fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Podatkowe i księgowe zamknięcie 2019 roku

Zapraszamy na szkolenia, na którym zostaną omówione praktyczne procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz planowane zmiany w podatkach.

1. Podatkowe zamknięcie roku 2019 oraz zmiany w 2020Istotne zmiany w VAT, CIT i PIT 2019/2020

21 listopada – Gdańsk
9 grudnia – Bielsko-Biała
16 grudnia – Warszawa

I. ZMIANY w VAT 2019-2020

 • Nowe zasady mechanizmu podzielonej płatności (split payment):
 • Biała lista podatników VAT
 • Likwidacja deklaracji VAT – plik JPK_VAT
 • Nowa matryca stawek VAT, Wiążąca Informacja Stawkowa, nomenklatura scalona CN
 • Zasady korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym
 • Zharmonizowanie regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych
 • Zmiany w zasadach dokumentowania transakcji WDT
 • Zamiany dotyczące kas rejestrujących
 • Zmiana zakresu informacyjnego przy wystawianiu paragonów
 • Zmiana zasad rozliczania ulgi na złe długi
 • Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych

II. Zmiany w CIT i PIT 2019-2020

 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
 • Obniżka stawki CIT – 9 %,
 • ,,Exit tax”
 • Podatek od nieruchomości komercyjnych
 • Zasady rozliczania pojazdów samochodowych
 • Zmiana systemu poboru WHT podatku u źródła
 • Zmiany dot. cen transferowych
 • Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%,
 • Likwidacja 18 proc. PIT dla pracowników do 26 roku życia.

III.  Wprowadzenie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Czas trwania szkolenia przewidziano na 6 godzin.

Po zakończeniu szkolenia zapraszamy na sesję pytań.

2. Księgowe zamknięcie ksiąg rachunkowychBilansowe zamknięcie roku 2019 – praktyczne aspekty rachunkowości

28 listopada – Gdańsk
29 listopada – Warszawa
10 grudnia – Bielsko-Biała

 1. Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego:
 • Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • MSSF 16
 • Zmiany w 2019 roku
 1. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
 2. Elektroniczna forma sprawozdań – terminy, formaty, podejście
 3. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia.
 • Instrumenty finansowe (PSR):
  • klasyfikacja i podział instrumentów finansowych
  • wycena instrumentów finansowych
 1. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – KRS Nr 7:
 • Przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości
 • Ujmowanie w księgach skutków zmian zasad rachunkowości
 • Korygowanie błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych
 • Ujmowanie zmian wartości szacunkowych z uwzględnieniem zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym danych porównawczych zapewniających i porównywalność.
 1. Utrata wartości aktywów -Krajowy Standard Rachunkowości nr 4:
 • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości
 1. Podatek odroczony Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 :
 • Różnice trwałe oraz przejściowe
 • Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym
 1. Sprawozdanie z działalności i jego rola – wykazywanie informacji niefinansowych, zwolnienia ze sporządzania sprawozdania, zawartość danych w informacjach niefinansowych – związane ze zmianą ustawy od 2018 roku.
 2. Inne tematy – uproszczenia w sprawozdaniach finansowych, praktyczne zaplanowanie (inwentaryzacja, przegląd ksiąg).

Czas trwania szkolenia przewidziano na 6 godzin.

Po zakończeniu szkolenia zapraszamy na sesję pytań.

Szkolenia poprowadzą:

Piotr Witek

Prezes Zarządu, Partner Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Gdańsk

+48 585 584 720
Brak wyników wyszukiwania

Zgłoszenia:

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

 • 350 zł netto za uczestnictwo 1 osoby / 1 dzień
 • 650 zł netto za uczestnictwo 1 osoby / 2 dni
 • 325 zł netto za uczestnictwo co najmniej 2 osób / 1 dzień
 • 600 zł netto za uczestnictwo co najmniej 2 osób / 2 dni

Cena zawiera przerwę kawową oraz materiały.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać na formularzu, który można pobrać za pomocą linków:

Karta zgłoszeniowa Gdańsk

Karta zgłoszeniowa Bielsko-Biała

Karta zgłoszeniowa Warszawa

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zapisie na termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod nr 58 505 51 20 lub email: sekretariat@rewit.pl

Gdańsk

21 listopada 2019 r. (czwartek): PODATKI

28 listopada 2019 r. (czwartek): KSIĘGOWOŚĆ

miejsce: Gdański Park Naukowo – Technologiczny

Budynek C, sala FG, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

godzina: 9:00 – 15:00

Zapisy na szkolenie w Gdańsku:

Karta zgłoszeniowa Gdańsk

Bielsko-Biała

9 grudnia 2019 r. (poniedziałek): PODATKI

10 grudnia 2019 r. (wtorek) : KSIĘGOWOŚĆ

miejsce: HOTEL BIT

ul. 1 Dywizji Pancernej 45, Bielsko-Biała

godzina: 9:00 – 15:00

Zapisy na szkolenie w Bielsku-Białej:

Karta zgłoszeniowa Bielsko-Biała

Warszawa

29 listopada 2019 r. (piątek): KSIĘGOWOŚĆ

16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) : PODATKI

miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM

10 piętro, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

godzina: 9:00 – 15:00

Zapisy na szkolenie w Warszawie:

Karta zgłoszeniowa Warszawa

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}