Dokumentacja cen transferowych – ważne terminy!

30 wrześnie 2022 upłynie termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturze grupy.

Przedsiębiorcy, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym mają obowiązek przygotowania do dnia 31 grudnia 2022 roku lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia oraz informacji TPR-C. Warto również wskazać, że do dnia 31 marca 2023 roku należy wówczas przygotować grupową dokumentację cen transferowych.

W przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, termin na realizację obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia oraz informacji TPR-C został wydłużony:

  1. do dnia 30 września 2022 roku, jeżeli termin na złożenie powyższych dokumentów upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku,
  2. o 3 miesiące, jeżeli pierwotny termin wynikający z ustawy upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wydłużony został również termin na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych. Upływa on z końcem trzeciego miesiąca, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na realizację powyżej wskazanych obowiązków.

Dokumentacja cen transferowych – skąd zmiany w terminach? 

Ministerstwo Finansów informuje, że głównym celem wydłużenia wskazanych terminów jest ułatwienie terminowej realizacji obowiązków przez podatników.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem „Zmiany w dokumentacji cen transferowych”, który jest dostępny tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych:

  • Pomożemy zidentyfikować transakcje jednorodne i przekroczenia przez nie progu dokumentacyjnego, właściwego dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy wzory oświadczeń dla kontrahentów w celu określenia ich statusu, aby zidentyfikować obowiązki dokumentacyjne.
  • Przygotowujemy dokumentację cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy także procedury w zakresie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych: 
    • dla transakcji z podmiotami powiązanymi 
    • oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.
Sprawdź jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących dokumentacji cen transferowych. Co podlega sankcjom i jakie są to sankcje?

Usługi