Zryczałtowany podatek dochodowy – zmiany

28 października 2020 uchwalono projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach PIT i CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów.

Na posiedzeniu Sejmu 28 października 2020 Rada Ministrów uchwaliła projekt ustawy o zmianie:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje między innymi zmiany w przepisach o ryczałcie ewidencjonowanym. Podwyższenie limitów, zmiany stawek, ryczałt z najmu dla działalności gospodarczej to tylko wybrane nowości, które czekają przedsiębiorców od 2021 roku.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa proponowane zmiany mają być korzystne dla podatników i mają na celu przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać.

Ryczałt to forma opodatkowania, w której podatnik opłaca podatek według wyznaczonej stawki procentowej od całkowitego przychodu, bez odliczeń. Wysokość ponoszonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Przychód jedynie może być pomniejszany na bieżąco o zapłacone składki ZUS.

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poszerzają grupę podatników, którzy będą mogli skorzystać  tej formy opodatkowania.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

  • Podniesienia limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu.

Więcej podatników będzie mogło opodatkować swoje przychody ryczałtem. Ma zostać zwiększony limit uprawniający do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. W spółkach brane będą pod uwagę przychody wszystkich wspólników łącznie.

  • Zmiana niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawa przewiduje zmianę brzmienia art. 12, który określa stawki ryczałtu dla poszczególnych przychodów, nowe stawki w zależności od źródła przychodu mają wynosić:   17%,15%,12,5%, 10%, 8,5%, 3%, 2%.

  • Likwidacji większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z ryczałtu będą mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wyłączoną obecnie z tej formy opodatkowania. Zostanie wprowadzona nowa definicja wolnych zawodów uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania. Są wśród nich m.in. usługi prawnicze, księgowe, doradztwa podatkowego, związane z najmem. Nadal natomiast będą pewne wyłączenia.

  • Ujednolicenia wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem.

Nowelizacja zawiera przepisy, dzięki którym podatnicy wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej będą mogli je opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Obecnie ta forma opodatkowania obejmuje tylko tych podatników, którzy wynajmują swoje nieruchomości prywatnie.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozwiązań podatkowych, które będą optymalne dla Ciebie? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.

Usługi