Tarcza antyinflacyjna 2.0

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą tzw. Tarczę antyinflacyjną 2.0. Przewiduje ona czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.

Tarcza antyinflacyjna 2.0 zakłada obniżenie stawek podatku VAT oraz wprowadzenie 0% stawki VAT na niektóre towary. Przepisy wejdą w życie od 1 lutego 2022 roku.

W okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2022 roku stawka podatku wyniesie 0% dla następujących towarów:
 • towary spożywcze opodatkowane dotychczas stawką w wysokości 5% VAT (w szczególności: mięso, podroby jadalne, ryby, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, orzechy, zboża, nasiona i owoce oleiste, jadalne tłuszcze i oleje, przetwory z mięsa i ryb, pieczywa cukiernicze, przetwory ze zbóż i mąki, zupy, buliony, lody, woda),
 • środki poprawiające właściwości gleby, stymulatorów wzrostu i podłoży do upraw,
 • nawozy i środki ochrony roślin – zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej,
 • ziemia ogrodnicza,
 • gaz ziemny.

Ponadto, w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2022 roku stawka podatku dla energii elektrycznej i energii cieplnej wynosić będzie 5%.

Tarcza antyinflacyjna 2.0 przewiduje również obniżenie stawki podatku do 8% dla:
 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
 • olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN, przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i
 • pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

Dodatkowe obowiązki sprzedawców

Ustawa wprowadzająca Tarczę antyinflacyjną 2.0 nakłada również dodatkowy obowiązek na sprzedawców dokonujących sprzedaży przedstawionych powyżej towarów. W okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku sprzedawcy mają obowiązek zamieścić czytelną informację o objęciu towarów obniżoną lub zerową stawką podatku. Wzory informacji zostaną udostępnione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku sprzedaży gazu ziemnego sprzedawca ma obowiązek przekazać nabywcy informację o obniżonych stawkach podatku:

 • przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
 • oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 lutego 2022 roku.

Ponadto, warto podkreślić, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących będą zobowiązani do zmiany stawek na te towary w kasach fiskalnych.

Tarcza antyinflacyjna a wiążące informacje stawkowe

Ministerstwo Finansów wskazuje również, że zmiany w przedstawionych przepisach oznaczają wygaśnięcie z dniem 1 lutego 2022 roku wiążących informacji stawkowych (WIS) dla towarów, dla których Tarcza obniża stawki VAT.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.

Usługi