fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


PPK – kluczowe zadania pracodawcy

Już w od kwietnia 2021 roku PPK będzie obowiązywało także „małych” pracodawców. Sprawdź jakie formalności i obowiązki spoczywają na pracodawcy!

PPK u małego pracodawcy już w kwietniu

Zgodnie z ustawowym harmonogramem wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych dzień
23 kwietnia 2021 roku jest graniczną datą do której musisz zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a najpóźniej do 10 maja 2021 roku w imieniu swoich pracowników zawrzesz umowy o prowadzenie PPK.

Nie czekaj, zacznij działać!

Oto Twoje podstawowe obowiązki :

  1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników i osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno–rentowym (np. zleceniobiorcy), w której poinformujesz o uprawnieniach i obowiązkach związanych w wprowadzeniem PPK oraz o zasadach funkcjonowania PPK.
  2. W porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub – jeśli taka u Ciebie nie działa –
    z reprezentacją pracowników dokonasz wyboru instytucji finansowej, która będzie gromadziła i inwestowała zebrane środki. Listę instytucji finansowych zatwierdzonych przez Polski Fundusz Rozwoju znajdziesz na stronie: www.mojeppk.pl/instytucje-finansowe.html
  3. Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. I kolejno podpisanie umów o prowadzenie PPK.
  4. Przygotowanie Twoich pracowników odpowiedzialnych za obsługę uczestników PPK
    i poinformowanie ich o konieczności terminowego odprowadzania wpłat do PPK oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Obsługa uczestników PPK będzie się wiązała z raportowaniem do instytucji finansowej, jak również z przekazywaniem informacji samym uczestnikom PPK.

Outsourcing działu kadr i płac do biura rachunkowego to duże ułatwienie dla pracodawcy w zarządzaniu tą częścią przedsiębiorstwa. Nie mniej należy pamiętać, że biura rachunkowe w standardzie oferują naliczanie wynagrodzeń, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

A w przypadku PPK?

Biuro rachunkowe będzie również naliczać składki na PPK, natomiast czy odciąży pracodawcę
w zakresie innych obowiązków względem PPK, to już zależy od zawartej pomiędzy pracodawcą, a biurem rachunkowym umowy.

Wyraźne określenie całego procesu obsługi PPK, z podziałem i rozróżnieniem po której stronie umowy leżą konkretne obowiązki związane z programem PPK pozwalają na określenie odpowiedzialności za działania, tak po stronie biura rachunkowego, jak i pracodawcy.

Taka umowa pozwala na określenie zasad współpracy, prawidłowe prowadzenie i administrowanie PPK jednocześnie dając pracodawcy pewność, że będą spełnione wszelkie wymogi prawne, jakim on podlega.

Chcesz dowiedzieć się więcej o mechanizmie oszczędzania w PPK, zajrzyj do naszego artykułu: Wpłaty do PPK – ile, kto, do kiedy i na jakich zasadach?

Skontaktuj się z nami!  Rozpocznij przygotowaniu już dzisiaj!

Autor:

Oksana Nakonieczna

Menedżer działu kadrowo – płacowego

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}