PPK – kluczowe zadania pracodawcy

Pracownicze Plany Kapitałowe – być może w Twojej firmie nadszedł czas na zmiany? Sprawdź czy wiesz już wszystko o PPK i nie daj się zaskoczyć nowym obowiązkom!

Kogo obejmie PPK?

PPK obejmie wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących pracę nakładczą, zleceniobiorców, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych oraz członków rad nadzorczych pobierających wynagrodzenie. Warunkiem jest  odprowadzanie składek emerytalno – rentowych od tych wynagrodzeń.

Kto może przystąpić do PPK?

Przystąpienie do PPK jest dobrowolne. Jedynym ograniczenie jest okres zatrudnienia (minimum 90 dni) oraz wiek. Pracownicy w wieku miedzy 18-55 lat zapisywani są do programu automatycznie, z możliwością złożenia rezygnacji z uczestnictwa
w programie. Osoby, które ukończyły 55 lat, ale mają mniej niż 70 lat mogą złożyć deklarację dobrowolnego przystąpienia. Przepisy nie przewidują możliwości uczestnictwa w programie dla osób powyżej 70 roku życia.

Instytucja finansowa zarządzająca i prowadząca PPK – którą wybrać?

Polski Fundusz Rozwoju wpisał na listę instytucji mogących oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK tylko 20 wyraźnie wskazanych podmiotów.

O wyborze instytucji finansowej decyduje wiele czynników. Wśród najważniejszych z nich można wyliczyć:

 • doświadczenie w zarządzaniu kapitałem,
 • wieloletnia działalność na runku finansowym
 • wiarygodność instytucji.

Składka na PPK – od kogo i ile?

Wpłata pracownika, to 2% jego wynagrodzenia brutto, które może poszerzyć
o dodatkowe dobrowolne wpłaty w wysokości max. 2%.

Wpłatę po stronie pracodawcy stanowi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, które pracodawca może również rozszerzyć o dodatkowe wpłaty max. 2,5%.

Państwo dokona powitalnej jednorazowej wpłaty w wysokości 250 zł oraz co roku będzie wpłacać 240 zł.

Naliczanie wpłat – od czego zacząć?

Mały i średni przedsiębiorca często nie ma świadomości, że oprócz wdrożenia PPK, na dłużej pozostaje z nim obsługa planów kapitałowych. Składają się na nią:

 • naliczanie składek,
 • obsługa deklaracji składanych przez pracowników, w tym oświadczeń o dodatkowych wpłatach,
 • pojawianie się nowych pracowników i związane z tym liczenie okresów zatrudnienia.

Drugą kwestią są czynności ewidencjonowania tych zmian w systemie kadrowo – płacowym, a potem w systemie udostępnionym przez instytucję finansową. Czynności te będą wykonywane co miesiąc przez wiele, wiele lat. 

Nie mając aplikacji do obsługi PPK pracodawca wszystkie te czynności musi przerzucić na barki pracowników swojego działu kadr, którym trzeba zapłacić za czas, jaki będą musieli poświęcić by wykonać dodatkowe zadania ręcznie, bez pomocy aplikacji.

Współpraca z biurem rachunkowym – dlaczego?

Outsourcing działu kadr i płac do biura rachunkowego to duże ułatwienie dla pracodawcy w zarządzaniu tą częścią przedsiębiorstwa. Nie mniej należy pamiętać, że biura rachunkowe w standardzie oferują naliczanie wynagrodzeń, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

A co w przypadku PPK? Będą również naliczać składki na PPK, natomiast czy odciążą pracodawcę w zakresie innych obowiązków względem PPK, to już zależy od zawartej pomiędzy pracodawcą, a biurem rachunkowym umowy.

Wyraźne określenie całego procesu obsługi PPK, z podziałem i rozróżnieniem po której stronie umowy leżą konkretne obowiązki związane z programem PPK pozwalają na określenie odpowiedzialności za działania, tak po stronie biura rachunkowego, jak i pracodawcy.

Taka umowa pozwala na doprecyzowanie zasad współpracy, prawidłowe prowadzenie i administrowanie PPK jednocześnie dając pracodawcy pewność, że będą spełnione wszelkie wymogi prawne, jakim on podlega.

Rzetelne biuro rachunkowe daje gwarancję wykonania usług:

 • z najwyższą starannością,
 • terminowo,
 • przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności,
 • zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej
 • przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Autor
Menedżer Zespołu w Dziale Kadrowo-Płacowym

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Kadrowo-Płacowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Których pracowników i których pracodawców dotyczy autozapis do PPK? Jakie są obowiązki pracodawcy? Jakie terminy obowiązują? Tego się dowiesz z naszego artykułu.
Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
W imieniu Equinum Broker i PFR Portal PPK serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący zmian w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
Pracodawcy w zgłoszeniach do ZUS (ZUA, ZZA) będą mieli obowiązek w nowym polu uwidaczniać kod wykonywanego zawodu dla zgłaszanych do ubezpieczeń pracowników.
Jak zatrudnić powracającego pracownika zgodnie z przepisami? Na jaki okres zawrzeć umowę? Czy ponownie robić badania? Jak prowadzić akta osobowe? Co z PPK?

Usługi