Przedsiębiorco, dokonaj kalkulacji podatkowej!

Przedsiębiorco, czy wiesz jaka forma opodatkowania jest dla Ciebie najlepsza? Ile podatku zapłacisz w 2022 roku? Co możesz zmienić?

Nie ulega wątpliwości, że dnia 1 stycznia 2022 roku wszyscy będziemy musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością podatkową. W ostatnich miesiącach wskazywaliśmy Państwu w publikowanych artykułach na najważniejsze zmiany wprowadzane za pośrednictwem Polskiego Ładu. Zorganizowaliśmy również bezpłatne webinarium, na którym szczegółowo zapoznaliśmy Państwa z tymi zmianami.

Dodatkowo, chcemy zaproponować Państwu ofertę usługi szacunkowej kalkulacji wysokości obciążeń finansowych w odniesieniu do obecnego stanu prawnego oraz stanu prawnego po wprowadzeniu Polskiego Ładu.

Polski Ład a zmiana formy opodatkowania

W wyniku wprowadzanych zmian, wielu przedsiębiorców zastanawia się nad wyborem optymalnej formy opodatkowania, a nawet – formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby zmienić formę opodatkowania Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien dokonać zgłoszenia tej zmiany w odpowiednim terminie. Co do zasady będzie to termin upływający 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w roku podatkowym.

Należy zatem podkreślić, że w przypadku podatnika, który osiągnie przychody z działalności gospodarczej w styczniu termin ten upływa już 20 lutego.

W niektórych przypadkach można również rozważyć przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – wówczas warto podjąć konkretne działania już teraz!

Jak przygotować się do tych zmian?

Moore Polska oferuje Państwu usługę szacunkowej kalkulacji wysokości obciążeń finansowych, które należy ponieść w prowadzonej działalności po wejściu w życie Polskiego Ładu w odniesieniu do różnych form opodatkowania. Na wartość obciążeń finansowych składa się w szczególności – wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, danina solidarnościowa oraz wysokość podatku dochodowego.

Dzięki przeprowadzonej kalkulacji, będziecie mogli Państwo podjąć decyzję o zmianie formy opodatkowania bazując na szacunkowych danych liczbowych.

Ponadto, w ramach oferowanej usługi wskażemy również Państwu ograniczenia, jakie wiążą się z wyborem poszczególnych form opodatkowania lub form prowadzenia działalności gospodarczej, aby podjęta przez Państwa decyzja była w pełni świadoma.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi niniejszej kalkulacji, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Może Cię zainteresować

Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.
Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Sprawdź jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących dokumentacji cen transferowych. Co podlega sankcjom i jakie są to sankcje?
Jak wygląda amortyzacja na gruncie podatku CIT? Jakie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jej podlegają?

Usługi