fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji zapasów

Inwentaryzacji

Jaką rolę pełni biegły rewident podczas inwentaryzacji? Jakie musi spełnić wymogi? Jakie procedury musi wykonać, gdy nie może wziąć udziału w spisie?

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości Kierownik jednostki musi umożliwić firmie audytorskiej wzięcie udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Jaką rolę pełni biegły rewident podczas udziału w inwentaryzacji? 

Biegły rewident jest przede wszystkim obserwatorem, który przygląda się zespołowi spisowemu w trakcie przeliczenia wybranych składników majątku. Dokonując obserwacji biegły rewident weryfikuje, czy inwentaryzacja przeprowadzana jest zgodnie z zarządzeniem o inwentaryzacji oraz instrukcją inwentaryzacyjną, czy dokumentacja inwentaryzacyjna jest prawidłowo wypełniana, a także czy zapasy faktycznie znajdują się w magazynie i są pełnowartościowe.

Jego rola jest znacząca, ponieważ w większości przypadków zapasy stanowią główną część majątku danego przedsiębiorstwa.

W jakim celu biegły rewident uczestniczy w inwentaryzacji?

Jego głównym celem jest uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących istnienia i stanu zapasów. Aby to osiągnąć konieczna jest obecność biegłego rewidenta, który biorąc udział w inwentaryzacji może potwierdzić istnienie zapasów w danej jednostce.

Jakie wymogi musi spełniać biegły rewident?

Zgodnie ze standardem badania MSB 501, jeżeli zapasy są istotną pozycją w sprawozdaniu finansowym biegły rewident uzyskuje odpowiednie dowody poprzez:

1) Obecność podczas spisu z natury, co pozwala:

  • ocenić instrukcję oraz procedury dotyczące ewidencji i kontroli wyników spisu z natury;
  • dokonać obserwacji wykonywanych procedur liczenia zapasów;
  • skontrolować zapasy;
  • kontrolnie przeliczyć wybrane pozycje.

2) Wykonanie odpowiednich procedur badania w stosunku do ostatecznego wykazu zapasów w celu ustalenia, czy odzwierciedla on dokładnie rzeczywiste wyniki spisu z natury

Reasumując, biegły rewident spełnia wymogi standardu jeżeli jest obecny na inwentaryzacji oraz gdy weryfikuje cały jej przebieg. Finalnie, uzgadnia również ewidencję zapasów z faktycznymi wynikami stwierdzonymi podczas inwentaryzacji.

Co w przypadku gdy obecność podczas spisu jest niewykonalna?

W czasach pandemii takich pytań pojawiło się dosyć sporo. Wynikało to głównie z nowej rzeczywistości, w której każdy musiał odnaleźć się na nowo.

Jest to jedna z sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo biegłego rewidenta. W takim przypadku alternatywną procedurą jest na przykład inspekcja dokumentacji sprzedaży po dacie spisu dla określonych pozycji zapasów nabytych lub zakupionych przed dniem spisu z natury. Należy jednak pamiętać, iż każda alternatywna procedura nie potwierdzi istnienia zapasów.

Najlepszym rozwiązaniem w obecnych czasach jest zatem uczestnictwo w spisie z natury za pośrednictwem Internetu i wideorozmowy. Jest to oczywiście ostateczność, która przeprowadzona w odpowiedni sposób pozwoli dopełnić obowiązku jaki ciąży na biegłym rewidencie.

Przypominamy o obowiązku przesyłania zarządzenia o terminach przeprowadzania inwentaryzacji do biegłych rewidentów.

Jeżeli kwestia udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji nadal budzi Państwa wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym działem audytu.  

Autor

Agnieszka Uniwersał

Asystent Biegłego Rewidenta

 

Wsparcie merytoryczne

Ewelina Talik-Sablik

Aplikant

 

Zapraszamy do kontaktu

Krzysztof Oczko
Prezes Moore Rewit Południe, Biegły Rewident nr 11891
+48 502 260 988

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}