatku można skorzystać już od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej.

Przekładając powyższe na sytuację praktyczną – Podatnik po złożeniu wniosku o zarejestrowanie własnego wzoru przemysłowego, pomimo braku zarejestrowania tego prawa oraz braku decyzji organu, może korzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku.

Odmowa udzielenia prawa ochronnego, odrzucenie zgłoszenia – co dalej?

Niestety, jeżeli właściwy organ odmówi udzielenia prawa ochronnego, odrzuci zgłoszenie lub wniosek o rejestrację, to podatnik jest obowiązany opodatkować dochód na zasadach, na jakich byłby opodatkowany bez zastosowania preferencyjnego opodatkowania, tj. odpowiednio według 9% lub 19% stawki podatku w CIT bądź 18/32% lub 19% stawki podatku w PIT.

W praktyce, podatnik wyrówna jedynie różnicę między podatkiem wpłaconym na rachunek właściwego urzędu skarbowego według 5% stawki a kwotą wynikającą z opodatkowania na stosowanych przez niego zasadach.

Sytuacje szczególne

W niektórych sytuacjach możliwe jest przedłużenie okresu oczekiwania (ekspektatywy) na przyznanie ochrony.

Przykładem takiego stanu będzie wszczęcie procedury odwoławczej. Wówczas podatnik może korzystać z preferencyjnego opodatkowania aż do momentu zakończenia tej procedury, a wobec tego – do uzyskania ostatecznej decyzji organu.

Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku odmowy udzielenia ochrony prawnej, podatnik będzie musiał zapłacić podatek zgodnie z właściwą, przyjętą stawką podatku w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Prawa autorskie do programu komputerowego – wyjątek?

Pragniemy wskazać, że powyższe regulacje nie dotyczą praw autorskich do programu komputerowego. Wynika to z faktu, że praw tych nie rejestruje się w urzędzie patentowym, a więc podatnik nie oczekuje na przyznanie ochrony.

Ochrona w przypadku prawa autorskiego do programu komputerowego przysługuje z mocy prawa. Przysługuje ona od momentu wytworzenia programu – pod warunkiem, że spełnia on przesłanki wymienione w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

SZKOELNIE: Księgowe zamknięcie roku 2022

Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Księgowe zamknięcie roku 2022! Sprawdź, na co się przygotować!

Pomoc dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej

Ruszyły konsultacje programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Sprawdź szczegóły!

Plan połączenia Moore Polska Audyt i Wessly

W związku z planowanym połączeniem spółki Moore Polska Audyt sp. z o. o. i spółki Wessly sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Zarządy Spółek wypełniając obowiązek informacyjny, podają do publicznej wiadomości uchwalony…
{literal} {/literal}