Zmiany w dokumentacji cen transferowych

Pod koniec sierpnia wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych. Oferujemy pomoc w realizacji ich dokumentacji.

25 sierpnia 2022 roku opublikowano nowy rządowy projekt ustawy. Zaproponowane w nim zmiany mają na celu uchylenie obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku przepisów. Te rozszerzały obowiązek dokumentacyjnie cen transferowych na pośrednie transakcje rajowe. Obecnie ma to ulec zmianie.

Obowiązek dokumentacyjny – czy jest się czego obawiać?

Coraz liczniejsze obawy wśród podatników narastają w ostatnim czasie w zakresie realizacji  obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych.

Dotychczas,  obowiązek sporządzania takiej dokumentacji kojarzono głównie z transakcjami o dużej skali. Głównie realizowanymi między podmiotami powiązanymi. Obecnie jednak rozszerzono go na transakcje o dużo mniejszej wartości, realizowane z podmiotami, między którymi nie występują powiązania żadnego rodzaju. 

Nie tylko bezpośrednie transakcje z podmiotami z rajów podatkowych mogły prowadzić do powstania obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych

Wystarczające było bowiem to, aby rzeczywisty właściciel, płaconych przez nas na rzecz kontrahenta, należności miał siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Co więcej, jeśli podmiot, z którym nasz kontrahent dokonuje rozliczeń w roku podatkowym, spełnia wskazany powyżej warunek umiejscowienia siedziby lub zarządu, wówczas, bez podjęcia odpowiednich działań, podatnik mógł być narażony na obowiązki dokumentacyjne.

Oba wskazane zdarzenia obejmowały transakcje jednorodne z danym kontrahentem, których wartość przekroczy w roku podatkowym 500 tys. zł. 

Spełnienie tych przesłanek, mogło spowodować powstanie obowiązku sporządzenia pełnej lokalnej dokumentacji z takim kontrahentem wraz z analizą danych porównawczych i informacją o cenach transferowych.

Minimalizacja ryzyka poprzez wprowadzenie procesów wewnętrznych

Wprowadzenie wewnętrznego procesu weryfikowania transakcji i kontrahentów miało oddalić obawy związane z rozszerzeniem obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych na pośrednie transakcje rajowe.

Zmiana podejścia ustawodawcy

Niemniej jednak, 25 sierpnia 2022 roku opublikowano rządowy projekt ustawy uchylający przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że proponowane zmiany mają na celu uchylenie rozszerzających obowiązek dokumentacyjny cen transferowych na pośrednie transakcje rajowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian ⬇️⬇️⬇️

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych:

  • Pomożemy zidentyfikować transakcje jednorodne i przekroczenia przez nie progu dokumentacyjnego, właściwego dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy wzory oświadczeń dla kontrahentów w celu określenia ich statusu, aby zidentyfikować obowiązki dokumentacyjne.
  • Przygotowujemy dokumentację cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bezpośrednich transakcji rajowych.
  • Sporządzimy także procedury w zakresie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer w Dziale Podatkowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.
Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Usługi