Analiza obrotowości a zdolność kredytowa

Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest zatem analiza obrotowości? Jakie są jej rodzaje?

Analiza obrotowości przekroje

Poprawa efektywności gospodarowania wymaga skoncentrowania uwagi na problemie efektywności wykorzystania majątku. Analizę obrotowości majątku przeprowadzić można w różnych przekrojach, obliczając:

  1. Rotację majątku ogółem,
  2. Rotację należności,
  3. Rotację zapasów.

Rotacja majątku ogółem

Jest to wskaźnik finansowy, który mierzy, o ile razy sprzedaż przedsiębiorstwa przewyższa jego majątek. Wartość tego wskaźnika jest zależna od charakterystyki branży, w jakiej działa firma – ma niższe wartości w przemyśle o dużym zapotrzebowaniu na kapitał oraz wyższe wartości w przypadku firm, w których praca ludzka odgrywa główną rolę. Dlatego wskaźnik ten jest szczególnie użyteczny do porównań między firmami w tej samej branży. Wyższa wartość tego wskaźnika oznacza, że firma osiąga większą rotację swojego majątku lub aktywów, co może wynikać z krótszego cyklu produkcyjnego lub wyższej rentowności sprzedaży produktów. Wzrost wartości tego wskaźnika jest zazwyczaj postrzegany jako pozytywny sygnał, sugerujący bardziej efektywne wykorzystanie zasobów firmy.

obrtowości

Rysunek 8 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Rotacja należności

Ten wskaźnik pozwala ocenić efektywność procesu windykacji należności w przedsiębiorstwie. Uważa się, że optymalna wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale od 7 do 10. Wartość wskaźnika rotacji należności poniżej 7 sugeruje, że firma udziela klientom zbyt długich okresów kredytowania. Z kolei wartość powyżej 10 wskazuje na bardzo rygorystyczną politykę odzyskiwania należności, co może wpłynąć na utratę klientów.

obrotowości

Rysunek 9 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Rotacja zapasów

Wskaźnik rotacji zapasów jest to miara, która pozwala ocenić, jak efektywnie przedsiębiorstwo zarządza swoimi zapasami towarów lub surowców. Wskaźnik ten wyraża, ile razy w ciągu roku firma jest w stanie odnowić swoje zapasy. Prawidłowa wartość tego wskaźnika mieści się zazwyczaj w przedziale 7 do 10. Wartości poniżej 7 sugerują, że firma ma trudności w sprzedaży swoich produktów lub towarów z magazynu, co może prowadzić do nadmiernego kosztu przechowywania i potencjalnego starzenia się zapasów. Wartości powyżej 10 wskazują na sytuację, w której firma nie jest w stanie zaspokoić popytu na swoje produkty, co może prowadzić do problemów z realizacją zamówień.

obrotowości

Rysunek 10 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Masz dodatkowe pytania? Analiza obrotowości nie jest dla Ciebie jasna? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści i eksperci są do twojej dyspozycji.

Autor
Asystent w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
Warszawa, Łódź

Może Cię zainteresować

Odkryj najlepsze systemy finansowo-księgowe w raporcie Moore Polska, opartym na doświadczeniach praktyków księgowości i szczegółowej analizie ponad 30 różnych narzędzi księgowych. Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.
Odkryj, jak 35 lat doświadczenia Moore Polska w księgowości może przekształcić Twoje zarządzanie finansami. Poznaj nasze indywidualne podejście, które sprawia, że widzimy i rozumiemy więcej.
W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, EFAA stawia na przyszłość księgowości i audytu. Nasz manifest podkreśla kluczową rolę MŚP w budowaniu transparentnego i zrównoważonego społeczeństwa finansowego. Zajrzyj do naszych priorytetów: uproszczenie regulacji, dialog z MŚP, wiedza finansowa, zrównoważony rozwój, oraz AI w księgowości.
Odkrywamy kluczowe wnioski z największego globalnego badania talentów w dziedzinie księgowości i finansów, które rzuca światło na wyzwania i możliwości epoki sztucznej inteligencji. Przeczytaj, aby zrozumieć, jak AI, różnorodność i nowe modele pracy kształtują przyszłość branży.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Polskie firmy, niektóre boleśnie doświadczone przez pandemię covid-19, a następnie przez sytuację w Ukrainie, inflację, a nawet zmiany podatkowe, coraz częściej zmuszone są podjąć trudną decyzję o likwidacji swojej działalności. Nie jest ona łatwa i wiąże się z szeregiem obowiązków, począwszy od prawnych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, a kończąc na księgowych, które narzuca ustawa o rachunkowości.

Usługi