Tag: Ryczałt

Kategorie bloga
Kategorie bloga
Usługi
Usługi
Jakie obowiązki rachunkowe ciążą na jednostce przechodzącej na CIT estoński? Dowiesz się z naszego najnowszego artykułu!
Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT zapłaci podatek od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników?
Czy Spółka niespełniająca przesłanek wyboru estońskiego CIT może skutecznie wybrać tę formę opodatkowania? Czy możliwe jest ponowne złożenie ZAW-RD?
Czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest optymalną formą opodatkowania? Co w ryczałcie zmienia Polski Ład? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!
28 października 2020 uchwalono projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach PIT i CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów.