Transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi

Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Jak wskazuje art. 11k ust. 1 ustawy o CIT, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Pojawiają się jednak przypadki transakcji z podmiotami niepowiązanymi, które podlegają dokumentowaniu. Aby się o nich dowiedzieć, zachęcamy do lektury.

Czym jest transakcja kontrolowana?

Warto na początku przywołać definicję transakcji kontrolowanej, która zgodnie z ustawą o CIT, oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Przywołana definicja, a w szczególności jej fragment mówiący o warunkach ustalonych lub narzuconych w wyniku powiązań, może budzić wątpliwości w sytuacji, kiedy transakcja nie została przeprowadzona pomiędzy podmiotami bezpośrednio powiązanymi, a jednak stanowiło to działanie o charakterze gospodarczym, którego warunki zostały narzucone w wyniku powiązań.

Interpretacja ogólna MF

Wspominane wątpliwości rozwiewa jednak Interpretacja Ogólna Ministra Finansów o numerze DCT1.8203.4.2020 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie definicji transakcji kontrolowanej. Z Interpretacji Ministra Finansów wynika, iż wyrażenie „ustalone lub narzucone w wyniku powiązań” nie oznacza, że transakcji muszą bezpośrednio dokonywać podmioty powiązane, tylko że powiązania miały wpływ na ustalenie treści działań. Nie wyklucza się zatem, że warunki danej transakcji mogą zostać ustalone lub narzucone przez podmiot powiązany, który nie jest bezpośrednio stroną transakcji. Przykładem jest ustalenie np. ceny zakupu towaru lub usługi w drodze centralnych negocjacji warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz niepowiązanym dostawcą. Warunki transakcji nie zostały wówczas ustalone bezpośrednio z podmiotem trzecim (niepowiązanym), lecz wynegocjowane centralnie w imieniu podmiotów powiązanych przez podmiot centralny lub podmiot dedykowany do przeprowadzenia negocjacji w sposób centralny, dla wybranej grupy podmiotów.

Podsumowanie – transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Ministra Finansów oraz stosowaną w tej sprawie praktykę przez Krajową Informację Skarbową, transakcje dokonane z podmiotem niepowiązanym, na które wpływ miały podmioty powiązane, powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych.

Jeśli masz pytania odnośnie transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w kontekście dokumentacji cen transferowych lub potrzebujesz konsultacji podatkowo prawnej w zakresie prowadzonej działalności, skontaktuj się z nami!

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Zachowanie obiektywnych warunków transakcji między podmiotami powiązanymi to jedno z największych wyzwań współczesnych przedsiębiorców. Poznaj kluczowe aspekty cen transferowych i dowiedz się, jak uniknąć nadmiernych obowiązków dokumentacyjnych, z pomocą ekspertów podatkowych Moore Polska.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.

Usługi