Nowe formularze Informacji TPR-C / TPR-P

Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.

Dnia 9.10.2023 roku zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej najnowsze wzory formularzy TPR-C oraz TPR-C w wariancie 5. Zostały wprowadzone na podstawie znowelizowanych rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych. Właściwym terminem dla ich publikacji jest jednak 13 października 2023 roku.

Jeszcze przed publikacją aktualnie obowiązujących już formularzy, Resort Finansów, 25 kwietnia 2023, zamieścił na rządowych stronach internetowych wersje robocze struktur logicznych (tzw. schemy) dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych, jak i dla osób prawnych. Został wydany także komunikat dotyczący złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w Informacji TPR-C oraz TPR-P, w którym Ministerstwo wskazywało, iż do czasu publikacji nowych wersji formularzy TPR, obowiązującym wzorem Informacji TPR składanej za 2022 rok jest wzór opublikowany w wariancie 4 tej Informacji, który nie zawierał  w strukturze dokumentu odrębnej części dotyczącej oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zmiany w formularzach TPR-P i TPR-C – wersja 5

Brak potrzeby składania odrębnego oświadczenia

Wersja 5 formularza TPR-C (TPR-P) niesie za sobą zmiany w kwestii oświadczenia. Dotychczas, w związku ze sporządzeniem dokumentacji za rok 2022, składano formularz TPR (4) z samodzielnie dopisanym przez podatnika oświadczeniem w części E. Nowa wersja formularza została uzupełniona o część dotyczącą oświadczenia , dzięki czemu nie ma potrzeby, ani obowiązku składania odrębnego oświadczenia przez podatnika.

Wariant 5 bez interaktywnego formularza PDF

Do tej pory wypełnienie formularzy TPR-P oraz TPR-C było dostępne w formie interaktywnego formularza PDF. Wariant piąty formularza TPR-C najprawdopodobniej nie będzie występował we wspomnianym formacie. Na stronie rządowej, bowiem, można znaleźć informację dotyczącą tego, że TPR-C w wariancie 5 będzie miał formę interaktywnego formularza online. Ministerstwo informuje także, iż jego publikacja będzie miała miejsce w najbliższym czasie.

Zmiana adresata Informacji TPR

Wariant 5 formularza TPR-C przynosi zmiany również w kontekście organu, do którego dotychczas Informacja powinna być składana. Do dnia dzisiejszego, organem obowiązującym był szef Krajowej Administracji Skarbowej. Wraz z publikacją TPR-C  w wersji piątej, zmienia się on na naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla danego podatnika.

Transakcje kontrolowane

W komunikacie o publikacji nowych, właściwych wzorów Informacji TPR, Resort Finansów informuje o zmianie w postaci wprowadzenia rozróżnienia transakcji na transakcje kontrolowane i transakcje inne niż transakcje kontrolowane. Co więcej, na stronie rządowej, znajdziemy informację o wprowadzeniu nowych transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Wskaźniki dla mikro oraz małych przedsiębiorców

Ministerstwo informuje także o wyodrębnieniu wskaźników dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców. Będą one występować w sekcji, która dotyczy ogólnych informacji finansowych danego podmiotu.

Przesłanie Informacji TPR przez bramkę e-Deklaracje, z wykorzystaniem zmienionych wzorów, będzie możliwe po upływie dwóch tygodni od daty ich opublikowania, czyli od 13 października 2023 r. Ministerstwo Finansów nie podało informacji dotyczącej opublikowania nowej edycji Informatora TPR – pytania i odpowiedzi, w zakresie formularza składanego za 2022 rok, który przewidywany był na wrzesień tego roku. 

Jeśli masz pytania odnośnie najnowszych formularzy TPR lub potrzebujesz konsultacji podatkowo prawnej w zakresie prowadzonej działalności, skontaktuj się z nami!

Może Cię zainteresować

W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!
Sprawdź jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących dokumentacji cen transferowych. Co podlega sankcjom i jakie są to sankcje?