Whistleblowing: Nowy obowiązek czy szansa? Bezpłatny webinar

Moore Polska zaprasza 19 maja 2021 na webinar dotyczący sygnalistów. Dowiedź się jak etycznie rozwijać biznes i chronić wizerunek organizacji!

To wydarzenie się już zakończyło.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową Akademii Moore Polska.

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

 • Już wkrótce Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii stanie się częścią polskiego prawa.
 • Nowe przepisy nałożą na podmioty zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego obowiązek zapewnienia ochrony tzw. sygnalistów, czyli osób zgłaszających nadużycia, podejrzenia korupcji oraz szereg innych nieprawidłowości.
 • Oznacza to konieczność nie tylko przygotowania i wdrożenia nowych regulacji, ale i zmiany filozofii podejścia do kilku dość istotnych kwestii w życiu każdej organizacji.
 • Brak zgodności z Dyrektywą może wiązać się z poważnymi konsekwencjami wizerunkowymi oraz skutkami prawnymi.
 • Państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia regulacji unijnej do 17 grudnia 2021 r.
 • Przepisom o ochronie tzw. sygnalistów podlegać będą podmioty sektora publicznego – z wyjątkiem gmin zamieszkanych przez mniej niż 10 tys. mieszkańców oraz pracodawcy prywatni zatrudniający mniej niż 50 pracowników, chyba że polski ustawodawca rozszerzy katalog podmiotów zobowiązanych.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o planowanych zmianach zapraszamy na nasz webinar!

Program webinaru:

 1. Sygnalista. Mity i fakty.
 2. Dlaczego warto być „comply” i co to oznacza w praktyce?
 3. Co nas czeka już wkrótce, czyli o Dyrektywie w sprawie ochrony sygnalistów.
 4. Zobacz las i drzewa – jak się przygotować do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów w organizacji?
 5. Czy droga wdrażania RODO wystarczy, aby chronić etyczny klimat i wizerunek swojego biznesu?

KIEDY:

19 maja 2021 godz.: 11:00 – 12:30

PRELEGENCI:

Agnieszka Macura

 • Radca prawny, trener, ACO, specjalistka w zakresie prawa pracy i wdrożeń procesu pracy zdalnej w sektorze prywatnym i publicznym.
 • Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych przy obsłudze klientów z sektora publicznego i prywatnego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu usług szkoleniowych nakierunkowanych na wzrost wiedzy i umiejętności prawnych uczestników – z szczególnym uwzględnieniem potrzeb biznesowych organizacji.
 • W pracy radcy prawnego jest zwolenniczką wdrażania rozwiązań organizacyjnych zgodnych z prawem i etyką, co przekłada się na rozwój konkurencyjności i transparentności firm.

Mariusz Sujka

 • Certyfikowany audytor wewnętrzny, menadżer ds. zgodności i trener biznesu. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w audytowaniu jednostek sektora finansów publicznych oraz konsultingu w podmiotach sektora prywatnego.
 • Były wieloletni pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Obserwator przy IIA Standard Boards oraz menadżer zespołu w Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej.
 • Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących oceny i wdrażania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania nadużyciom i korupcji z wykorzystaniem COSO/COSO ERM/COSO 2016 oraz ISO 19600/31000/37001/37002

Może Cię zainteresować

Sygnalista to osoba zgłaszająca pracodawcy informacje co do nieprawidłowości zachodzących w zakładzie pracy, podlegająca szczególnej ochronie.
Czy nasz biznes prowadzony jest bezpiecznie? Zamknięcie roku finansowego to dobry moment, aby zastanowić się czy kontrola wewnętrzna chroni firmę przed nadużyciami.
Kim są sygnaliści? Skąd potrzeba wdrażania rozwiązań wspierających zgłaszanie nieprawidłowości? Jak skutecznie i efektywnie dla organizacji wdrożyć Dyrektywę UE?
Poznaj różnice między unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) a obowiązującą jeszcze ustawą o ochronie danych osobowych.

Usługi