Bony podarunkowe z perspektywy księgowego cz. III

Bony podarunkowe to dobra forma gratyfikacji pracownika. Jednak i one nie pozostają bez konsekwencji księgowych. O jakich konsekwencjach mowa?

W poniższym artykule dotyczącym bonów podarunkowych poruszymy kwestie związane z:

  • źródłami ich finansowania,
  • opodatkowaniem,
  • potrącaniem składek ZUS oraz
  • potrąceniach komorniczych.

Źródła finansowania bonów podarunkowych

Pracodawca może sfinansować bony podarunkowe z dwóch źródeł: 

  • środków obrotowych z bieżącej działalności 
  • lub z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS). 

Jeśli bony finansowane są ze środków obrotowych, wówczas każdy pracownik może otrzymać bon o takiej samej wartości. W przypadku finansowania bonów z ZFŚS powstają pewne ograniczenia. O tym, czy pracownik może otrzymać bon, decyduje regulamin przyznawania środków z tego funduszu, m.in. sytuacja życiowa pracownika. Jeśli regulamin ZFŚS to przewiduje, to bony na święta mogą otrzymać zleceniobiorcy oraz każdy, kogo łączy z danym pracodawcą stosunek pracy. Dotyczy to również osób przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz kobiet przebywających na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim.

Pracodawca może również przekazać pracownikowi bon sfinansowany z własnych środków. Takie przekazanie jednak wywołuje wówczas inne skutki, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Opodatkowanie bonów podarunkowych dla pracowników

Bony podarunkowe stanowią przychód dla pracownika, zatem pracodawca ma obowiązek odprowadzić od nich podatek dochodowy. Od 2004 r. bony nie są traktowane jako świadczenia rzeczowe, dlatego też nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

W przypadku przekazania pracownikowi bonu zakupionego ze środków własnych pracodawcy, nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz podatkiem od spadków i darowizn. W takiej sytuacji obowiązek odprowadzenia podatku ciąży na pracowniku, o ile wartość otrzymanej darowizny będzie przekraczać kwotę wolną od podatku.

Oskładkowanie bonów podarunkowych

O tym, czy od bonów podarunkowych należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, decyduje źródło ich finansowania. Zakup bonów ze środków obrotowych generuje obowiązek oskładkowania bonów w taki sam sposób, jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Natomiast zakup bonów ze środków ZFŚS nie stanowi podstawy do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jednak muszą być spełnione dwa warunki:

  • bony stanowią pomoc socjalną, a także
  • są przyznane zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Jeśli w danym zakładzie pracy nie został utworzony ZFŚS, a funkcjonuje fundusz na cele socjalno-bytowe, wówczas bony finansowane z tego funduszu również są zwolnione z oskładkowania.

Potrącenia komornicze w przypadku bonów podarunkowych

Wszelkiego rodzaju świadczenia wypłacane pracownikowi z ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej w pełnym zakresie. Świadczenia te nie są traktowane na równi z wynagrodzeniem, w związku z czym przy potrąceniach komorniczych od świadczeń finansowanych z ZFŚS nie stosuje się żadnych ograniczeń, które wynikają z Kodeksu pracy. Aby jednak świadczenie podlegało egzekucji, musi ono posiadać odpowiedni tytuł egzekucyjny – tzw. zajęcie komornicze – o czym mówi art. 895 i następne Kodeksu Postępowania Cywilnego. Potrącenia komornicze nie dotyczą bonów przekazanych pracownikowi (sfinansowanych ze środków własnych pracodawcy).

Zachęcamy do kontaktu! Rozwiejemy wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy również do skorzystania z naszych usług eksperci Moore Polska są do Waszej dyspozycji!

Korekta
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Jakie nowe uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców pojawią się jeszcze w tym roku? Co wprowadziła ustawa work-life balance?
Podatek dochodowy, pośrednictwo w sprzedaży… Czy te zagadnienia dotyczą także bonów podarunkowych? Staramy się na to pytanie odpowiedzieć w naszym artykule.
Dostać bon podarunkowy – świetna sprawa dla konsumentów. Jak jednak wygląda ich sprzedaż z punktu widzenia przedsiębiorców i księgowych?
Hasło „firma rodzinna” składa się z dwóch filarów: firma i rodzina. Każdy z tych elementów wpływa na drugi – pozytywnie albo negatywnie. Dziś zastanowimy się, jak rozwijać firmę, żeby zadbać równocześnie o dobro rodziny.
Nowa ulga dla zleceniobiorców! Zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS od umów cywilnoprawnych – kogo dotyczy i od kiedy można składać wnioski?
Od 2021 roku Rząd zapowiedział wiele zmian w podatkach. Sprawdź jak zmieniają się obciążenia podatkowe i jak mocno zmiany te dotkną Ciebie.

Usługi