fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Bony podarunkowe z perspektywy księgowego cz. II

bony

Podatek dochodowy, pośrednictwo w sprzedaży… Czy te zagadnienia dotyczą także bonów podarunkowych? Staramy się na to pytanie odpowiedzieć w naszym artykule.

O bonach podarunkowych można pisać wiele. Najważniejsze kwestie zostały poruszone w pierwszej części, jednak niniejszy artykuł dotyczy nie mniej istotnej problematyki, a mianowicie:

  • pośrednictwa w transferze bonów oraz
  • podatku dochodowego od bonów.

Pośrednictwo w transferze bonów

Transferu bonów może dokonywać emitent we własnym imieniu lub zlecić ich dystrybucję innemu podmiotowi. W kwestii rozliczania podatku od towarów i usług (dalej VAT) ponownie należy wziąć po uwagę rodzaj bonów.

1. BON JEDNEGO PRZEZNACZENIA

Jeżeli transferu bonów jednego przeznaczenia dokonuje podatnik działający w imieniu innego podatnika, uznaje się, że taki transfer stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług, których te bony dotyczą, dokonane przez podatnika, w imieniu którego działa podatnik (art. 8a ust. 3 ustawy o VAT). Innymi słowy dystrybutor działający na zlecenie emitenta rozlicza podatek VAT od świadczonych usług pośrednictwa, natomiast dla emitenta bonów powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży bonów. W przypadku nieodpłatnego transferu bonów jednego przeznaczenia ma miejsce nieodpłatna dostawa towarów (usług), do której odnoszą się art. 7 ust. 2–4 i art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

W ustawie o VAT opisany jest również przypadek, gdy transferu bonów jednego przeznaczenia na rzecz polskiego podatnika VAT dokonuje zagraniczny przedsiębiorca. Jeśli nie posiada on w Polsce siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a miejscem dostawy towarów (świadczenia usług), których dotyczą bony, jest Polska, wówczas zobowiązanym do rozliczenia VAT od transferu bonów jest polski nabywca bonów, zarejestrowany jako podatnik VAT UE (art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 w zw. z art. 97 ust. 1 i 4 ustawy o VAT).

2. BON RÓŻNEGO PRZEZNACZENIA

Zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT, gdy transferu bonów różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż emitent, wówczas opodatkowaniu podatkiem podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tych bonów. Znów zatem na emitencie ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT w momencie realizacji bonów różnego przeznaczenia. Transfer bonów na rzecz ich dystrybutora nie podlega opodatkowaniu.

Podatek dochodowy od bonów

W przypadku ewidencji sprzedaży istotne znaczenie ma moment uzyskania przychodu. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości (dalej UoR) przychód powstaje w chwili wydania towaru lub wykonania usługi. Z kolei według art. 12 ust. 3a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawy o CIT) najpóźniejszą datą uzyskania przychodu jest data wystawienia faktury lub uregulowania należności. Jak się można domyślić, wydanie bonu do sprzedaży nie stanowi podstawy do stwierdzenia przychodu, natomiast realizacja bonu już tak. Zatem, w przypadku podatku dochodowego, rodzaj bonu podarunkowego nie ma znaczenia – najważniejszą kwestią jest jego zrealizowanie. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że bon nie zostanie zrealizowany w terminie – wówczas przychód należy wykazać w dniu upływu terminu jego realizacji.

W kolejnej – ostatniej już – części z serii zostaną omówione zagadnienie bonów pracowniczych.

Zachęcamy do kontaktu! Rozwiejemy wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy również do skorzystania z naszych usług eksperci Moore Polska są do Waszej dyspozycji!

Autor

Katarzyna Kupczak

Asystent Księgowego

 

Recenzent

Grażyna Cybińska

Kierownik Zespołu Działu Usług Księgowych

 

Zapraszamy do kontaktu

Krzysztof Oczko
Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891
+48 502 260 988

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}