fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji zapasów

Inwentaryzacji

Jaką rolę pełni biegły rewident podczas inwentaryzacji? Jakie musi spełnić wymogi? Jakie procedury musi wykonać, gdy nie może wziąć udziału w spisie?

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości Kierownik jednostki musi umożliwić firmie audytorskiej wzięcie udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Jaką rolę pełni biegły rewident podczas udziału w inwentaryzacji? 

Biegły rewident jest przede wszystkim obserwatorem, który przygląda się zespołowi spisowemu w trakcie przeliczenia wybranych składników majątku. Dokonując obserwacji biegły rewident weryfikuje, czy inwentaryzacja przeprowadzana jest zgodnie z zarządzeniem o inwentaryzacji oraz instrukcją inwentaryzacyjną, czy dokumentacja inwentaryzacyjna jest prawidłowo wypełniana, a także czy zapasy faktycznie znajdują się w magazynie i są pełnowartościowe.

Jego rola jest znacząca, ponieważ w większości przypadków zapasy stanowią główną część majątku danego przedsiębiorstwa.

W jakim celu biegły rewident uczestniczy w inwentaryzacji?

Jego głównym celem jest uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących istnienia i stanu zapasów. Aby to osiągnąć konieczna jest obecność biegłego rewidenta, który biorąc udział w inwentaryzacji może potwierdzić istnienie zapasów w danej jednostce.

Jakie wymogi musi spełniać biegły rewident?

Zgodnie ze standardem badania MSB 501, jeżeli zapasy są istotną pozycją w sprawozdaniu finansowym biegły rewident uzyskuje odpowiednie dowody poprzez:

1) Obecność podczas spisu z natury, co pozwala:

  • ocenić instrukcję oraz procedury dotyczące ewidencji i kontroli wyników spisu z natury;
  • dokonać obserwacji wykonywanych procedur liczenia zapasów;
  • skontrolować zapasy;
  • kontrolnie przeliczyć wybrane pozycje.

2) Wykonanie odpowiednich procedur badania w stosunku do ostatecznego wykazu zapasów w celu ustalenia, czy odzwierciedla on dokładnie rzeczywiste wyniki spisu z natury

Reasumując, biegły rewident spełnia wymogi standardu jeżeli jest obecny na inwentaryzacji oraz gdy weryfikuje cały jej przebieg. Finalnie, uzgadnia również ewidencję zapasów z faktycznymi wynikami stwierdzonymi podczas inwentaryzacji.

Co w przypadku gdy obecność podczas spisu jest niewykonalna?

W czasach pandemii takich pytań pojawiło się dosyć sporo. Wynikało to głównie z nowej rzeczywistości, w której każdy musiał odnaleźć się na nowo.

Jest to jedna z sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo biegłego rewidenta. W takim przypadku alternatywną procedurą jest na przykład inspekcja dokumentacji sprzedaży po dacie spisu dla określonych pozycji zapasów nabytych lub zakupionych przed dniem spisu z natury. Należy jednak pamiętać, iż każda alternatywna procedura nie potwierdzi istnienia zapasów.

Najlepszym rozwiązaniem w obecnych czasach jest zatem uczestnictwo w spisie z natury za pośrednictwem Internetu i wideorozmowy. Jest to oczywiście ostateczność, która przeprowadzona w odpowiedni sposób pozwoli dopełnić obowiązku jaki ciąży na biegłym rewidencie.

Przypominamy o obowiązku przesyłania zarządzenia o terminach przeprowadzania inwentaryzacji do biegłych rewidentów.

Jeżeli kwestia udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji nadal budzi Państwa wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym działem audytu.  

Autor

Agnieszka Uniwersał

Asystent Biegłego Rewidenta

 

Wsparcie merytoryczne

Ewelina Talik-Sablik

Aplikant

 

Zapraszamy do kontaktu

Krzysztof Oczko
Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891
+48 502 260 988

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}