fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Dokumentacja cen transferowych – ważne terminy!

Dokumentacja cen transferowych

Już 31 grudnia 2022 roku upłynie termin na złożenie informacji o cenach transferowych. To także termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych!

Przedsiębiorcy, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym mają obowiązek przygotowania do dnia 31 grudnia 2022 roku lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia oraz informacji TPR-C. Warto również wskazać, że do dnia 31 marca 2023 roku należy wówczas przygotować grupową dokumentację cen transferowych.

W przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, termin na realizację obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia oraz informacji TPR-C został wydłużony:

  1. do dnia 30 września 2022 roku, jeżeli termin na złożenie powyższych dokumentów upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku,
  2. o 3 miesiące, jeżeli pierwotny termin wynikający z ustawy upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wydłużony został również termin na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych. Upływa on z końcem trzeciego miesiąca, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na realizację powyżej wskazanych obowiązków.

Dokumentacja cen transferowych – skąd zmiany w terminach?

Ministerstwo Finansów informuje, że głównym celem wydłużenia wskazanych terminów jest ułatwienie terminowej realizacji obowiązków przez podatników.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem „Zmiany w dokumentacji cen transferowych”, który jest dostępny tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych:

  • Pomożemy zidentyfikować transakcje jednorodne i przekroczenia przez nie progu dokumentacyjnego, właściwego dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy wzory oświadczeń dla kontrahentów w celu określenia ich statusu, aby zidentyfikować obowiązki dokumentacyjne.
  • Przygotowujemy dokumentację cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy także procedury w zakresie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych:
    • dla transakcji z podmiotami powiązanymi
    • oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}