fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Podatek od nieruchomości – wzrost stawek

Podatek od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości powinni przygotować się na drastyczny wzrost stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2023 roku.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) stanowi:

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 roku wskaźnik ten wyniósł 11,8%. Oznacza to więc, że górne stawki podatku od nieruchomości wzrosną aż o 11,8%. Dla porównania można wskazać, że w ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 3,6%.

Podatek od nieruchomości – stawki

28 lipca 2022 roku Minister Finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022 r. poz. 731).

Podatek od nieruchomości – przykłady wzrostu stawki maksymalnej:

  • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – z 1,03 zł do 1,16 zł za 1m2 powierzchni,
  • dla budynków mieszkalnych z 0,89 zł do 1,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 25,74 zł do 28,78 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

Jednocześnie warto wskazać, że wskazywane w niniejszym artykule stawki dotyczą maksymalnych stawek, które mogą być obniżone decyzją Rady Gminy. Należy mieć jednak na uwadze, że w ubiegłych latach niektóre samorządy podejmowały decyzję o uchwaleniu stawek na najwyższym poziomie. Były to między innymi samorządy Gdańska, czy Warszawy.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}