fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


PPK – kluczowe zadania pracodawcy

Już w od kwietnia 2021 roku PPK będzie obowiązywało także „małych” pracodawców. Sprawdź jakie formalności i obowiązki spoczywają na pracodawcy!

PPK u małego pracodawcy już w kwietniu

Zgodnie z ustawowym harmonogramem wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych dzień
23 kwietnia 2021 roku jest graniczną datą do której musisz zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a najpóźniej do 10 maja 2021 roku w imieniu swoich pracowników zawrzesz umowy o prowadzenie PPK.

Nie czekaj, zacznij działać!

Oto Twoje podstawowe obowiązki :

  1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników i osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno–rentowym (np. zleceniobiorcy), w której poinformujesz o uprawnieniach i obowiązkach związanych w wprowadzeniem PPK oraz o zasadach funkcjonowania PPK.
  2. W porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub – jeśli taka u Ciebie nie działa –
    z reprezentacją pracowników dokonasz wyboru instytucji finansowej, która będzie gromadziła i inwestowała zebrane środki. Listę instytucji finansowych zatwierdzonych przez Polski Fundusz Rozwoju znajdziesz na stronie: www.mojeppk.pl/instytucje-finansowe.html
  3. Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. I kolejno podpisanie umów o prowadzenie PPK.
  4. Przygotowanie Twoich pracowników odpowiedzialnych za obsługę uczestników PPK
    i poinformowanie ich o konieczności terminowego odprowadzania wpłat do PPK oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Obsługa uczestników PPK będzie się wiązała z raportowaniem do instytucji finansowej, jak również z przekazywaniem informacji samym uczestnikom PPK.

Outsourcing działu kadr i płac do biura rachunkowego to duże ułatwienie dla pracodawcy w zarządzaniu tą częścią przedsiębiorstwa. Nie mniej należy pamiętać, że biura rachunkowe w standardzie oferują naliczanie wynagrodzeń, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

A w przypadku PPK?

Biuro rachunkowe będzie również naliczać składki na PPK, natomiast czy odciąży pracodawcę
w zakresie innych obowiązków względem PPK, to już zależy od zawartej pomiędzy pracodawcą, a biurem rachunkowym umowy.

Wyraźne określenie całego procesu obsługi PPK, z podziałem i rozróżnieniem po której stronie umowy leżą konkretne obowiązki związane z programem PPK pozwalają na określenie odpowiedzialności za działania, tak po stronie biura rachunkowego, jak i pracodawcy.

Taka umowa pozwala na określenie zasad współpracy, prawidłowe prowadzenie i administrowanie PPK jednocześnie dając pracodawcy pewność, że będą spełnione wszelkie wymogi prawne, jakim on podlega.

Chcesz dowiedzieć się więcej o mechanizmie oszczędzania w PPK, zajrzyj do naszego artykułu: Wpłaty do PPK – ile, kto, do kiedy i na jakich zasadach?

Skontaktuj się z nami!  Rozpocznij przygotowaniu już dzisiaj!

Autor:

Oksana Nakonieczna

Menedżer działu kadrowo – płacowego

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

Wynik finansowy w spółce komandytowej

Jak sporządzić wynik finansowy w spółce komandytowej za 2021 rok, w sytuacji gdy spółka wybrała opóźnione (do maja) przyjęcie statusu podatnika CIT? Co mówi interpretacja ogólna?

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany

Serdecznie dziękujemy za udział w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Moore Polska: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami po spotkaniu.

Dobry lider nie rozkazuje, a zadaje pytania

Dobry lider to przede wszystkim inspiracja dla swoich pracowników. Nie powinien zatem wydawać im rozkazów, a motywować swój zespół do działania.
{literal} {/literal}