fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Estoński CIT – nieskuteczny wybór opodatkowania

Opodatkowania

Czy Spółka niespełniająca przesłanek wyboru estońskiego CIT może skutecznie wybrać tę formę opodatkowania? Czy możliwe jest ponowne złożenie ZAW-RD?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Spółka niespełniająca w dniu złożenia zawiadomienia ZAW-RD wszystkich warunków umożliwiających skorzystanie z opodatkowania w formie estońskiego CIT, nie wybrała skutecznie tej formy opodatkowania. W konsekwencji tego, Spółka nie musi czekać 3 lat, aby ponownie złożyć stosowne zawiadomienie.

W poniższym artykule pragniemy wskazać Państwu na interpretację indywidualną  z dnia 12.10.2022 r., wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-1.4010.482.2022.1.AW, w którym poruszony został powyższy temat.

Niespełnienie wszystkich warunków umożliwiających wybór estońskiego CIT

We wskazanej interpretacji, Spółka wskazała, że złożyła zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek ZAW-RD ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2022 roku. Spółka dokonała uprzednio analizy spełnienia przesłanek umożliwiających wybór opodatkowania w tej formie. Niestety, po zaciągnięciu opinii profesjonalnego podmiotu okazało się, że nie wszystkie warunki zostały spełnione.

Aktualnie Spółka podjęła się procesu zmierzającego do uzyskania modelu prowadzenia działalności gospodarczej, który umożliwi skuteczny wybór oraz opodatkowanie w formie estońskiego CIT.

Wątpliwości Spółki

Wobec powyżej wskazanego stanu faktycznego, Spółka powzięła wątpliwości, czy należy uznać, że złożone zawiadomienie ZAW-RD nie wywołało żadnych skutków prawnych? Czy Spółka nie weszła w reżim opodatkowania ryczałtem od dochodów Spółek, a zatem ma prawo do ponownego złożenia ZAW-RD przed upływem 3 lat?

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor KIS wskazał, że możliwe jest skuteczne złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek ZAW-RD przed upływem 3 letniego terminu, stanowiącego sankcję dla Spółek, które utraciły możliwość opodatkowania w tej formie.

W niniejszej interpretacji podkreślono bowiem, że skoro Spółka w momencie złożenia ZAW-RD, jak również w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, nie spełniała wszystkich przesłanek niezbędnych do nabycia prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, to nie mogła złożyć tego zawiadomienia skutecznie, a w konsekwencji być opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek.

Podsumowanie

Spółka, która w momencie złożenia zawiadomienia ZAW-RD oraz w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia opodatkowania w tej formie, nie spełniała wszystkich przesłanek niezbędnych do opodatkowania ryczałtem, nie traci prawa do opodatkowania w formie estońskiego CIT, albowiem w ogóle go nie nabyła. Wobec tego, możliwe jest ponowne złożenie zawiadomienia ZAW-RD przed upływem 3-letniego okresu sankcyjnego.

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, wątpliwości bądź zainteresowania szczegółami dotyczącymi opodatkowania w formie estońskiego CIT, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca Podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}