fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nierówności płac – czy ten problem nadal istnieje?

nierówność płac

Wynagrodzenia wśród kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach są wyraźnie rozbieżne. UE ma zamiar wprowadzić nowe zasady, które będą walczyć z problemem nierówności płac.

Nierówności płac

Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, zwraca uwagę, że nadal stosuje się model milczenia o swoich zarobkach. Wynika to nierzadko z tego, że mężczyźni na tych samych stanowiskach co kobiety zarabiają znacząco więcej. Żeby jednak otrzymać równe wynagrodzenie, potrzebna jest wiedza na temat funkcjonującej siatki płac w danym przedsiębiorstwie.

Komisja Europejska chce więc wprowadzić nowe narzędzia, które pozwolą tę kwestię rozjaśnić. W swoich działaniach uwzględnia również pandemię COIVD-19, która jeszcze bardziej pogłębiła różnice w wynagrodzeniach. Szczególnie bowiem dotknęła kobiet.1

Rekrutujesz? Powiedz, ile płacisz!

Vera Jourová, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za wartości i przejrzystość, dodaje, że pracodawcy nie mogą ukrywać swojej polityki płacowej. Komisja chce zatem zaopatrzyć osoby poszukujące pracy i pracowników w takie narzędzie, które pomogą im domagać się sprawiedliwego wynagrodzenia.

Nowym obowiązkiem pracodawcy zatem stanie się poinformowanie potencjalnych kandydatów o zarobkach. Nie musi być to kwota dokładna, a może być to informacja o zakresie wynagrodzenia. Taka dana będzie musiała się pojawić przed rozmową kwalifikacyjną. 

Równa płaca za tę samą pracę

Helena Dalli, Komisarz do Spraw Równości KE, podkreśla, że propozycje KE mogą doprowadzić do zlikwidowania uprzedzeń ze względu na płeć.

Pracownik będzie mógł się ubiegać o informacje o indywidualnych poziomach wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia. Pracodawca zaś będzie musiał udzielić odpowiedź zawierającą podział na płeć pracowników wykonywujących tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości.

Ponadto, Komisja Europejska chce nałożyć na pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników obowiązek publikowania informacji na temat różnic w wynagrodzeniach. Jeżeli takie sprawozdanie wykaże różnicę wynoszącą co najmniej 5% – pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzeń z przedstawicielami pracowników.

Odszkodowania za nierówności płac

Komisja Europejska idzie jednak o jeszcze jeden krok dalej. Proponuje, aby pracownicy, którzy doświadczyli dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie płac, otrzymywali odszkodowanie. Tym samym, osoba, która doświadczyła takie traktowania – otrzyma nie tylko zaległe wynagrodzenie, ale też premie z nim związane. Co ważne, to na pracodawcy będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że to dyskryminacji płacowej ze względu na płeć nie doszło.

Wniosek KE a rynek

Na szczęście, treść wniosku uwzględnia sytuację pracodawców. Ta nie jest łatwa, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Tym samym – propozycja Komisji Europejskiej zapewnia elastyczność oraz propozycjonalność środków małym i średnim przedsiębiorstwom. Chodzi głównie o wysokie koszty przeprowadzania sprawozdań dotyczących płac. KE zachęca więc do wykorzystywania gotowych zasobów do zgłaszania danych.

Nierówne traktowanie to nierówne płace

Problem nierównego traktowania i nierówności płac wśród kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach jest problemem globalnym. Na szczęście jednak – wciąż istnieje wiele firm, w których do podobnych sytuacji nie dochodzi. Przedsiębiorstwa te dbają o godną płacę za wykonywaną pracę i nie różnicują jej ze względu na płeć. W takich miejscach równość nie jest frazesem, a jednym z fundamentów, na których buduje się swój biznes. To natomiast w konsekwencji buduje zgrane zespoły, potrafiące później przenieść dobre nawyki na zewnątrz. Tym samym – potrafiące profesjonalnie i partnersko traktować klientów.

Więcej informacji na temat planowanych przez Unię Europejską zmian w zakresie przejrzystości płac znajdziecie w raporcie Przejrzystość płac: Komisja proponuje środki zapewniające równą płacę za taką samą pracę.

________________________________________________________________________________________________

1 Pay Transparency: Commission proposes measures to ensure equal pay for equal work, 2021.

2 A quantitative theory of the gender gap in wages, „European Economic Review”, 85, 2016, Andres Erosa, Luisa Fuster, Diego Restuccia.

Autor:

Aleksandra Kędzierska

Specjalista ds. komunikacji

 

Wsparcie merytoryczne:

Dominika Drewczyńska

HR Menedżer

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}