Wpływ przestoju w transporcie na VAT – analiza i ryzyka

Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.

W dzisiejszym świecie globalnej gospodarki przewożenie towarów międzynarodowo stało się nieodłączną częścią wielu firm. Jednakże istnieją sytuacje, w których transport może ulec przerwaniu lub przestoju, co może wpłynąć na opodatkowanie podatkiem VAT. W artykule tym przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, analizując różne stanowiska i ryzyka związane z przestojem w transporcie towarów.

Opodatkowanie przestoju

Jeżeli przestój w transporcie wynika z umowy przewozu, w której zawarto klauzulę dotyczącą załadunku i wyładunku towarów, opłata za przestój zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem VAT. To stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe i sądy (sygn. ILPP2/443-887/10-4/ISN). Dodatkowe opłaty z tytułu przestoju statku traktowane są jako element usługi transportu międzynarodowego towarów i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla tej usługi.

Odszkodowanie czy opłata?

Jeśli koszty postojowe przybierają formę odszkodowania i nie stanowią świadczenia usługi, to nie podlegają opodatkowaniu i nie są objęte ustawą o VAT. W takim przypadku nota obciążeniowa jest odpowiednim dokumentem, który nie wpływa na opodatkowanie podatkiem VAT.

Ryzyka i orzecznictwo

Orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych jest różnorodne w zakresie przestoju w transporcie. W przypadku eksportu towarów istnieje obowiązek wykazania dokumentami, że towar został wywieziony z terytorium Polski i zachował swoje cechy. Przerwanie transportu lub magazynowanie może prowadzić do utraty prawa do zastosowania preferencyjnej stawki VAT.

Wnioski – wpływ przestoju w transporcie na VAT

W przypadku podatnika, który transportuje drogą morską towary dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej, a przy tym zatrzymuje się w porcie kraju należącego do Unii Europejskiej w celu doładowania innego towaru na statek, istnieją możliwości wykazania eksportu, pod warunkiem że towar, który rozpoczął eksport z Polski, nie uległ modyfikacjom ilościowym ani jakościowym, nie został rozładowany w porcie, a celem przestoju było wyłącznie doładowanie innego towaru. Niemniej jednak istniejące różnice w stanowiskach organów podatkowych i sądów administracyjnych sprawiają, że podatnik musi dokładnie udokumentować przebieg transakcji, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji podatkowych.

Przestoje w transporcie mogą wiązać się z ryzykiem podatkowym, dlatego firmy powinny być świadome konsekwencji i dokładnie analizować przebieg transportu, aby uniknąć konsekwencji związanych z nieprawidłowym rozliczeniem podatku VAT.

Jeżeli macie dodatkowe pytania dotyczące opodatkowania w transporcie, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści i eksperci są do Waszej dyspozycji.

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza rentowności? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest zatem analiza obrotowości? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza zadłużenia? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza płynności? Jakie są jej rodzaje?
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!

Usługi