Zatrudnienie pracownika – sprawdź czy o wszystkim pamiętasz!

Kiedy już wiesz, że osoba która przeszła rekrutację będzie nowym pracownikiem musisz zadbać o formalności związane z zawarciem umowy. O czym musisz pamiętać?

Zatrudniając pracownika należy pamiętać o:

Zawarcie odpowiedniej umowy o pracę (m: in.: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony).

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeśli do zawarcia umowy dochodzi w drodze ustnych ustaleń muszą być one potem przeniesione na papier i podpisane przez pracownika oraz pracodawcę. Forma pisemna wymagana jest również przy każdorazowej zmianie warunków umowy.

Umowa o pracę powinna określać warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umówionej pracy (stanowisko, zawód, funkcja, specjalność),
 • miejsce wykonywania pracy (konkretny adres, siedziba pracodawcy, obszar lub terytorium),
 • wymiar czasu pracy (najczęściej określany ułamkowo 1/8,  ½, ¾, 1/1),
  • w przypadku zatrudnienia na część etatu konieczne jest określenie dopuszczalnej liczby godzin, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia również do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wynagrodzenia za pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia 
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek stażowy,
  • dodatek za pracę w szczególnych warunkach,
  • dodatek za szczególne umiejętności,
  • premia regulaminowa),
 • termin rozpoczęcia pracy.

Badanie lekarskie

Kandydat na pracownika powinien wykonać badania wstępne przed przystąpieniem do pracy lub jako pracownik w pierwszym dniu pracy po podpisaniu umowy o pracę. W trakcie trwania stosunku pracy pracownik będzie wykonywał badania okresowe lub w razie konieczności badania kontrolne. Badania pracownicze wykonywane są na koszt pracodawcy w poradni medycyny pracy z którą pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę.

Podstawowa informacja określona na podstawie art. 29 Kodeksu Pracy

Informacja ta powinna być przekazana pracownikowi najpóźniej 7-go dnia od daty zawarcia umowy o pracę. Powinna określać:

 • normę dobową czasu pracy,
 • normę tygodniową czasu pracy,
 • częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • informację o okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • informację o układzie zbiorowym pracy (jeśli takowy występuje).

W przypadku pracodawcy nie posiadającego regulaminu pracy dodatkowo musi zawierać informację o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, 
 • sposobie rejestracji przybycia i obecności w pracy
 • zasadach usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie BHP wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Szkolenie to powinno składać się z:

 • instruktażu ogólnego odnoszącego się do przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy
 • instruktażu stanowiskowego polegającego na zapoznaniu się z: 
  • metodami bezpiecznego wykonywania pracy,
  • zagrożeniami występującymi na danym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi.

Szkolenie takie powinno być udokumentowane oświadczeniem pracownika o jego odbyciu.

ZUS ZUA

Pamiętaj, że w ciągu 7 dni od zatrudnienia pracownika masz obowiązek zgłosić go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Autor
Menedżer Zespołu w Dziale Kadrowo-Płacowym

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Kadrowo-Płacowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Odkryj ulgę, która może zmienić zasady gry dla mikroprzedsiębiorców! Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza „wakacje składkowe” od ZUS, oferując miesięczne zwolnienie z obowiązków składkowych. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej szansy i jakie korzyści niesie nowe rozwiązanie.
17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Czekają nas zatem zmiany w BHP dotyczące pracy przy komputerach.
Jakie zmiany czekają pracodawców w związku z wprowadzeniem przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe od 17 listopada 2023? Do czego należy się przygotować? Odpowiadamy!
Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!
90 milionów złotych dla Przedsiębiorców na inwestycje poprawiające warunki pracy i BHP z dofinansowania ZUS!
Od 01.01.2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w systemie ubezpieczeń społecznych. Jakich zmian możemy się spodziewać w zasiłkach wchodząc w nowy rok?

Usługi