Podsumowanie 2017 roku

Podsumowanie roku 2017 przez Prezesa Grupy Rewit – Piotra Witka.

Szanowni Państwo,

W związku z podsumowaniem zakończonego już roku 2017 pragniemy przekazać Państwu aktualne informacje o Grupie REWIT. Czynię to w imieniu Zarządu i całej załogi REWIT, z której jestem dumny – nasza marka to każdy z naszych pracowników i cały zespół razem.

Już od 23 lat na Pomorzu i 10 lat jako Grupa stawiamy sobie za cel wykonywanie naszej pracy z radością i na najwyższym poziomie. Jest nam niezmiernie miło, że nasze starania znajdują uznanie klientów, których grono w roku 2017 znów powiększyło się, powodując po raz kolejny wzrost przychodów Grupy REWIT o 15%.

Łączne przychody Grupy osiągnęły poziom 10,2 milionów złotych.

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości naszych usług w obliczu intensywnych zmian otoczenia i indywidualnych potrzeb naszych klientów, którzy są dla nas nieocenionym źródłem informacji o tym – w jaki sposób jeszcze lepiej możemy Państwu służyć:

Aby być bliżej Państwa, działamy już w 7 lokalizacjach w Polsce. Aby nasza usługa była nie tylko kompleksowa, ale i specjalistyczna, zatrudniamy obecnie w Grupie blisko 90 etatowych pracowników. Podążając za potrzebami naszych klientów w roku 2017 kontynuowaliśmy rozwój nowych usług optymalizacyjnych, w tym audytów w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) czy optymalizacji kosztów zakupów. Zmiany w przepisach podatkowych wpłynęły na rozwój naszego doradztwa podatkowego, sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz doradztwa transakcyjnego w związku z coraz bardziej skomplikowanymi operacjami i strukturami biznesowymi, pracowaliśmy dla nowych klientów w zakresie innych usług poświadczających. Kontynuowaliśmy wdrażanie Międzynarodowych Standardów Badania sprawozdań finansowych, które zmieniają nasze podejście do usług rewizyjnych. Rozwijaliśmy nasze biura i zatrudnienie, w tym poprzez rozwój naszych struktur, zmiany na stanowiskach kierowniczych i powierzanie nowych ról zarządczych bardziej doświadczonym pracownikom. Dzięki temu zbliżamy się do dnia, w którym będziemy mogli powiedzieć, że zmieniliśmy się z firmy regionalnej na krajową.

Jesteśmy dumni z tego, że nasz wzrost jest możliwy dzięki Państwu – naszym Klientom. Gorąco dziękuję za wszystkie udzielone nam rekomendacje, wspierające nas w docieraniu do nowych Klientów, otwarcie na nowe projekty oraz doskonałą współpracę, dzięki którym zmieniamy się dla Państwa.

Ostatni rok był wyjątkowy, głównie ze względu na zmiany rynku pracy, w tym spadek bezrobocia oraz naciski na podwyżki płac. Staramy się dbać o rozwój naszych pracowników, aby sprostać wyzwaniom rynku i unikać rotacji pracowników. Dlatego też „dzielimy się wiedzą dla wspólnego wzrostu” szkoląc w Akademii Praktyki REWIT nie tylko naszych pracowników, którzy kontynuowali swój rozwój zawodowy m.in.: z sukcesem zdając egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów, ale także wobec naszych klientów. W samej akcji „zamknięcie roku 2017” przeszkoliliśmy ponad 150 księgowych. Zainicjowaliśmy także szkolenia w obszarze przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom w firmach. Nasi eksperci przygotowali i przeprowadzili także cieszące się dużym zainteresowaniem naszego środowiska zawodowego obligatoryjne szkoleniach dla biegłych rewidentów.

Naszym celem jest bycie Państwa doradcą biznesowym oraz partnerem w stale zmieniającej się bardzo dynamicznie rzeczywistości. Pragniemy wnosić naprawdę wyłącznie praktyczną wartość zgodnie z naszym hasłem: We do it practically. Mamy nadzieję, że zachodzące zmiany przyczynią się do intensyfikacji naszej współpracy w takich obszarach jak audyt, doradztwo podatkowe czy analizy biznesowe prowadząc do rozwoju Państwa biznesu.

Z wyrazami szacunku
Piotr Witek
Prezes Zarządu
Grupy REWIT

Może Cię zainteresować

U podstaw czego doszukiwać się powodzenia i nieustającego rozwoju Moore Polska? Odpowiedź jest niebywale prosta – wszak sercem naszego przedsiębiorstwa jest nasz zespół, #MoorePolskaTeam.
Cóż to był za rok! Dziękujemy, że byliście z nami – za zaufanie, za wyzwania i za budowanie siły Moore Polska. Zobaczcie, jak wiele razem osiągnęliśmy!
Rok 2020 oznaczał dla wielu z Nas duże zmiany i wyzwania. Z nieskrywaną satysfakcją mogę dziś podzielić się z Wami informacją, że w przypadku Rewit oznaczał zmiany… na lepsze.
W związku z planowanym podziałem Spółki REWIT KSIĘGOWI I BIEGLI REWIDENCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Zarząd Spółki wypełniając obowiązek informacyjny podaje do publicznej wiadomości uchwalony i przyjęty Plan Podziału
Od września 2020 roku podmioty z grupy Rewit dołączają do międzynarodowej sieci firm audytorskich Moore Global. Moore jest obecnie jedenastą pod względem wielkości międzynarodową siecią partnerską o globalnym zasięgu, której historia sięga początków XX wieku.
Piotr Witek – Prezes REWIT do klientów, pracowników, współpracowników oraz rodzin.

Usługi