Podatkowe i księgowe zamknięcie 2019 roku

Zapraszamy na szkolenia, na którym zostaną omówione praktyczne procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz planowane zmiany w podatkach.

To wydarzenie się już zakończyło.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową Akademii Moore Polska.

1. Podatkowe zamknięcie roku 2019 oraz zmiany w 2020 Istotne zmiany w VAT, CIT i PIT 2019/2020

21 listopada – Gdańsk
9 grudnia – Bielsko-Biała
16 grudnia – Warszawa

I. ZMIANY w VAT 2019-2020

 • Nowe zasady mechanizmu podzielonej płatności (split payment):
 • Biała lista podatników VAT
 • Likwidacja deklaracji VAT – plik JPK_VAT
 • Nowa matryca stawek VAT, Wiążąca Informacja Stawkowa, nomenklatura scalona CN
 • Zasady korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym
 • Zharmonizowanie regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych
 • Zmiany w zasadach dokumentowania transakcji WDT
 • Zamiany dotyczące kas rejestrujących
 • Zmiana zakresu informacyjnego przy wystawianiu paragonów
 • Zmiana zasad rozliczania ulgi na złe długi
 • Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych

II. Zmiany w CIT i PIT 2019-2020

 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
 • Obniżka stawki CIT – 9 %,
 • ,,Exit tax”
 • Podatek od nieruchomości komercyjnych
 • Zasady rozliczania pojazdów samochodowych
 • Zmiana systemu poboru WHT podatku u źródła
 • Zmiany dot. cen transferowych
 • Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%,
 • Likwidacja 18 proc. PIT dla pracowników do 26 roku życia.

III.  Wprowadzenie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Czas trwania szkolenia przewidziano na 6 godzin.

Po zakończeniu szkolenia zapraszamy na sesję pytań.

2. Księgowe zamknięcie ksiąg rachunkowychBilansowe zamknięcie roku 2019 – praktyczne aspekty rachunkowości

28 listopada – Gdańsk
29 listopada – Warszawa
10 grudnia – Bielsko-Biała

 1. Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego:
 • Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • MSSF 16
 • Zmiany w 2019 roku
 1. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
 2. Elektroniczna forma sprawozdań – terminy, formaty, podejście
 3. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia.
 • Instrumenty finansowe (PSR):
  • klasyfikacja i podział instrumentów finansowych
  • wycena instrumentów finansowych
 1. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – KRS Nr 7:
 • Przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości
 • Ujmowanie w księgach skutków zmian zasad rachunkowości
 • Korygowanie błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych
 • Ujmowanie zmian wartości szacunkowych z uwzględnieniem zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym danych porównawczych zapewniających i porównywalność.
 1. Utrata wartości aktywów -Krajowy Standard Rachunkowości nr 4:
 • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości
 1. Podatek odroczony Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 :
 • Różnice trwałe oraz przejściowe
 • Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym
 1. Sprawozdanie z działalności i jego rola – wykazywanie informacji niefinansowych, zwolnienia ze sporządzania sprawozdania, zawartość danych w informacjach niefinansowych – związane ze zmianą ustawy od 2018 roku.
 2. Inne tematy – uproszczenia w sprawozdaniach finansowych, praktyczne zaplanowanie (inwentaryzacja, przegląd ksiąg).

Czas trwania szkolenia przewidziano na 6 godzin.

Po zakończeniu szkolenia zapraszamy na sesję pytań.

Zgłoszenia:

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

 • 350 zł netto za uczestnictwo 1 osoby / 1 dzień
 • 650 zł netto za uczestnictwo 1 osoby / 2 dni
 • 325 zł netto za uczestnictwo co najmniej 2 osób / 1 dzień
 • 600 zł netto za uczestnictwo co najmniej 2 osób / 2 dni

Cena zawiera przerwę kawową oraz materiały.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zapisie na termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod nr 58 505 51 20 lub email: sekretariat@​moorepolska.​pl

Gdańsk

21 listopada 2019 r. (czwartek): PODATKI

28 listopada 2019 r. (czwartek): KSIĘGOWOŚĆ

miejsce: Gdański Park Naukowo – Technologiczny

Budynek C, sala FG, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

godzina: 9:00 – 15:00

Zapisy na szkolenie w Gdańsku:

Bielsko-Biała

9 grudnia 2019 r. (poniedziałek): PODATKI

10 grudnia 2019 r. (wtorek) : KSIĘGOWOŚĆ

miejsce: HOTEL BIT

ul. 1 Dywizji Pancernej 45, Bielsko-Biała

godzina: 9:00 – 15:00

Zapisy na szkolenie w Bielsku-Białej:

Warszawa

29 listopada 2019 r. (piątek): KSIĘGOWOŚĆ

16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) : PODATKI

miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM

10 piętro, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

godzina: 9:00 – 15:00

Zapisy na szkolenie w Warszawie:

Może Cię zainteresować

Brak powiązanych artykułów

Usługi