fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Rozliczenie umorzonej subwencji PFR w CIT-8

Rozporządzenie Ministra Finansów wydłużyło termin na złożenie zeznania CIT-8 do 30 czerwca 2022 roku. Jak wykazać w zeznaniu podatkowym umorzoną subwencję PFR?

W poniższym artykule omówimy kwestię wykazania umorzonej subwencji PFR w CIT-8 oraz w załączniku CIT-8/O.

Wykazanie przychodu z tytułu umorzonej subwencji PFR

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Przychód uzyskany z tytułu umorzonej subwencji PFR powinien zostać zakwalifikowany jako przychód z innych źródeł z uwagi na fakt, iż nie został wykazany przez ustawodawcę w katalogu przychodów z zysków kapitałowych, które enumeratywnie wymienia art. 7b ustawy o CIT.

Wobec powyższego, wskazany przychód powinien zostać ujęty w pozycji 53 zeznania podatkowego CIT-8. Aktualna wersja formularza to CIT-8 (31).

W odniesieniu do załącznika CIT-8/O (aktualna wersja 17) należy wówczas uzupełnić następujące pozycje: 170, 171 oraz 172 dotyczące zaniechania poboru podatku na podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Aktem prawnym stanowiącym podstawę do uzupełnienia tych pozycji jest Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1316). W powyższych pozycjach załącznika CIT-8/O wskazujemy kwotę podatku objętego zaniechaniem, a nie umorzonej subwencji.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że przesłanką umożliwiającą rozliczenie podatku z zastosowaniem zaniechania jego poboru, jest uzyskanie przez podatnika opodatkowanego dochodu.

Rozliczenie umorzonej subwencji PFR w przypadku poniesienia straty podatkowej

Tak jak wskazano powyżej, przychód z tytułu umorzonej subwencji PFR należy wykazać w pozycji 53 zeznania podatkowego CIT-8.

Z uwagi na poniesienie straty podatkowej, podatnik nie wypełnia jednak pozycji 170-172  załącznika CIT-8/O. Suma należnego podatku w przypadku poniesienia straty podatkowej wynosi bowiem wówczas 0 zł. Warto podkreślić, że w części “E” załącznika CIT-8/O wskazano nawet następującą adnotację: “suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach i łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku z pozycji 144 CIT-8”.

Powyższe oznacza, że strata poniesiona przez podatnika zmniejszy się z uwagi na przychód uzyskany z subwencji PFR. W związku z niewykazaniem należnego podatku nie ma jednak możliwości dokonania jego odliczenia z zastosowaniem zaniechania jego poboru.

W razie dodatkowych pytań dotyczących powyższych zagadnień – zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}