fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Wybór opodatkowania przez Spółkę estońskim CIT nie zwalnia jej z obowiązku stosowania przepisów dotyczących cen transferowych.

W sprawie tej wypowiedział się, w szczególnośći, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2022 roku, 0111-KDIB2-1-4010-99-2022-1-PB. Spółka, będąca Wnioskodawcą, powzięła bowiem wątpliwości odnośnie zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych w sytuacji, w której wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. W ocenie Spółki, nie podlega ona przepisom dotyczącym cen transferowych, albowiem przepisy rozdziału 6b ustawy o CIT, tj. „Ryczałt od dochodów spółek”, nie odsyłają do przepisów dotyczących cen transferowych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W powyższej interpretacji wskazano, że wybór ryczałtowego opodatkowania od dochodów spółek, czyli tzw. estońskiego CIT, wiąże się, co prawda, z wyłączeniem stosowania niektórych regulacji z ustawy o CIT, niemniej nie dotyczy to przepisów dotyczących cen transferowych.

Dyrektor KIS wskazał także, że żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że przepisy dotyczące cen transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane w formie estońskiego CIT.

Objaśnienia podatkowe

Powyższe potwierdzają także Objaśnienia podatkowe zawarte w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Zgodnie bowiem z punktem 1.4. niniejszego Przewodnika, przepisy ustawy o CIT nie wyłączają stosowania wszystkich przepisów ustawy, regulujących odrębne obowiązki podatkowe, w szczególności – w zakresie cen transferowych, czy poboru podatku u źródła. Oznacza to, że przepisy regulujące wskazane kwestie znajdą zastosowanie także w odniesieniu do podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Podsumowanie

Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, nadal musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych oraz wypełniać wszelkie obowiązki podatkowe z nich się wywodzące. Taka spółka, w szczególności jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji, w której wystąpią ku temu normatywne przesłanki wynikające z przepisów. 

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, wątpliwości bądź zainteresowania szczegółami dotyczącymi opodatkowania w formie estońskiego CIT, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca Podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}