fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Podsumowanie 2017 roku

Szanowni Państwo,

W związku z podsumowaniem zakończonego już roku 2017 pragniemy przekazać Państwu aktualne informacje o Grupie REWIT. Czynię to w imieniu Zarządu i całej załogi REWIT, z której jestem dumny – nasza marka to każdy z naszych pracowników i cały zespół razem.

Już od 23 lat na Pomorzu i 10 lat jako Grupa stawiamy sobie za cel wykonywanie naszej pracy z radością i na najwyższym poziomie. Jest nam niezmiernie miło, że nasze starania znajdują uznanie klientów, których grono w roku 2017 znów powiększyło się, powodując po raz kolejny wzrost przychodów Grupy REWIT o 15%.

Łączne przychody Grupy osiągnęły poziom 10,2 milionów złotych.

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości naszych usług w obliczu intensywnych zmian otoczenia i  indywidualnych potrzeb naszych klientów, którzy są dla nas nieocenionym źródłem informacji o tym – w jaki sposób jeszcze lepiej możemy Państwu służyć:

Aby być bliżej Państwa, działamy już w 7 lokalizacjach w Polsce. Aby nasza usługa była nie tylko kompleksowa, ale i specjalistyczna, zatrudniamy obecnie w Grupie blisko 90 etatowych pracowników. Podążając za potrzebami naszych klientów w roku 2017 kontynuowaliśmy rozwój nowych usług optymalizacyjnych, w tym audytów w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) czy  optymalizacji kosztów zakupów. Zmiany w przepisach podatkowych wpłynęły na rozwój naszego doradztwa podatkowego, sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz doradztwa transakcyjnego w związku z coraz bardziej skomplikowanymi operacjami i strukturami biznesowymi, pracowaliśmy dla nowych klientów w zakresie innych usług poświadczających. Kontynuowaliśmy wdrażanie Międzynarodowych Standardów Badania sprawozdań finansowych, które zmieniają nasze podejście do usług rewizyjnych. Rozwijaliśmy nasze biura i zatrudnienie, w tym poprzez rozwój naszych struktur, zmiany na stanowiskach kierowniczych i powierzanie nowych ról zarządczych bardziej doświadczonym pracownikom. Dzięki temu zbliżamy się do dnia, w którym będziemy mogli powiedzieć, że zmieniliśmy się z firmy regionalnej na krajową.

Jesteśmy dumni z tego, że nasz wzrost jest możliwy dzięki Państwu – naszym Klientom. Gorąco dziękuję za wszystkie udzielone nam rekomendacje, wspierające nas w docieraniu do nowych Klientów, otwarcie na nowe projekty oraz  doskonałą współpracę, dzięki którym zmieniamy się dla Państwa.

Ostatni rok był wyjątkowy, głównie ze względu na zmiany rynku pracy, w tym spadek bezrobocia oraz naciski na podwyżki płac. Staramy się dbać o rozwój naszych pracowników, aby sprostać wyzwaniom rynku i unikać rotacji pracowników. Dlatego też „dzielimy się wiedzą dla wspólnego wzrostu” szkoląc w Akademii Praktyki REWIT nie tylko naszych pracowników, którzy kontynuowali swój rozwój zawodowy m.in.: z sukcesem zdając egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów, ale także wobec naszych klientów. W samej akcji „zamknięcie roku 2017” przeszkoliliśmy ponad 150 księgowych. Zainicjowaliśmy także szkolenia w obszarze przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom w  firmach. Nasi eksperci przygotowali i przeprowadzili także cieszące się dużym zainteresowaniem naszego środowiska zawodowego obligatoryjne szkoleniach dla biegłych rewidentów.

Naszym celem jest bycie Państwa doradcą biznesowym oraz partnerem w stale zmieniającej się bardzo dynamicznie rzeczywistości. Pragniemy wnosić naprawdę wyłącznie praktyczną wartość zgodnie z naszym hasłem: We do it practically. Mamy nadzieję, że zachodzące zmiany przyczynią się do intensyfikacji naszej współpracy w takich obszarach jak audyt, doradztwo podatkowe czy  analizy biznesowe prowadząc do rozwoju Państwa biznesu.

Z wyrazami szacunku
Piotr Witek
Prezes Zarządu
Grupy REWIT

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}