Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Wybór opodatkowania przez Spółkę estońskim CIT nie zwalnia jej z obowiązku stosowania przepisów dotyczących cen transferowych.

W sprawie tej wypowiedział się, w szczególnośći, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2022 roku, 0111-KDIB2-1-4010-99-2022-1-PB. Spółka, będąca Wnioskodawcą, powzięła bowiem wątpliwości odnośnie zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych w sytuacji, w której wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. W ocenie Spółki, nie podlega ona przepisom dotyczącym cen transferowych, albowiem przepisy rozdziału 6b ustawy o CIT, tj. „Ryczałt od dochodów spółek”, nie odsyłają do przepisów dotyczących cen transferowych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W powyższej interpretacji wskazano, że wybór ryczałtowego opodatkowania od dochodów spółek, czyli tzw. estońskiego CIT, wiąże się, co prawda, z wyłączeniem stosowania niektórych regulacji z ustawy o CIT, niemniej nie dotyczy to przepisów dotyczących cen transferowych.

Dyrektor KIS wskazał także, że żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że przepisy dotyczące cen transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane w formie estońskiego CIT.

Objaśnienia podatkowe

Powyższe potwierdzają także Objaśnienia podatkowe zawarte w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Zgodnie bowiem z punktem 1.4. niniejszego Przewodnika, przepisy ustawy o CIT nie wyłączają stosowania wszystkich przepisów ustawy, regulujących odrębne obowiązki podatkowe, w szczególności – w zakresie cen transferowych, czy poboru podatku u źródła. Oznacza to, że przepisy regulujące wskazane kwestie znajdą zastosowanie także w odniesieniu do podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Podsumowanie

Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, nadal musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych oraz wypełniać wszelkie obowiązki podatkowe z nich się wywodzące. Taka spółka, w szczególności jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji, w której wystąpią ku temu normatywne przesłanki wynikające z przepisów. 

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, wątpliwości bądź zainteresowania szczegółami dotyczącymi opodatkowania w formie estońskiego CIT, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.
Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Usługi