Podatek od nieruchomości – wzrost stawek

Podatnicy podatku od nieruchomości powinni przygotować się na drastyczny wzrost stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2023 roku.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) stanowi: 

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 roku wskaźnik ten wyniósł 11,8%. Oznacza to więc, że górne stawki podatku od nieruchomości wzrosną aż o 11,8%. Dla porównania można wskazać, że w ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 3,6%.

Podatek od nieruchomości – stawki 

28 lipca 2022 roku Minister Finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022 r. poz. 731).

Podatek od nieruchomości – przykłady wzrostu stawki maksymalnej:

  • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – z 1,03 zł do 1,16 zł za 1m2 powierzchni,
  • dla budynków mieszkalnych z 0,89 zł do 1,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 25,74 zł do 28,78 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

Jednocześnie warto wskazać, że wskazywane w niniejszym artykule stawki dotyczą maksymalnych stawek, które mogą być obniżone decyzją Rady Gminy. Należy mieć jednak na uwadze, że w ubiegłych latach niektóre samorządy podejmowały decyzję o uchwaleniu stawek na najwyższym poziomie. Były to między innymi samorządy Gdańska, czy Warszawy. 

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą ma obowiązek sporządzać remanent. Jest to tak zwany spis natury, który wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy. Co musisz wiedzieć o remanencie? Dowiesz się z naszego artykułu!
U podstaw czego doszukiwać się powodzenia i nieustającego rozwoju Moore Polska? Odpowiedź jest niebywale prosta – wszak sercem naszego przedsiębiorstwa jest nasz zespół, #MoorePolskaTeam.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku, przesyłam życzenia w nieco innej formie niż zazwyczaj. Serdecznie zachęcam więc do obejrzenia filmiku #MoorePolskaTeam stworzonego wespół z dziećmi naszych pracowników:
Nowe wymogi otrzymania dopłat do cen gazu i prądu w 2023 r. Projekt programu wymaga opinii biegłego rewidenta już przy składaniu wniosku.
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
W Rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” 2023 Moore Polska znalazła się na 9. pozycji, awansując o jedno oczko względem zeszłego roku. To kolejny triumf naszego zespołu!

Usługi