fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zawieszenie biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych a COVID-19

przedawnienia zobowiązań podatkowych

Czy przepisy tzw. Tarczy 1.0 zawiesiły bieg terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych? Planowana uchwała składu 7 sędziów NSA.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Zgodnie z ogólnymi zasadami, wywodzącymi się z Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

COVID-19

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, stosownie do art. 15zzr ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszeniu miał ulec bieg terminów przewidzianych prawem administracyjnym. Przepis ten wszedł w życie z dniem 30 marca 2020 roku, a już dnia 16 maja 2020 roku został uchylony.

Wątpliwości dotyczące właściwej interpretacji przepisów

Powyższy przepis wywołał wiele wątpliwości na tle interpretacyjnym. Niejasne jest bowiem, czy powyższe sformułowanie „prawa administracyjnego” miało objąć również przepisy prawa podatkowego. Wobec tego, postanowieniem NSA z dnia 11 października 2022 roku I FSK 2545/21, przekazano tę sprawę do rozstrzygnięcia w uchwale składu 7 sędziów NSA.

Ustalenie właściwej wykładni powyższych przepisów niewątpliwie jest szczególnie istotną kwestią dla podatników – doprowadzi do ustalenia kiedy przedawniają się ich zobowiązania podatkowe.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku stwierdzenia zawieszenia terminu również na gruncie przepisów podatkowych, konieczne będzie również ustalenie, czy zawieszenie to ma mieć zastosowanie jedynie na korzyść podatników, a wobec tego uwzględniać konstytucyjną zasadę ochrony praw podatników.

Uchwała składu 7 sędziów NSA – podsumowanie

W dniu 11 października 2022 roku, Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję o przedstawieniu do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujących zagadnień budzących poważne wątpliwości:

  1. Czy przepisy Tarczy 1.0 dotyczą również wstrzymania rozpoczęcia i zawieszeniu biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego?
  2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej zagadnienia pierwszego, czy przepisy te powinny być interpretowane w ten sposób, że z uwagi na wynikający z art. 2 Konstytucji RP ochronny charakter wskazanych w nich terminów, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu tych terminów może mieć miejsce wyłącznie na korzyść podatników?

Obecnie oczekujemy na ustalenie terminu posiedzenia w sprawie uchwały, a następnie na jej opublikowanie.

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, wątpliwości bądź zainteresowania szczegółami dotyczącymi kwestii przedawnienia zobowiązań podatkowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca Podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}