Nierówności płac – czy ten problem nadal istnieje?

Płace wśród kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach są wyraźnie rozbieżne. UE ma zamiar wprowadzić nowe zasady, które będą z tym problemem walczyć.

Nierówności płac

Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, zwraca uwagę, że nadal stosuje się model milczenia o swoich zarobkach. Wynika to nierzadko z tego, że mężczyźni na tych samych stanowiskach co kobiety zarabiają znacząco więcej. Żeby jednak otrzymać równe wynagrodzenie, potrzebna jest wiedza na temat funkcjonującej siatki płac w danym przedsiębiorstwie.

Komisja Europejska chce więc wprowadzić nowe narzędzia, które pozwolą tę kwestię rozjaśnić. W swoich działaniach uwzględnia również pandemię COIVD-19, która jeszcze bardziej pogłębiła różnice w wynagrodzeniach. Szczególnie bowiem dotknęła kobiet.1

Rekrutujesz? Powiedz, ile płacisz!

Vera Jourová, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za wartości i przejrzystość, dodaje, że pracodawcy nie mogą ukrywać swojej polityki płacowej. Komisja chce zatem zaopatrzyć osoby poszukujące pracy i pracowników w takie narzędzie, które pomogą im domagać się sprawiedliwego wynagrodzenia.

Nowym obowiązkiem pracodawcy zatem stanie się poinformowanie potencjalnych kandydatów o zarobkach. Nie musi być to kwota dokładna, a może być to informacja o zakresie wynagrodzenia. Taka dana będzie musiała się pojawić przed rozmową kwalifikacyjną. 

Równa płaca za tę samą pracę

Helena Dalli, Komisarz do Spraw Równości KE, podkreśla, że propozycje KE mogą doprowadzić do zlikwidowania uprzedzeń ze względu na płeć.

Pracownik będzie mógł się ubiegać o informacje o indywidualnych poziomach wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia. Pracodawca zaś będzie musiał udzielić odpowiedź zawierającą podział na płeć pracowników wykonywujących tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości.

Ponadto, Komisja Europejska chce nałożyć na pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników obowiązek publikowania informacji na temat różnic w wynagrodzeniach. Jeżeli takie sprawozdanie wykaże różnicę wynoszącą co najmniej 5% – pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzeń z przedstawicielami pracowników.

Odszkodowania za nierówności płac

Komisja Europejska idzie jednak o jeszcze jeden krok dalej. Proponuje, aby pracownicy, którzy doświadczyli dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie płac, otrzymywali odszkodowanie. Tym samym, osoba, która doświadczyła takie traktowania – otrzyma nie tylko zaległe wynagrodzenie, ale też premie z nim związane. Co ważne, to na pracodawcy będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że to dyskryminacji płacowej ze względu na płeć nie doszło.

Wniosek KE a rynek

Na szczęście, treść wniosku uwzględnia sytuację pracodawców. Ta nie jest łatwa, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Tym samym – propozycja Komisji Europejskiej zapewnia elastyczność oraz propozycjonalność środków małym i średnim przedsiębiorstwom. Chodzi głównie o wysokie koszty przeprowadzania sprawozdań dotyczących płac. KE zachęca więc do wykorzystywania gotowych zasobów do zgłaszania danych.

Nierówne traktowanie to nierówne płace

Problem nierównego traktowania i nierówności płac wśród kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach jest problemem globalnym. Na szczęście jednak – wciąż istnieje wiele firm, w których do podobnych sytuacji nie dochodzi. Przedsiębiorstwa te dbają o godną płacę za wykonywaną pracę i nie różnicują jej ze względu na płeć. W takich miejscach równość nie jest frazesem, a jednym z fundamentów, na których buduje się swój biznes. To natomiast w konsekwencji buduje zgrane zespoły, potrafiące później przenieść dobre nawyki na zewnątrz. Tym samym – potrafiące profesjonalnie i partnersko traktować klientów.

Więcej informacji na temat planowanych przez Unię Europejską zmian w zakresie przejrzystości płac znajdziecie w raporcie Przejrzystość płac: Komisja proponuje środki zapewniające równą płacę za taką samą pracę.

________________________________________________________________________________________________

1 Pay Transparency: Commission proposes measures to ensure equal pay for equal work, 2021.

2 A quantitative theory of the gender gap in wages, „European Economic Review”, 85, 2016, Andres Erosa, Luisa Fuster, Diego Restuccia.

Wsparcie merytoryczne
Dyrektor Działu HR i Komunikacji
Autor
Menedżer ds. marketingu i komunikacji

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Odkryj, jak Moore Polska przekształca zarządzanie kadrami i płacami w klucz do sukcesu Twojej firmy. Nasza pasja i misja to wsparcie na każdym kroku, zapewniające efektywność i bezpieczeństwo współpracy.
Serdecznie zapraszamy na konferencję Santander Bank Polska w Gdańsku, już 9 kwietnia 2024 roku w Gdańsku. Podczas spotkania dowiecie się, jakie są planowane najciekawsze programy unijne w 2024 roku, które będą mogły wspierać Was w finansowaniu wyzwań związanych z rozwojem, automatyzacją oraz inwestycjami środowiskowymi.
W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, EFAA stawia na przyszłość księgowości i audytu. Nasz manifest podkreśla kluczową rolę MŚP w budowaniu transparentnego i zrównoważonego społeczeństwa finansowego. Zajrzyj do naszych priorytetów: uproszczenie regulacji, dialog z MŚP, wiedza finansowa, zrównoważony rozwój, oraz AI w księgowości.
Rewolucja, którą wprowadził wirus SARS-CoV-2 trwa nadal. Wiele firm zdecydowało się wdrożyć pracę zdalną na stałe. Co jednak z kosztami, jakie w związku z tym ponosi pracownik?
Czyli jak prawidłowo wyliczyć limit urlopu pracownikowi zatrudnionemu na część etatu. Jakie są wytyczne, których należy się trzymać.
Hasło „firma rodzinna” składa się z dwóch filarów: firma i rodzina. Każdy z tych elementów wpływa na drugi – pozytywnie albo negatywnie. Dziś zastanowimy się, jak rozwijać firmę, żeby zadbać równocześnie o dobro rodziny.

Usługi