fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nowy wzór świadectwa pracy

świadectwa pracy

Jakie zmiany i dlaczego należy przyjąć w nowym świadectwie pracy? Nowy wzór świadectwa uwzględnia zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023.

Od dnia 23 maja 2023 zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. 

Aktualizacja wzoru tego dokumentu została podyktowana nowelizacją Kodeksu pracy po implementacji dyrektywy unijnej Work Life Balance oraz przepisów o okazjonalnej pracy zdalnej.

Od 23 maja 2023 pracodawca wystawiający świadectwo pracy musi je uzupełnić o informację o dniach wykorzystanych w związku z poniższymi zdarzeniami:

1. Dodatkowe dni wolne dla pracownika

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023, rozszerzyła katalog dni wolnych od pracy o dwa dodatkowe uprawnienia dla pracowników:

  • zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika (art. 1481 Kodeksu pracy)
  • urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie przysługiwać pracownikowi  (art. 1731 Kodeksu pracy).
2. Okazjonalna praca zdalna

Od dnia 7 kwietnia 2023 do Kodeksu pracy zostały wprowadzone przepisy ustalające zasady pracy zdalnej. Zgodnie z nowymi regulacjami, praca zdalna może być wykonywana całkowicie, hybrydowo lub okazjonalnie.

Praca zdalna wykonywana całkowicie lub w trybie hybrydowym nie ma ograniczeń czasowych. Ustalenie zasad jej wykonywania następuje w porozumieniu pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

Praca zdalna wykonywana okazjonalnie jest udzielana na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym (art. 6733 Kodeksu pracy).

Nowe zapisy w świadectwie pracy

Zarówno nowe, dodatkowe dni wolne od pracy jak i okazjonalna praca zdalna przysługują w rocznych limitach.

Obowiązek uwzględniania w nowym świadectwie pracy zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego oraz okazjonalnej pracy zdalnej służy przekazaniu informacji do nowego pracodawcy w celu ustalenia ich limitu rocznego w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie tego samego roku.

Wzór świadectwa pracy zaktualizowano, dodając następujące punkty:

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 1481 Kodeksu pracy:

………………………………………………………………………………………………………………………….

(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

3) wykorzystał urlop opiekuńczy w wymiarze …………………………….……………………………………..

(liczba dni urlopu wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

 10) wykonywał pracę zdalną przewidzianą w art. 6733Kodeksu pracy: ………………………………………………….

 (liczba dni wykonywania pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

Urlop rodzicielski w świadectwie pracy

Zmiany w ustawie o Kodeksie pracy z dn. 9 marca 2023, oprócz wyżej wspomnianych, objęły również zasady udzielania urlopu rodzicielskiego.

Uchylono art. 179a oraz art. 1821c § 3 Kodeksu pracy. W związku z tym w nowym wzorze świadectwa pracy zmieniono także punkt powołujący się na te przepisy.

W nowym świadectwie pracy informacja o udzieleniu urlopu otrzymuje brzmienie:

6) wykorzystał urlop rodzicielski w wymiarze …………………… w …………… częściach

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (eli.gov.pl). Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (eli.gov.pl)

W razie dodatkowych pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Anuszkiewicz

Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac

Zapraszamy do kontaktu

Anna Niegowska-Warowna
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych
+48 502 022 771

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}