Strategia podatkowa 2022

W zeszłym roku największy polscy podatnicy po raz pierwszy publikowali na swoich stronach internetowych realizowane strategie podatkowe.

W zeszłym roku najwięksi polscy podatnicy po raz pierwszy publikowali na swoich stronach internetowych informację o realizowanej strategii podatkowej. 

Kogo dotyczy wskazany obowiązek?

Zgodnie z ustawą o CIT:

  • podatnicy, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz
  • podatkowe grupy kapitałowe

– obowiązane są do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Podatnik ma obowiązek zamieszczenia informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzonej w języku polskim. Informacja ta powinna się pojawić na jego stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Oznacza to, że w przypadku podatników których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin upłynie z dniem 31.12.2022 roku. Informację należy publikować corocznie. W tym samym terminie należy również przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej powiadomienie o adresie strony internetowej, na której zamieszczono informację.

Podkreślić należy, że w 2022 roku obowiązkiem tym zostaną objęte również spółki komandytowe, które stały się podatnikami CIT w 2021 roku.

Jak przygotować się do realizacji ustawowego obowiązku?

Informacja podatkowa obejmuje, w szczególności, następujące obszary:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procesach i procedurach związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych, a także dobrowolnych formach współpracy z organami KAS,
  • informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Polski, wraz z danymi dotyczącymi liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych,
  • informacje o niektórych transakcjach z podmiotami powiązanymi, a także o niektórych planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych,
  • informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej,
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Ze wskazanego zakresu wyłączone są jednak informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Wobec powyższego, szczególnie istotne jest dokonanie przeglądu prowadzonej działalności gospodarczej, zidentyfikowanie ryzyk podatkowych, weryfikacja posiadanych procedur podatkowych bądź wprowadzenie nowych procedur, analiza dotycząca sprawności realizowanych obowiązków podatkowych.

Jak realizacja powyższego obowiązku może wpłynąć na podmiot zobowiązany?

Z uwagi na fakt, że podatnicy dostosowują publikowaną informację do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, działania podejmowane w celu jej sporządzenia mogą być także pomocne w organizowaniu poszczególnych zadań w jej obrębie.

Jedną z możliwości jest dostosowanie strategii do podatnika w taki sposób, aby wspomagała ona założone cele. Może ona np. usprawniać rozliczenia podatkowe poprzez wprowadzanie do obiegu dodatkowych procedur podatkowych. Procedury te mogą dotyczyć, w szczególności, realizacji obowiązków w zakresie podatku u źródła, MDR czy należytej staranności w VAT. O procedurach podatkowych pisaliśmy już więcej tutaj: https://​moorepolska​.pl/​p​r​o​c​e​d​u​r​y​-​p​o​d​a​t​k​o​w​e​-​c​z​y​l​i​-​j​a​k​-​o​g​r​a​n​i​c​z​y​c​-​r​y​z​y​k​o​-​w​-​f​i​r​m​ie/.

Niewykonanie obowiązku opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

W razie niewykonania opisanego powyżej obowiązku, podatnik podlega karze pieniężnej, która nakładana jest przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji. Kara wynosi nawet do 250.000 złotych.

Strategia podatkowa 2022 – jak możemy pomóc?

Moore Polska zapewnia kompleksowe wsparcie w przygotowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej zgodnie z ustawą o CIT. Ponadto, dokonamy przeglądu  prowadzonej działalności gospodarczej i zidentyfikujemy ryzyka podatkowe. Dodatkowo, jesteśmy w stanie przeprowadzić weryfikację posiadanych procedur podatkowych oraz sporządzimy niezbędne procedury podatkowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą bądź otrzymaniem dodatkowych informacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu. ⬇️⬇️⬇️

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.

Usługi