fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


PPK – kluczowe zadania pracodawcy

Pracownicze Plany Kapitałowe – być może w Twojej firmie nadszedł czas na zmiany? Sprawdź czy wiesz już wszystko o PPK i nie daj się zaskoczyć nowym obowiązkom!

Pracodawco, pamiętaj, że outsourcing działu kadr i płac nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za Pracownicze Plany Kapitałowe. Natomiast wsparcie ze strony biura rachunkowego może ułatwić Tobie przygotowanie się do procesu wdrożenia i obsługi PPK.

Kogo obejmie PPK?

PPK obejmie wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących pracę nakładczą, zleceniobiorców, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych oraz członków rad nadzorczych pobierających wynagrodzenie. Warunkiem jest  odprowadzanie składek emerytalno – rentowych od tych wynagrodzeń.

Kto może przystąpić do PPK?

Przystąpienie do PPK jest dobrowolne. Jedynym ograniczenie jest okres zatrudnienia (minimum 90 dni) oraz wiek. Pracownicy w wieku miedzy 18-55 lat zapisywani są do programu automatycznie, z możliwością złożenia rezygnacji z uczestnictwa
w programie. Osoby, które ukończyły 55 lat, ale mają mniej niż 70 lat mogą złożyć deklarację dobrowolnego przystąpienia. Przepisy nie przewidują możliwości uczestnictwa w programie dla osób powyżej 70 roku życia.

Instytucja finansowa zarządzająca i prowadząca PPK – którą wybrać?

Polski Fundusz Rozwoju wpisał na listę instytucji mogących oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK tylko 20 wyraźnie wskazanych podmiotów.

O wyborze instytucji finansowej decyduje wiele czynników. Wśród najważniejszych z nich można wyliczyć:

 • doświadczenie w zarządzaniu kapitałem,
 • wieloletnia działalność na runku finansowym
 • wiarygodność instytucji.

Składka na PPK – od kogo i ile?

Wpłata pracownika, to 2% jego wynagrodzenia brutto, które może poszerzyć
o dodatkowe dobrowolne wpłaty w wysokości max. 2%.

Wpłatę po stronie pracodawcy stanowi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, które pracodawca może również rozszerzyć o dodatkowe wpłaty max. 2,5%.

Państwo dokona powitalnej jednorazowej wpłaty w wysokości 250 zł oraz co roku będzie wpłacać 240 zł.

Naliczanie wpłat – od czego zacząć?

Mały i średni przedsiębiorca często nie ma świadomości, że oprócz wdrożenia PPK, na dłużej pozostaje z nim obsługa planów kapitałowych. Składają się na nią:

 • naliczanie składek,
 • obsługa deklaracji składanych przez pracowników, w tym oświadczeń o dodatkowych wpłatach,
 • pojawianie się nowych pracowników i związane z tym liczenie okresów zatrudnienia.

Drugą kwestią są czynności ewidencjonowania tych zmian w systemie kadrowo – płacowym, a potem w systemie udostępnionym przez instytucję finansową. Czynności te będą wykonywane co miesiąc przez wiele, wiele lat. 

Nie mając aplikacji do obsługi PPK pracodawca wszystkie te czynności musi przerzucić na barki pracowników swojego działu kadr, którym trzeba zapłacić za czas, jaki będą musieli poświęcić by wykonać dodatkowe zadania ręcznie, bez pomocy aplikacji.

Współpraca z biurem rachunkowym – dlaczego?

Outsourcing działu kadr i płac do biura rachunkowego to duże ułatwienie dla pracodawcy w zarządzaniu tą częścią przedsiębiorstwa. Nie mniej należy pamiętać, że biura rachunkowe w standardzie oferują naliczanie wynagrodzeń, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

A co w przypadku PPK? Będą również naliczać składki na PPK, natomiast czy odciążą pracodawcę w zakresie innych obowiązków względem PPK, to już zależy od zawartej pomiędzy pracodawcą, a biurem rachunkowym umowy.

Wyraźne określenie całego procesu obsługi PPK, z podziałem i rozróżnieniem po której stronie umowy leżą konkretne obowiązki związane z programem PPK pozwalają na określenie odpowiedzialności za działania, tak po stronie biura rachunkowego, jak i pracodawcy.

Taka umowa pozwala na doprecyzowanie zasad współpracy, prawidłowe prowadzenie i administrowanie PPK jednocześnie dając pracodawcy pewność, że będą spełnione wszelkie wymogi prawne, jakim on podlega.

Rzetelne biuro rachunkowe daje gwarancję wykonania usług:

 • z najwyższą starannością,
 • terminowo,
 • przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności,
 • zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej
 • przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Być może w twojej firmie nadszedł czas na zmiany? Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do kontaku!

Autor

Oksana Nakonieczna

Menedżer działu kadrowo – płacowego

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.