fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Raportowanie struktury spółek nieruchomościowych

spółek nieruchomościowych

30 września 2022 upłynie termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturze grupy.

Na wstępie warto wskazać, że dnia 29 marca b.r. Ministerstwo Finansów wydało Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych (Dz. U. poz. 709). Rozporządzenie przedłuża termin na złożenie tej informacji dla spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31.12.2021 do dnia 31.05. 2022, do dnia 30.09.2022.

Oznacza to, że podatnikom na wywiązanie się z ustawowego obowiązku zostało już niewiele czasu. Wobec tego, w poniższym artykule przybliżymy obowiązki związane z raportowaniem w spółkach nieruchomościowych.

O sposobie ustalenia czy spółka posiada status spółki nieruchomościowej wskazywaliśmy już we wcześniejszym artykule, który dostępny jest TUTAJ.

Podmioty podlegające raportowaniu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązkiem złożenia informacji objęte są spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej:

 • udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo
 • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
 • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Informacja przekazywana jest do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki. W przypadku zaś gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki. Zgodnie jednak ze wskazanym rozporządzeniem, w przypadku spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku, termin ten został przedłużony do dnia 30 września b.r.

Informacja przekazywana przez spółkę nieruchomościową zawiera informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej:

 • udziały (akcje),
 • ogół praw i obowiązków,
 • tytuły uczestnictwa lub
 • prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw.

Natomiast informacja, która przekazywana jest przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych zawiera informacje o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej:

 • udziałów (akcji),
 • ogółu praw i obowiązków,
 • tytułów uczestnictwa lub
 • praw o podobnym charakterze.

Wszelkie informacje dotyczą stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej. Jeżeli jednak spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Właściwe formularze

Powyższe informacje należy złożyć według struktury logicznej na podstawie formularzy interaktywnych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Są to następujące formularze:

 • CIT-N1 wraz z załącznikiem CIT/NWPIT-N1 wraz z załącznikiem PIT/NW – Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej, która jest składana przez spółki nieruchomościowe
 • CIT-N2PIT-N2 – Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących, która jest składana przez podatników będących wspólnikami spółki nieruchomościowej.

W tym miejscu warto również podkreślić, że w celu złożenia wskazanych informacji niezbędne jest posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego. Jest to NIP bądź PESEL. Oznacza to, że podmioty zagraniczne obowiązane do złożenia powyższych informacji powinny wystąpić do organów o nadanie właściwego identyfikatora.

Organ właściwy

Zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1507),
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1508)

– właściwym organem do złożenia omawianych informacji jest:

Dla spółki nieruchomościowej

Dla wspólników spółki nieruchomościowej

Będącej podatnikiem podatku dochodowego

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w ostatnim dniu roku podatkowego

Mających adres siedziby/ miejsce zamieszkania na terytorium RP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla adresu siedziby/ miejsca zamieszkania ustalonego na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego

Niebędącej podatnikiem podatku dochodowego

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym dla adresu siedziby ustalonego na ostatni dzień roku obrotowego

Niemających adresu siedziby/ miejsca zamieszkania na terytorium RP

·  Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu – w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi


·  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście – w przypadku osób fizycznych

Niemającej siedziby na terytorium RP

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

Zapraszamy do kontaktu! Jeżeli posiadacie Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości – chętnie pomożemy. Udzielimy również szczegółowych informacji dotyczących ustalenia statusu spółki nieruchomościowej bądź raportowania jej struktury.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}