Magdalena Anuszkiewicz

Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac

Artykuły

Jakie zmiany i dlaczego należy przyjąć w nowym świadectwie pracy? Nowy wzór świadectwa uwzględnia zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023.
Co będzie zawierał nowy PIT-2? Jakie grupy podatników będą mogły go złożyć i czy wcześniej złożone oświadczenia stracą ważność?