fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Autozapis do PPK

PPK

Pierwszy automatyczny zapis do PPK.

Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie są bezterminowe.

W roku 2023 nastąpi pierwszy autozapis do PPK. Kolejne będą się odbywać cyklicznie co
 4 lata, czyli w roku 2027, 2031, itd.

Datą graniczną w której wygasają wszystkie dotychczas złożone deklaracje rezygnacji jest 28 luty 2023 roku.

Pracodawca ma obowiązek do końca lutego 2023 roku poinformować osoby, które do momentu przekazania tej informacji złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – o obowiązku dokonywania za te osoby wpłat do PPK od dnia 01 kwietnia 2023 roku.

Przekazanie informacji o tzw. autozapisie do PPK dotyczy wszystkich, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, czyli osoby w wieku 18-55 lat, które objęte były automatycznym zapisem, a nie na wniosek; jak i tych, którzy byli uczestnikami PPK i zrezygnowali z dokonywania wpłat.

Osoby w wieku 55-70 lat zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Deklaracje o rezygnacji z udziału w PPK powinny być składane od 01 marca 2023 roku do dnia poprzedzającego pierwszą wypłatę dla danego pracownika w miesiącu marcu.

Jeśli uczestnicy PPK lub osoby zatrudnione, które nie mają zawartej umowy o prowadzenie PPK, nie złoża deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca będzie naliczał za nich wpłaty do PPK już od wynagrodzeń wypłaconych w marcu i przekaże te wpłaty do instytucji finansowej w terminie od 01 do 17 kwietnia 2023 roku (15 i 16 kwietnia, to sobota i niedziela).

Przygotowany przez Ministerstwo wzór deklaracji o rezygnacji składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza część zawiera dane identyfikacyjne pracownika oraz jego pracodawcy. Pracownik musi wypełnić zarówno część dotyczącą jego własnych danych, jak i część dotyczącą danych pracodawcy.

Druga część deklaracji ma istotniejsze znaczenie, gdyż zawiera szereg oświadczeń dotyczących rezygnacji z korzyści finansowych związanych z udziałem w PPK.

Uczestnik rezygnujący z udziału w PPK, podpisuje oświadczenie dotyczące rezygnacji
z wpłaty powitalnej, z wpłaty rocznej oraz z wpłat finansowanych przez pracodawcę. Część zawierająca powyższe oświadczenia wymaga od pracownika złożenia odręcznego podpisu i poświadczenia przez pracodawcę otrzymania powyższej deklaracji rezygnacji. Dochowanie tych warunków jest niezbędne do skutecznego wypisania się przez pracownika z uczestnictwa w PPK.

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}