Transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi

Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Jak wskazuje art. 11k ust. 1 ustawy o CIT, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Pojawiają się jednak przypadki transakcji z podmiotami niepowiązanymi, które podlegają dokumentowaniu. Aby się o nich dowiedzieć, zachęcamy do lektury.

Czym jest transakcja kontrolowana?

Warto na początku przywołać definicję transakcji kontrolowanej, która zgodnie z ustawą o CIT, oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Przywołana definicja, a w szczególności jej fragment mówiący o warunkach ustalonych lub narzuconych w wyniku powiązań, może budzić wątpliwości w sytuacji, kiedy transakcja nie została przeprowadzona pomiędzy podmiotami bezpośrednio powiązanymi, a jednak stanowiło to działanie o charakterze gospodarczym, którego warunki zostały narzucone w wyniku powiązań.

Interpretacja ogólna MF

Wspominane wątpliwości rozwiewa jednak Interpretacja Ogólna Ministra Finansów o numerze DCT1.8203.4.2020 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie definicji transakcji kontrolowanej. Z Interpretacji Ministra Finansów wynika, iż wyrażenie „ustalone lub narzucone w wyniku powiązań” nie oznacza, że transakcji muszą bezpośrednio dokonywać podmioty powiązane, tylko że powiązania miały wpływ na ustalenie treści działań. Nie wyklucza się zatem, że warunki danej transakcji mogą zostać ustalone lub narzucone przez podmiot powiązany, który nie jest bezpośrednio stroną transakcji. Przykładem jest ustalenie np. ceny zakupu towaru lub usługi w drodze centralnych negocjacji warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz niepowiązanym dostawcą. Warunki transakcji nie zostały wówczas ustalone bezpośrednio z podmiotem trzecim (niepowiązanym), lecz wynegocjowane centralnie w imieniu podmiotów powiązanych przez podmiot centralny lub podmiot dedykowany do przeprowadzenia negocjacji w sposób centralny, dla wybranej grupy podmiotów.

Podsumowanie – transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Ministra Finansów oraz stosowaną w tej sprawie praktykę przez Krajową Informację Skarbową, transakcje dokonane z podmiotem niepowiązanym, na które wpływ miały podmioty powiązane, powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych.

Jeśli masz pytania odnośnie transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w kontekście dokumentacji cen transferowych lub potrzebujesz konsultacji podatkowo prawnej w zakresie prowadzonej działalności, skontaktuj się z nami!

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.
Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.
Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Usługi