PIT-2 – nowy wzór formularza

Co będzie zawierał nowy PIT-2? Jakie grupy podatników będą mogły go złożyć i czy wcześniej złożone oświadczenia stracą ważność?

Rok 2023 przyniesie kolejną zmianę w dokumentacji podatkowej związanej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów zaprezentowało nowy wzór formularza PIT-2, który zacznie obowiązywać od stycznia 2023.

Od 01 stycznia 2023, tym samym zacznie obowiązywać nowa wersja druku PIT-2 (9). Ta będzie uwzględniała zmiany wprowadzone ustawą Polski Ład oraz Polski Ład 2.0.

Aktualny druk PIT-2

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, PIT-2 składają wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Sugeruje już to sam tytuł oświadczenia: „Oświadczenie pracownika do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. 

Oświadczenie składane za pomocą aktualnego formularza PIT-2 ogranicza się więc wyłącznie do informacji o innych źródłach dochodu, przy których może być zastosowana kwota zmniejszająca podatek, a których osiąganie pozbawiłoby możliwości jej odliczenia od podatku naliczonego od dochodu uzyskiwanego z tytułu umowy o pracę. 

Do wyżej wymienionych (poza umową o pracę) dochodów zalicza się:

 • renta lub emerytura z ZUS,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • świadczenia pieniężne wypłacane z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • dochody, od których podatnik obowiązany jest opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy.

Obecnie druk PIT-2 służy jedynie ustalaniu prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku z tytułu umowy o pracę.

PIT-2 od 01 stycznia 2023

Nowy wzór formularza PIT-2, który ma obowiązywać od 01.01.2023, został poszerzony nie tylko o nowe oświadczenia i wnioski ale również zacznie być dostępnych dla osób osiągających dochody z innych źródeł.

Oznacza to, że od stycznia 2023 w oświadczenie będą mogli składać już nie tylko pracownicy ale także inni podatnicy. Rozszerzy to tym samym grupę osób, które będą uprawnione do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Od przyszłego roku osobami uprawnionymi do złożenia takiego wniosku, oprócz pracowników, będą więc między innymi:

 • osoby osiągające dochody z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło,
 • osoby zarządzające firmą na podstawie kontraktu menedżerskiego
 • oraz podatnicy pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej czy osoby powołane do zarządu spółki. 

Nowy druk PIT-2 został rozbudowany o oświadczenia i wnioski składane do tej pory jako odrębne dokumenty zatem jeden dokument zastąpi kilka różnych wniosków, które wcześniej były składane przez pracownika.

W nowym formularzu PIT-2 podatnik będzie mógł złożyć dodatkowo następujące wnioski i oświadczenia:

1. Oświadczenie o pomniejszaniu miesięcznej zaliczki na podatek o:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej (300,00 zł)
 • 1/24 kwoty zmniejszającej (150,00 zł.)
 • 1/36 kwoty zmniejszającej (100,00 zł.)

Powyższe oświadczenie umożliwia korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek w maksymalnie trzech miejscach zatrudnienia, dzieląc miesięczną kwotę zmniejszającą podatek proporcjonalnie do ilości źródeł dochodu.

Do tej pory kwota zmniejszająca podatek mogła być odliczana tylko w jednym miejscu uzyskiwania dochodów a osoby osiągające najniższe wynagrodzenie były praktycznie pozbawione możliwości jej stosowania ze względu na wysokość podatku nieprzekraczającą kwoty zmniejszającej zaliczkę. Z chwilą udostępnienia PIT-2 m.in. dla osób wykonujących umowę zlecenia, pojawi się możliwość wykorzystania kwoty zmniejszającej zaliczkę podatku w pełnej wysokości w sytuacji gdy poza umową o pracę, podatnik będzie uzyskiwał dochody np. z tytułu umowy zlecenia.

2. Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów razem z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

3. Oświadczenie w sprawie korzystania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

4. Oświadczenie podatnika w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 152-154 ustawy:

 • ulga na powrót
 • ulga dla rodzin 4+
 • ulga dla pracujących seniorów

5. Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

6.  o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

7. Wniosek w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym w związku z nieprzekroczeniem kwoty wolnej od podatku.

Na nowym formularzu będziemy również składać oświadczenia o rezygnacji z uprzednio stosowanych ulg.

Wcześniej złożone druki PIT-2, na poprzednich wersjach formularza, nie tracą jednak ważności i zawarte w nich informacje nadal mają zastosowanie do wyliczeń podatkowych oraz zachowują ważność w kolejnych latach. 

PIT-2 – Ministerstwo Finansów – Portal Gov​.pl (www​.gov​.pl)

Podstawa prawna: Art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późń. zm.)

Jeżeli macie dodatkowe pytania serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Autor
Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych
Warszawa

Może Cię zainteresować

TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Jakie zmiany i dlaczego należy przyjąć w nowym świadectwie pracy? Nowy wzór świadectwa uwzględnia zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023.
Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Jeżeli działasz w sektorze e-commerce, przygotuj się na jej wdrożenie.
Poznaj założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców! Projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju i Techniki ma na celu poprawić środowisko prawne i instytucjonalne polskich firm.
Czy powróci obowiązek składania raportów o schematach podatkowych w terminach obowiązujących przed pandemią? Przypominamy o zobowiązaniach w tym zakresie.

Usługi