Poznaj z nami IP BOX! – cz. 5

Przedstawiamy Państwu piątą część cyklu „Poznaj z nami IP BOX!”. Tym razem przybliżymy Państwu zagadnienia związane z ekspektatywą w IP BOX-ie.

Na wstępie pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z poprzednimi artykułami serii „Poznaj z nami IP BOX!”:

W dzisiejszym artykule przedstawimy podstawowe zasady związane z ekspektatywą w przypadku korzystania z IP BOX. Poniższe wnioski są wynikiem analizy objaśnień podatkowych z 15 lipca 2019 roku dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

Czym jest ekspektatywa?

Pod pojęciem ekspektatywy rozumie się okres oczekiwania na przyznanie ochrony. W przypadku podatników, którzy rozpoczynają korzystanie z preferencji IP BOX, okres ten zaczyna się w momencie zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej.

Ustawodawca, z uwagi na długotrwały charakter przyznawania procedur ochronnych, zdecydował się bowiem na umożliwienie podatnikom warunkowego skorzystania z preferencyjnego opodatkowania.

Z powyższego wynika zatem, że z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatku można skorzystać już od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej.

Przekładając powyższe na sytuację praktyczną – Podatnik po złożeniu wniosku o zarejestrowanie własnego wzoru przemysłowego, pomimo braku zarejestrowania tego prawa oraz braku decyzji organu, może korzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku.

Odmowa udzielenia prawa ochronnego, odrzucenie zgłoszenia – co dalej?

Niestety, jeżeli właściwy organ odmówi udzielenia prawa ochronnego, odrzuci zgłoszenie lub wniosek o rejestrację, to podatnik jest obowiązany opodatkować dochód na zasadach, na jakich byłby opodatkowany bez zastosowania preferencyjnego opodatkowania, tj. odpowiednio według 9% lub 19% stawki podatku w CIT bądź 18/32% lub 19% stawki podatku w PIT.

W praktyce, podatnik wyrówna jedynie różnicę między podatkiem wpłaconym na rachunek właściwego urzędu skarbowego według 5% stawki a kwotą wynikającą z opodatkowania na stosowanych przez niego zasadach.

Sytuacje szczególne

W niektórych sytuacjach możliwe jest przedłużenie okresu oczekiwania (ekspektatywy) na przyznanie ochrony.

Przykładem takiego stanu będzie wszczęcie procedury odwoławczej. Wówczas podatnik może korzystać z preferencyjnego opodatkowania aż do momentu zakończenia tej procedury, a wobec tego – do uzyskania ostatecznej decyzji organu.

Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku odmowy udzielenia ochrony prawnej, podatnik będzie musiał zapłacić podatek zgodnie z właściwą, przyjętą stawką podatku w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Prawa autorskie do programu komputerowego – wyjątek?

Pragniemy wskazać, że powyższe regulacje nie dotyczą praw autorskich do programu komputerowego. Wynika to z faktu, że praw tych nie rejestruje się w urzędzie patentowym, a więc podatnik nie oczekuje na przyznanie ochrony.

Ochrona w przypadku prawa autorskiego do programu komputerowego przysługuje z mocy prawa. Przysługuje ona od momentu wytworzenia programu – pod warunkiem, że spełnia on przesłanki wymienione w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?

Usługi