Przeciwdziałanie i zwalczanie oszustw – ważna rola sygnalistów

Czy nasz biznes prowadzony jest bezpiecznie? Zamknięcie roku finansowego to dobry moment, aby zastanowić się czy kontrola wewnętrzna chroni firmę przed nadużyciami.

RAPORT ACFE DOTYCZĄCY NADUŻYĆ PRACOWNICZYCH

16 kwietnia 2020 r. Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) opublikowało nową edycję Raportu do Narodów. Jest to opracowanie poświęcone nadużyciom pracowniczym.

Strata firm w wyniku nadużyć pracowniczych w 2504 zbadanych przypadkach  wyniosła średnio aż 1,6 mln USD!

FORMY I SPRAWCY OSZUSTW PRACOWNICZYCH

Badania wyróżniają trzy główne rodzaje nadużyć pracowniczych, czyli celowego niewłaściwego wykorzystania stanowiska w firmie w celu osobistego wzbogacenia się:

 • kradzież lub przestępcze wykorzystane aktywów ze stratą dla firmy;
 • korupcja;
 • związane z raportowaniem danych finansowych – celowe kreowanie istotnych nieprawidłowości lub zaniechania.

Czynniki od których uzależniona jest wysokość poniesionej przez firmę szkody to przede wszystkim: staż pracy, płeć, wykształcenie oraz wiek. Najczęściej nadużyć dopuszczają się mężczyźni (72% wszystkich przypadków). Im osoba lepiej wykształcona i dłużej pracują w organizacji tym szkody powstałe w wyniku nadużyć pracowniczych są wyższe.

DLACZEGO PRACOWNICY DOPUSZCZAJĄ SIĘ NADUŻYĆ?

Odpowiedzi na pytanie dlaczego niektórzy pracownicy kradną, próbuje udzielić m.in. teoria ujęta w tzw. Trójkąt Nadużyć.

Teoria Trójkąta Nadużyć Cressey’a posiada bardzo praktyczne następstwa. Podpowiada co należy wziąć pod uwagę, aby ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia nadużyć w firmie. Każda firma winna rozważać ryzyka oszustw wykorzystując to narzędzie.

OKOLICZNOŚCI SPRZYJĄCE OSZUSTWOM I WYKRYWANIE OSZUSTW PRACOWNICZYCH

Praktyka audytu wskazuje na następujące słabości systemu wewnętrznej kontroli, które pozwalają na popełnianie oszustw pracowniczych:

 • brak mechanizmów kontroli wewnętrznej;
 • ignorowanie istniejących rozwiązań kontroli wewnętrznej;
 • brak lub nieskuteczny nadzór i przegląd zarządczy;
 • kultura organizacyjna tolerująca łamanie przepisów i brak dyscypliny pracy i kontroli;

Jak pokazuje Raport ACFE, środki za pomocą, których najczęściej wykrywane były nadużycia pracownicze to:

 • sygnalista (whistleblower) – 43% badanych przypadków,
 • audyt wewnętrzny – 15% przypadków,
 • inspekcja zarządu – 12% przypadków,
 • inne źródła – 6% przypadków,
 • przypadek – 5 % przypadków.

ROLA SYGNALISTÓW W WYKRYWANIU OSZUSTW PRACOWNICZYCH

Jak wynika z badań, najefektywniejsza metoda wykrywania nadużyć to efektywnie wdrożony proces zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów wraz z  skutecznie działającym systemem raportowania oszustw.

Proces dokładnej oceny informacji pochodzącej od sygnalistów powinien być priorytetem przy przeciwdziałaniu i wykrywaniu nadużyć pracowniczych.

50% sygnalistów stanowią pracownicy, a drugą połowę strony trzecie – klienci, sprzedawcy, konkurencja oraz anonimowe źródła.

Zapraszamy do kontaktu

Może Cię zainteresować

Procedury podatkowe są instrumentem stanowiącym zbiór norm zachowań, które mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie.
Sygnalista to osoba zgłaszająca pracodawcy informacje co do nieprawidłowości zachodzących w zakładzie pracy, podlegająca szczególnej ochronie.
Kim są sygnaliści? Skąd potrzeba wdrażania rozwiązań wspierających zgłaszanie nieprawidłowości? Jak skutecznie i efektywnie dla organizacji wdrożyć Dyrektywę UE?
Moore Polska zaprasza 19 maja 2021 na webinar dotyczący sygnalistów. Dowiedź się jak etycznie rozwijać biznes i chronić wizerunek organizacji!
Zatrudniasz dłużnika alimentacyjnego na „czarno” lub wynagradzasz go „pod stołem”? Za te wykroczenia może czekać Cię grzywna nawet w wysokości 45 000 zł!
Rok 2021 to okres dynamicznych zmian w zakresie podatków. Sprawdź, na jakie ryzyka musisz zwrócić uwagę prowadząc działalność gospodarczą!

Usługi