fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zmiany w dokumentacji cen transferowych

cen transferowych

Pod koniec sierpnia zaproponowano zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych. Oferujemy pomoc w sporządzeniu dokumentacji.

25 sierpnia 2022 roku opublikowano nowy rządowy projekt ustawy. Zaproponowane w nim zmiany mają na celu uchylenie obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku przepisów. Te rozszerzały obowiązek dokumentacyjnie cen transferowych na pośrednie transakcje rajowe. Obecnie ma to ulec zmianie.

Obowiązek dokumentacyjny – czy jest się czego obawiać?

Coraz liczniejsze obawy wśród podatników narastają w ostatnim czasie w zakresie realizacji  obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych.

Dotychczas, obowiązek sporządzania takiej dokumentacji kojarzono głównie z transakcjami o dużej skali. Głównie realizowanymi między podmiotami powiązanymi. Obecnie jednak rozszerzono go na transakcje o dużo mniejszej wartości, realizowane z podmiotami, między którymi nie występują powiązania żadnego rodzaju. 

Nie tylko bezpośrednie transakcje z podmiotami z rajów podatkowych mogły prowadzić do powstania obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych

Wystarczające było bowiem to, aby rzeczywisty właściciel, płaconych przez nas na rzecz kontrahenta, należności miał siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Co więcej, jeśli podmiot, z którym nasz kontrahent dokonuje rozliczeń w roku podatkowym, spełnia wskazany powyżej warunek umiejscowienia siedziby lub zarządu, wówczas, bez podjęcia odpowiednich działań, podatnik mógł być narażony na obowiązki dokumentacyjne.

Oba wskazane zdarzenia obejmowały transakcje jednorodne z danym kontrahentem, których wartość przekroczy w roku podatkowym 500 tys. zł. 

Spełnienie tych przesłanek, mogło spowodować powstanie obowiązku sporządzenia pełnej lokalnej dokumentacji z takim kontrahentem wraz z analizą danych porównawczych i informacją o cenach transferowych.

Minimalizacja ryzyka poprzez wprowadzenie procesów wewnętrznych

Wprowadzenie wewnętrznego procesu weryfikowania transakcji i kontrahentów miało oddalić obawy związane z rozszerzeniem obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych na pośrednie transakcje rajowe.

Zmiana podejścia ustawodawcy

Niemniej jednak, 25 sierpnia 2022 roku opublikowano rządowy projekt ustawy uchylający przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że proponowane zmiany mają na celu uchylenie rozszerzających obowiązek dokumentacyjny cen transferowych na pośrednie transakcje rajowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian ⬇️⬇️⬇️

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych:

  • Pomożemy zidentyfikować transakcje jednorodne i przekroczenia przez nie progu dokumentacyjnego, właściwego dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy wzory oświadczeń dla kontrahentów w celu określenia ich statusu, aby zidentyfikować obowiązki dokumentacyjne.
  • Przygotowujemy dokumentację cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy także procedury w zakresie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}