Dokumentacja cen transferowych – ważne terminy!

30 wrześnie 2022 upłynie termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturze grupy.

Przedsiębiorcy, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym mają obowiązek przygotowania do dnia 31 grudnia 2022 roku lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia oraz informacji TPR-C. Warto również wskazać, że do dnia 31 marca 2023 roku należy wówczas przygotować grupową dokumentację cen transferowych.

W przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, termin na realizację obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia oraz informacji TPR-C został wydłużony:

  1. do dnia 30 września 2022 roku, jeżeli termin na złożenie powyższych dokumentów upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku,
  2. o 3 miesiące, jeżeli pierwotny termin wynikający z ustawy upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wydłużony został również termin na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych. Upływa on z końcem trzeciego miesiąca, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na realizację powyżej wskazanych obowiązków.

Dokumentacja cen transferowych – skąd zmiany w terminach? 

Ministerstwo Finansów informuje, że głównym celem wydłużenia wskazanych terminów jest ułatwienie terminowej realizacji obowiązków przez podatników.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem „Zmiany w dokumentacji cen transferowych”, który jest dostępny tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych:

  • Pomożemy zidentyfikować transakcje jednorodne i przekroczenia przez nie progu dokumentacyjnego, właściwego dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy wzory oświadczeń dla kontrahentów w celu określenia ich statusu, aby zidentyfikować obowiązki dokumentacyjne.
  • Przygotowujemy dokumentację cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy także procedury w zakresie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych: 
    • dla transakcji z podmiotami powiązanymi 
    • oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.
Sprawdź jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących dokumentacji cen transferowych. Co podlega sankcjom i jakie są to sankcje?
Prowadzisz firmę i szukasz nowoczesnej księgowości? Chcesz mieć kontrolę nad dokumentacją? Sprawdź, co oferuje indywidualne konto klienta Moore Polska!
Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Usługi