Europejski Akt o Dostępności (EAA) i jego wpływ na funkcjonowanie firm w Polsce

W jaki sposób Europejski Akt o Dostępności (EAA) wpłynie na funkcjonowanie firm w Polsce? Jakie są cele Europejskiego Aktu o Dostępności i jak wpłyną na codzienne życie obywateli? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

W dniu 9 maja 2024 r. Prezydent RP zatwierdził ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, której celem jest wprowadzenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882, znanej jako Europejski Akt o Dostępności (ang. European Accessibility Act, EAA). Przepisy niniejszej ustawy wejdą w życie 28 czerwca 2025 roku.

Europejski Akt o Dostępności

Europejski Akt o Dostępności to kompleksowa regulacja obejmująca podmioty sektora prywatnego. Stanowi on rynkowe uzupełnienie polskiego Programu Dostępność Plus, określając jednocześnie wymogi dostępności dla wybranych produktów i usług.

Program Dostępność Plus

Celem niniejszego programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Skoncentrowany jest przede wszystkim na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Kogo obejmuje Europejski Akt o Dostępności?

Dyrektywa definiuje „osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi” jako osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub zmysłową, oraz osoby, które doświadczają naruszeń sprawności wynikających z wieku lub innych przyczyn związanych z niepełną sprawnością. W polskim prawie dla określenia takich osób używa się terminu „osoby ze szczególnymi potrzebami”, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Cele EAA

Podstawowym celem EAA jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez usuwanie barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i usług, wynikających z niespójnego podejścia do dostępności w UE. Ponadto EAA ma na celu zwiększenie dostępności produktów i usług dla maksymalnie dużej liczby osób, niezależnie od ich sprawności czy szczególnych potrzeb, oraz podniesienie społecznej świadomości na temat dostępności.

Wymogi Dostępności

Obowiązki stosowania wymogów dostępności wynikających z dyrektywy dotyczą podmiotów gospodarczych oferujących produkty lub usługi wymienione w dyrektywie. Dotyczy to całego łańcucha dostaw, w tym producentów, dystrybutorów, importerów i usługodawców.

Produkty i usługi ubjęte Europejskim Aktem o Dostępności

Produkty, które są objęte wymogami EAA to:
  • Systemy sprzętu komputerowego ogólnego przeznaczenia i ich systemy operacyjne
  • Terminale płatnicze oraz terminale samoobsługowe, bankomaty, automaty biletowe i do odprawy
  • Konsumenckie urządzenia końcowe wykorzystywane do świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostępu do audiowizualnych usług medialnych
  • E-booki
Usługi objęte wymogami EAA to:
  • Usługi dostępu do audiowizualnych usług medialnych
  • Usługi pasażerskiego transportu drogowego, lotniczego, kolejowego i wodnego
  • Usługi bankowości detalicznej, rozpowszechniania książek elektronicznych oraz handlu elektronicznego

Podsumowanie

Wprowadzenie Europejskiego Aktu o Dostępności do polskiego prawa to istotny krok w kierunku zwiększenia dostępności produktów i usług dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Ustawa ta nie tylko harmonizuje przepisy krajowe z unijnymi, ale również promuje równość, co jest kluczowe dla budowania bardziej otwartego i dostępnego społeczeństwa.

Masz dodatkowe pytania? Koniecznie skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jakie nowe obowiązki w zakresie MDR wprowadza ustawa implementująca unijną dyrektywę DAC-7 do polskich przepisów.
Serdecznie zapraszamy na konferencję Santander Bank Polska w Gdańsku, już 9 kwietnia 2024 roku w Gdańsku. Podczas spotkania dowiecie się, jakie są planowane najciekawsze programy unijne w 2024 roku, które będą mogły wspierać Was w finansowaniu wyzwań związanych z rozwojem, automatyzacją oraz inwestycjami środowiskowymi.
W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, EFAA stawia na przyszłość księgowości i audytu. Nasz manifest podkreśla kluczową rolę MŚP w budowaniu transparentnego i zrównoważonego społeczeństwa finansowego. Zajrzyj do naszych priorytetów: uproszczenie regulacji, dialog z MŚP, wiedza finansowa, zrównoważony rozwój, oraz AI w księgowości.
Kiedy obcokrajowiec może legalnie podjąć pracę w Polsce? Jakie są wymagane dokumenty? Jakie są sankcje za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca granicy?
Płace wśród kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach są wyraźnie rozbieżne. UE ma zamiar wprowadzić nowe zasady, które będą z tym problemem walczyć.
Zapraszamy na seminarium “Od poezji do dramatu, czyli jak nie  stracić dofinansowania z UE”, które odbędzie się 13 czerwca 2018, godz.  12.00 w siedzibie „Pracodawców Pomorza”, przy Al. Zwycięstwa 24 w  Gdańsku.

Usługi