fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Lean management w Moore Polska

Lean management

Lean management czyli szczupłe zarządzanie. Koncepcja procesowego zarzadzania przedsiębiorstwem w racjonalny, jasny i praktyczny sposób.

Początki szczupłego zarządzania sięgają lat czterdziestych XX wieku. Trzonem koncepcji są techniki i rozwiązania organizacyjne zastosowane po II wojnie światowej w japońskim sektorze motoryzacyjnym. Pionierem zaś tego podejścia – opartego na elastyczności, wysokiej jakości, eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu – była firma Toyota.1

Obecnie to najważniejsza koncepcja we współczesnym zarządzaniu operacyjnym.

Czym właściwie jest lean?

Tak naprawdę autorem pojęcia „lean production” był John Krafcik dopiero pod koniec lat 80-tych XX wieku. Opublikował je w swoim badaniu, w którym skonfrontował system produkcyjny stosowany przez Toyotę z tradycyjnym podejściem do produkcji masowej, w którym jest dużo buforów i zapasów, nie zawsze odpowiednio wykorzystywanych.Tym samym, lean został spopularyzowany dopiero w latach 90-tych. Również za sprawą książki „Maszyna, która zmieniła świat” (Womack, Jones i Roos, 1990)

Istotą zarządzania procesowego jest to, aby eliminować działania niedodające wartości (w języku japońskim określane jako muda). Dąży się do tego, aby synchronizować czynności w procesach, dzięki czemu można wdrażać system „zawsze na czas” (just-in-time). Pozwala on niwelować nadprodukcję i redukować zapasy, traktowane jako marnotrawstwo. Nie mniej istotne jest wdrażanie metody poka-yoke, czyli zapobiegania (nieumyślnym) błędom. Główną zaś zasadą poka-yoke jest to, aby za błędy winić nie ludzi, a procesy, które zawsze można zmienić, poprawić, ulepszyć.

Lean to także ciągłe doskonalenie – siebie, procesów, zespołów. W języku japońskim określa się to słowem kaizen.3

Myślenie leanowe

Działanie wg koncepcji lean management to:

  • ustalenie wartości (wyznaczenie tego, co w obsłudze Klienta ma dla niego kluczowe znaczenie, aby zniwelować marnotrawstwo);
  • zidentyfikowanie strumienia wartości (oraz wszystkich czynności w owym strumieniu – to wszystkie materiały i informacje, czynności i analizy potrzebne do dostarczenia usługi Klientowi);
  • ciągły przepływ (czyli dostarczanie usługi w sposób możliwie jak najbardziej płynny, bez zakłóceń, przerw i przestojów);
  • system ssący (każda usługa musi być dostarczana wtedy, kiedy jest potrzebna, dokładnie w takiej ilości, w jakiej jej potrzeba i bez buforów i tworzenia zapasów, czyli zgodnie z konkretnym zapotrzebowaniem Klienta);
  • dążenie do doskonałości (a więc ciągła chęć mierzenia wyżej, osiągania więcej, zdobywania wiedzy i dzielenia się nią).

Lean management to także redukcja kosztów i poprawa wydajności pracy oraz wykorzystywanie pełnego potencjału pracowników.4 Finalnie działania oparte na tej koncepcji przynoszą wymierne korzyści dla firmy i wzmacniają jej konkurencyjność.

Gra symulacyjna „Architeka” ®

„Leanowe” gry symulacyjne niosą niebywałą wartość w rozwój pracowników. Poza walorem integrującym zespół, który może spędzić czas na wspólnej, emocjonującej zabawie to także doskonała opcja do zapoznania pracowników z koncepcją „szczupłego zarządzania”. Później zaś – wdrożenia działań usprawniających i doskonalących w procesach usługowych.

Udział pracowników w grze Lean Service „Architeka” ® wpływa na zmianę ich sposobu myślenia i wyjście z „silosowych” nawyków. Wyzwala kreatywność i pozwala zrozumieć sens działań procesowych. Gra pokazuje konkretne narzędzia możliwe do zastosowania  w procesach usługowych, uczy metod doskonalenia i standaryzacji. Dostarcza także wielu wniosków i pokazuje wymierne rezultaty tych wdrożeń.

Więcej o „grze symulacyjnej Lean Service „Architeka”® znajdziecie TUTAJ

Lean management w #MoorePolskaTeam!

Odpowiadanie na potrzeby klientów i dostarczanie im usług stanowiących prawdziwą wartość to w Moore Polska jeden z głównych celów operacyjnych.

Nieustannie dbamy o to, by nasze zespoły były merytoryczne i wyspecjalizowane, zapewniając im udział w licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Dbamy o rozwój ich kompetencji miękkich i motywujemy do ciągłego wzrostu. Nasza codzienność to jednak w dużej mierze współpraca z klientami, kontakt z różnymi działami, wzajemnie przenikające się procesy. Nasi klienci są uczestnikiem naszych procesów, a my jesteśmy częścią procesów klienta. Chcąc, aby pracownicy Moore Polska byli także skuteczni procesowo i działali według KAIZEN, nasi trenerzy wewnętrzni, Emilia Adamiec-Brancewicz – Zastępca Dyrektora Działu Usług Księgowych w biurze w Gdańsku – oraz Krzysztof Nowakowski – Dyrektor Działu Usług Księgowych w biurze w Poznaniu – zapoczątkowali proces upowszechniania i kształtowania wśród nich świadomości lean.

Od października 2022 spotykali się z pracownikami działów usług księgowych, aby poprzez aktywny udział w grze symulacyjnej „Architeka” ® zapoznać ich z koncepcją Lean Service i w bezpiecznym środowisku gry zaprezentować, jak skutecznie można usprawniać procesy realizacji zleceń.

Warsztaty odbywały się w 5 biurach Moore Polska na terenie całej Polski. Udział w nich wzięło 18 zespołów – łącznie przeszkolonych zostało 120 osób!

„Nasi pracownicy zdobyli nie tylko bogatą wiedzę merytoryczną na temat narzędzi Lean Management, ale mieli okazję nauczyć się, jakie działania praktyczne należy podejmować, by procesy, w jakich uczestniczą były coraz bardziej sprawne”– wyjaśnia Emilia Adamiec-Brancewicz.

„Wyposażyliśmy naszych ludzi w konkretne umiejętności. Wierzymy, że nowoczesne metody zarządzania oparte na filozofii lean management i świadomy, odpowiednio przygotowany zespół mający wiedzę procesową zapewnią jeszcze lepszy poziom obsługi naszym klientom – dodaje Krzysztof Nowakowski.

Nowoczesne organizacje działają w duchu lean

Umiejętność identyfikacji i skutecznej eliminacji marnotrawstw w procesach oraz oparcie działań na kulturze ciągłego doskonalenia metod i narzędzi pracy to elementy, które zdają się być słuszną odpowiedzią na wyzwania zmiennego i niepewnego otoczenia biznesowego i funkcjonowania w świecie VUCA. Tradycyjne metody zarządzania już nie wystarczają. Obecnie to Lean Thinking charakteryzuje najbardziej efektywne i nowoczesne przedsiębiorstwa. Taką kulturę organizacyjną tworzymy więc w Moore Polska.

Jeśli szukasz partnera biznesowego, który rozumie, jak ważne są procesy i potrafi je wykorzystać we współpracy – koniecznie skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu

Emilia Adamiec-Brancewicz
Zastępca Dyrektora Działu Usług Księgowych, Prokurent
+48 505 524 920

Zapraszamy do kontaktu

Krzysztof Nowakowski
Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent
+48 609 236 008

_______________________________________

1  Adrian Grycuk, Bariery w stosowaniu koncepcji lean management, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2016, s. 72.

2 John Krafcik, Triumph of the Lean Production System, Sloan Management Review, s. 44.

3 Adrian Grycuk, Bariery w stosowaniu koncepcji lean management, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2016, s. 73.

4 James P. Womack, Daniel T. Jones, Lean Thinking. Banish waste and Create Weath in Your Corporation, New York Free Press, 1996, s. 16-26.

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}