Marta Patroń

Starszy Asystent w Dziale Audytu

Artykuły

Czym jest śródroczna sprawozdawczość finansowa? Kogo obowiązuje? Jaki jest cel śródrocznej sprawozdawczości finansowej?