fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Podatek od nieruchomości – wzrost stawek

Podatek od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości powinni przygotować się na drastyczny wzrost stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2023 roku.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) stanowi:

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 roku wskaźnik ten wyniósł 11,8%. Oznacza to więc, że górne stawki podatku od nieruchomości wzrosną aż o 11,8%. Dla porównania można wskazać, że w ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 3,6%.

Podatek od nieruchomości – stawki

28 lipca 2022 roku Minister Finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022 r. poz. 731).

Podatek od nieruchomości – przykłady wzrostu stawki maksymalnej:

  • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – z 1,03 zł do 1,16 zł za 1m2 powierzchni,
  • dla budynków mieszkalnych z 0,89 zł do 1,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 25,74 zł do 28,78 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

Jednocześnie warto wskazać, że wskazywane w niniejszym artykule stawki dotyczą maksymalnych stawek, które mogą być obniżone decyzją Rady Gminy. Należy mieć jednak na uwadze, że w ubiegłych latach niektóre samorządy podejmowały decyzję o uchwaleniu stawek na najwyższym poziomie. Były to między innymi samorządy Gdańska, czy Warszawy.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}