fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Bony podarunkowe z perspektywy księgowego cz. III

podarunkowe

Bony podarunkowe to dobra forma gratyfikacji pracownika. Jednak i one nie pozostają bez konsekwencji księgowych. O jakich konsekwencjach mowa?

W poniższym artykule dotyczącym bonów podarunkowych poruszymy kwestie związane z:

  • źródłami ich finansowania,
  • opodatkowaniem,
  • potrącaniem składek ZUS oraz
  • potrąceniach komorniczych.

Źródła finansowania bonów podarunkowych

Pracodawca może sfinansować bony podarunkowe z dwóch źródeł:

  • środków obrotowych z bieżącej działalności
  • lub z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS).

Jeśli bony finansowane są ze środków obrotowych, wówczas każdy pracownik może otrzymać bon o takiej samej wartości. W przypadku finansowania bonów z ZFŚS powstają pewne ograniczenia. O tym, czy pracownik może otrzymać bon, decyduje regulamin przyznawania środków z tego funduszu, m.in. sytuacja życiowa pracownika. Jeśli regulamin ZFŚS to przewiduje, to bony na święta mogą otrzymać zleceniobiorcy oraz każdy, kogo łączy z danym pracodawcą stosunek pracy. Dotyczy to również osób przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz kobiet przebywających na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim.

Pracodawca może również przekazać pracownikowi bon sfinansowany z własnych środków. Takie przekazanie jednak wywołuje wówczas inne skutki, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Opodatkowanie bonów podarunkowych dla pracowników

Bony podarunkowe stanowią przychód dla pracownika, zatem pracodawca ma obowiązek odprowadzić od nich podatek dochodowy. Od 2004 r. bony nie są traktowane jako świadczenia rzeczowe, dlatego też nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

W przypadku przekazania pracownikowi bonu zakupionego ze środków własnych pracodawcy, nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz podatkiem od spadków i darowizn. W takiej sytuacji obowiązek odprowadzenia podatku ciąży na pracowniku, o ile wartość otrzymanej darowizny będzie przekraczać kwotę wolną od podatku.

Oskładkowanie bonów podarunkowych

O tym, czy od bonów podarunkowych należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, decyduje źródło ich finansowania. Zakup bonów ze środków obrotowych generuje obowiązek oskładkowania bonów w taki sam sposób, jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Natomiast zakup bonów ze środków ZFŚS nie stanowi podstawy do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jednak muszą być spełnione dwa warunki:

  • bony stanowią pomoc socjalną, a także
  • są przyznane zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Jeśli w danym zakładzie pracy nie został utworzony ZFŚS, a funkcjonuje fundusz na cele socjalno-bytowe, wówczas bony finansowane z tego funduszu również są zwolnione z oskładkowania.

Potrącenia komornicze w przypadku bonów podarunkowych

Wszelkiego rodzaju świadczenia wypłacane pracownikowi z ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej w pełnym zakresie. Świadczenia te nie są traktowane na równi z wynagrodzeniem, w związku z czym przy potrąceniach komorniczych od świadczeń finansowanych z ZFŚS nie stosuje się żadnych ograniczeń, które wynikają z Kodeksu pracy. Aby jednak świadczenie podlegało egzekucji, musi ono posiadać odpowiedni tytuł egzekucyjny – tzw. zajęcie komornicze – o czym mówi art. 895 i następne Kodeksu Postępowania Cywilnego. Potrącenia komornicze nie dotyczą bonów przekazanych pracownikowi (sfinansowanych ze środków własnych pracodawcy).

Zachęcamy do kontaktu! Rozwiejemy wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy również do skorzystania z naszych usług eksperci Moore Polska są do Waszej dyspozycji!

Autor

Katarzyna Kupczak

Asystent Księgowego

 

Recenzent

Grażyna Cybińska

Kierownik Zespołu Działu Usług Księgowych

 

Zapraszamy do kontaktu

Krzysztof Oczko
Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891
+48 502 260 988

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}