Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Czym jest śródroczna sprawozdawczość finansowa? Kogo obowiązuje? Jaki jest cel śródrocznej sprawozdawczości finansowej?

Śródroczna sprawozdawczość finansowa to nic innego, jak raporty finansowe, które zawierają albo pełne sprawozdanie finansowe (zgodne z MSR 1), bądź skrócone sprawozdanie finansowe (zgodnie z MSR 34) za okres śródroczny. Okres śródroczny stanowi okres sprawozdawczy krótszy od pełnego roku obrotowego.

Kogo obowiązuje śródroczna sprawozdawczość finansowa?

Jednostki, których papiery wartościowe znajdują się w publicznym obrocie – emitenci notowani na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia raportów kwartalnych oraz półrocznych wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zakres dokumentacji

[wptb id=13362]

Cel dokumentacji

Wiarygodna oraz terminowa śródroczna sprawozdawczość finansowa ułatwia zainteresowanym podmiotom (inwestorom, wierzycielom) ocenę zdolności danej jednostki do generowania przychodów oraz przepływów środków pieniężnych, a także jej sytuacji finansowej i płynności.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami! Eksperci i specjaliści Moore Polska są do Twojej dyspozycji! 

Autor
Starszy Asystent w Dziale Audytu

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Opanuj chaos danych i przekształć swoją firmę! Czyli przewodnik do mądrego zarządzania finansami Twojej firmy. Już 4 kwietnia dołącz do naszego bezpłatnego webinaru i dowiedz się więcej!
Odkryj, jak 35 lat doświadczenia Moore Polska w księgowości może przekształcić Twoje zarządzanie finansami. Poznaj nasze indywidualne podejście, które sprawia, że widzimy i rozumiemy więcej.
W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, EFAA stawia na przyszłość księgowości i audytu. Nasz manifest podkreśla kluczową rolę MŚP w budowaniu transparentnego i zrównoważonego społeczeństwa finansowego. Zajrzyj do naszych priorytetów: uproszczenie regulacji, dialog z MŚP, wiedza finansowa, zrównoważony rozwój, oraz AI w księgowości.
Odkrywamy kluczowe wnioski z największego globalnego badania talentów w dziedzinie księgowości i finansów, które rzuca światło na wyzwania i możliwości epoki sztucznej inteligencji. Przeczytaj, aby zrozumieć, jak AI, różnorodność i nowe modele pracy kształtują przyszłość branży.
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Przedsiębiorco – przygotuj się na Krajowy System e-Faktur! Dowiedz się jakie obowiązki i korzyści płyną z jego wprowadzenia.

Usługi