Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!

Stan zagrożenia epidemicznego jest sytuacją prawną, która została wprowadzona na konkretnym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii. Jej celem jest podjęcie działań zapobiegawczych.

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został wprowadzony na terenie całego kraju w marcu 2020 roku. Został on jednak szybko zastąpiony przez stan epidemii. Obowiązywał on kolejne dwa lata, do roku 2022, w którym na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia, na nowo przywrócono stan zagrożenia epidemicznego. Na początku maja 2023 roku, na stronie Rządowego Centrum Legislacji został oficjalnie opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 1 lipca 2023 roku. Zniesienie stanu zagrożenia niesie za sobą istotne zmiany podatkowe jak i administracyjne.

Raportowanie MDR

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych stanie się ponownie obligatoryjny. Został on zawieszony do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia. Oznacza to, że do końca lipca 2023 roku, bieg terminów na raportowanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej o krajowych schematach podatkowych będzie w dalszym ciągu w stanie zawieszenia. Po upływie tego terminu już na początku sierpnia podatnicy identyfikujący u siebie schematy podatkowe będę zobligowani do ich zgłoszenia Szefowi KAS.

Krótszy termin na zgłoszenie płatności na rachunek spoza białej listy

Kolejną regulacją, która zostanie wprowadzona po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, jest skrócenie terminu na zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy. Został on wydłużony na czas zagrożenia epidemicznego oraz epidemii do 14 dni. Od 1 lipca 2023 roku zostaje przywrócony podstawowy termin zgłoszenia, który wynosi 7 dni licząc od dnia dokonania płatności.

Powrót podstawowego terminu na wydawanie interpretacji podatkowych

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenie epidemiologicznego zostaje przywrócony także podstawowy termin na wydanie interpretacji indywidualnej. Interpretacja indywidualna służy zabezpieczeniu podatnika przed niewłaściwym stosowaniem prawa poprzez błędną jego wykładnię. Od 1 lipca organ będzie musiał wydać interpretację indywidualną bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy licząc od dnia otrzymania wniosku.

Ważność certyfikatu rezydencji

Zmiany dotyczą również ważności certyfikatów rezydencji. Na podstawie obowiązujących przepisów, w okresie epidemii oraz zagrożenia epidemicznego oraz w ciągu dwóch miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia, podatnicy mogą posługiwać się certyfikatem rezydencji obejmującym 2019 rok, jeżeli zostanie uzyskane oświadczenie podatnika, że zawarte w tym dokumencie dane nie zmieniły się. Jak zapowiada rząd, od września 2023 roku stosowanie aktualnego certyfikatu rezydencji stanie się obligatoryjne. Powróci zasada dotycząca ważności certyfikatu w terminie wskazanym na danym dokumencie lub przez okres 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu w przypadku nie wskazania w nim terminu.

Podsumowanie

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce skutkuje derogacją przepisów covidowych, które wydłużały terminy podatkowe oraz administracyjne zarówno dla podatników, jaki organów administracyjnych. Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia zniesienia stanu zagrożenia powracają podstawowe terminy dotyczące min. zgłoszenia MDR, zgłoszenia płatności na rachunek spoza białej listy, czy wydania przez organ interpretacji indywidualnej. Warto także pamiętać, że nieterminowe dopełnienie obowiązków podatkowych może skutkować nałożeniem sankcji. 

Masz pytania odnośnie zmian po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce? Potrzebujesz konsultacji podatkowo prawnej w zakresie prowadzonej działalności? Serdecznie zachęcamy do kontaktu!

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Procedura MDR jest często identyfikowaną luką w zakresie wewnętrznej strategii przedsiębiorstwa dotyczącej realizacji obowiązków podatkowych. Sprawdź czy sytuacja ta dotyczy także Twojego przedsiębiorstwa.
Dlaczego termin podany przez Ministerstwo Finansów na raportowanie MDR-3 budzi wiele wątpliwości? Czy faktycznie jest to kontrowersyjna kwestia?

Usługi