Estoński CIT

W styczniu 2021 r. planowane jest wdrożenie tzw. estońskiego modelu CIT. Ministerstwo Finansów udostępniło do prekonsultacji projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający przepisy o tzw. estońskim CIT.

Ministerstwo Finansów udostępniło do prekonsultacji projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający przepisy o tzw. estońskim CIT. Wdrożenie tzw. estońskiego modelu CIT planowane jest od stycznia 2021r. Model ten polega na tym, że podatnicy CIT, nie będą płacić zaliczek na podatek ani dokonywać rocznych rozliczeń podatku, a CIT będzie płacony dopiero w momencie wypłaty zysku.

Rozwiązanie to ma być skierowane do małych i średnich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych:

  • których przychody nie przekraczają 50 mln zł, a udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
  • nieposiadających udziałów w innych podmiotach,
  • zatrudniających co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,
  • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • wykazujących nakłady inwestycyjne.

Podatnik będzie miał prawo wybrać estoński model CIT na okres 4 lat i będzie mógł go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy.

Na stronie internetowej https://​www​.podatki​.gov​.pl/​c​i​t​/​e​s​t​o​n​s​k​i​-​c​i​t​/​f​a​q​-​e​s​t​o​n​s​k​i​-​c​it/ zamieszczono pytania i odpowiedzi, dotyczące tzw. estońskiego CIT. M.in. zapytano o stawkę CIT w przypadku opodatkowania dochodu w ramach modelu estońskiego :

Ministerstwo Finansów wskazało, że obecnie stawka CIT – na poziomie spółki – wynosi odpowiednio: 19% albo 9%. Stawka PIT dla wypłaty dywidend wynosi natomiast 19%. W rezultacie, łączna stawka podatkowa wynosi 26,29%, w przypadku natomiast większych podatników to 34,39%. Według Ministerstwa Finansów, stawka PIT
w systemie estońskim, związana z wypłatą dywidendy, pozostaje niezmieniona. Natomiast w przypadku większego podatnika stawka nominalna CIT wyniesie 25%, a obniżona 20%. Z kolei w przypadku małego podatnika stawka nominalna CIT wyniesie 15%, a obniżona 10%. Przewidziano przy tym mechanizm odliczenia części podatku CIT zapłaconego przez spółkę od płaconego przez wspólnika podatku od dywidendy.
Ma to spowodować, że efektywne opodatkowanie łączne będzie niższe niż w tradycyjnym CIT.

W przypadku tzw. estońskiego CIT podatnicy nie będą mieli możliwości korzystania z preferencji podatkowych
np. z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Jak wskazało Ministerstwo Finansów, zgodnie z założeniami,
w systemie estońskim, funkcjonować mają przedsiębiorstwa systematycznie zwiększające wartość swoich nakładów inwestycyjnych, co ma się przekładać na wzrost dochodowości produkcji. Jednocześnie: (…) obecnie funkcjonujące ulgi w CIT (np. zwolnienie dochodów z PSI czy ulga B+R) mają właśnie za zadanie stymulować inwestycje i innowacje w przedsiębiorstwach, co w systemie klasycznego CIT oznacza zmniejszenie wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu. Zaś w systemie estońskim nagrodą dla podatnika jest odroczenie opodatkowania dochodu. W rezultacie, gdyby dopuścić możliwość stosowania tych preferencji w systemie estońskim, zakładany cel wprowadzenia tego nowego modelu opodatkowania mógłby nie zostać osiągnięty. (…)

Ministerstwo Finansów wskazało, że w systemie estońskim nie będzie konieczności prowadzenia oddzielnej ewidencji dla celów podatkowych. Do wyliczenia wysokości podatku wystarczy rachunkowość finansowa podatnika. Jednocześnie na podatnikach nadal będą ciążyć pewne obowiązki ewidencyjne, np. obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku należnego
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata dywidendy lub dystrybucja zysku w innej postaci, ewentualnie płatność niezwiązana z działalnością gospodarczą.

Warto śledzić w jakim kształcie ostatecznie wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. estońskiego podatku CIT i przeanalizować czy proponowane przez Ministerstwo Finansów jest atrakcyjne dla Państwa biznesu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.

Usługi