Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

Istotą sukcesji podatkowej jest przejście praw i obowiązków jednego podmiotu na inny podmiot powstały na wskutek przekształcenia lub innej istotnej zmiany strukturalnej u podmiotu przekształcanego. Co do zasady więc, z sukcesją podatkową mamy do czynienia w przypadku, gdy:

W procesie restrukturyzacji warto więc zwrócić uwagę nie tylko na kwestie organizacyjne, lecz także na następstwa podatkowe takich sytuacji.

Istota zmiany formy prawnej

Przekształcenia spółek zostały szeroko uregulowane w kodeksie spółek handlowych. Co do zasady o przekształceniu możemy mówić w zakresie:

  • zmiany spółki osobowej w inną spółkę osobową,
  • zmianę spółki osobowej w spółkę kapitałową lub,
  • zmianę spółki kapitałowej w inna spółkę kapitałową,
  • zmianę spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Modyfikacja formy prawnej może być podyktowana chęcią do zmiany rozkładu praw i obowiązków w przedsiębiorstwie, chęcią zmiany struktury organizacyjnej, a także ekspansją działalności czy też fuzją lub przejęciem innej spółki. Problematyczny może być zwłaszcza przypadek przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową ze względu na opodatkowanie zysków niepodzielonych w spółce kapitałowej.

Warto jednak pamiętać, że spółki będące w likwidacji lub będące w stanie upadłości nie mogą dokonać przekształcenia.

Skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego

Następstwo podatkowe w wyniku przekształcenia spółek zostało uregulowane w ordynacji podatkowej. Zakres odpowiedzialności powstałej osoby prawnej odnosi się do całości praw i obowiązków spółki przekształcanej i przewiduje ich sukcesję na spółkę przekształconą. Skutki podatkowe określone przepisami ordynacji mają charakter ogólny względem innych ustaw podatkowych. Oznacza to więc, że w przypadku rozbieżności w przepisach między ustawą ogólną, a szczególnym aktem prawa podatkowego zasadne jest zastosowanie reguły kolizyjnej lex specialis derogat lexi generali. Następstwem kolizji będzie więc zastosowanie  regulacji unormowanych ustawą szczególną.

Prawa i obowiązki podatkowe w dalszym ciągu są wymagalne nawet jeżeli spółka zostaje przejęta lub połączona z inną. Co do zasady przekształcenie nie powinno stanowić narzędzia do optymalizacji lub eliminacji zaległości podatkowej.

Przekształcenie JDG w jednoosobową spółkę kapitałową

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność na niewielką skalę najczęściej decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta przewiduje różne uproszczenia gospodarcze chociażby w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wraz ze wzrostem przychodów i rosnącą rozpoznawalnością marki przedsiębiorca może podjąć decyzję o przekształceniu działalności i zmianie formy prawnej na spółkę kapitałową.  Takie działanie rodzi konsekwencje na gruncie podatkowo prawnym. Należy więc rozważyć w jaki sposób wygląda przejście praw i obowiązków wobec wierzyciela. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę podlega szczególnym rozwiązaniom w zakresie następstwa podatkowego. W takiej sytuacji nie dochodzi do całościowej sukcesji praw i obowiązków, lecz jedynie do sukcesji praw. Oznacza to wyłączenie osobistej odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania.

Podsumowanie – sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Skutkiem reformacji spółki jest powstanie nowej firmy, ale także nowych obowiązków podatkowo-prawnych, wynikających z sukcesji podatkowej przewidzianej w ordynacji podatkowej. Przekształcenie niewątpliwie stanowi narzędzie usprawniające rozszerzenie działalności i pozwalające na zastosowanie rozwiązań, które pomagają umocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku. W trakcie procesu restrukturyzacji warto jednak rozważyć jakie obowiązki podatkowe mogą okazać się dla nowo powstałej spółki dodatkowym obciążeniem. Warto również sprawdzić, jakie skutki podatkowo-prawne niesie za sobą taka czynność prawna.

Jeżeli są Państwo w trakcie przekształcenia spółki, zachęcamy do kontaktu i konsultacji. Pomożemy Państwu przeanalizować prawa i obowiązki wynikające ze zmiany formy prawnej. Sukcesja podatkowa nie ma przed nami tajemnic!

Autor
Młodszy Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!

Usługi