Autozapis do PPK – co musisz wiedzieć?

Których pracowników i których pracodawców dotyczy autozapis do PPK? Jakie są obowiązki pracodawcy? Jakie terminy obowiązują? Tego się dowiesz z naszego artykułu.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy PPK w 2023 roku przypada pierwszy termin ponownego automatycznego zapisu pracowników do PPK, tzw. „autozapisu”.

Do końca lutego 2023 roku pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród pracowników, którzy złożyli rezygnację i poinformowania ich o planowanym rozpoczęciu dokonywania wpłat w ich imieniu.

Czym jest „autozapis”?

Pracodawcy od 1 kwietnia 2023 roku zobowiązani są do odprowadzania wpłat do programu PPK w imieniu wszystkich pracowników w wieku pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, o ile ponownie nie złożą oni deklaracji rezygnacji z odprowadzania wpłat.

Kiedy najwcześniej pracownik może złożyć ponownie deklarację rezygnacji z PPK?

 • Pracownik może złożyć ponownie deklarację rezygnacji z PPK najwcześniej 1 marca 2023. Wszystkie deklaracje rezygnacji złożone wcześniej, z końcem lutego tracą ważność.
 • Deklaracja rezygnacji powinna być przy tym złożona przed wypłatą wynagrodzenia w marcu, aby składki do PPK nie zostały w niej naliczone.

Których pracodawców obejmuje „autozapis” do PPK?

 • Termin ponownego „autozapisu” jest taki sam dla wszystkich pracodawców, niezależnie od tego, kiedy zawarli umowę o zarządzanie oraz wielkości podmiotu zatrudniającego.
 • Termin obejmuje także mikroprzedsiębiorców, u których wszyscy pracownicy złożyli deklaracje rezygnacji. W przypadku wznowienia naliczania wpłat taki pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz zawarcia umów o prowadzenie w imieniu i na rzecz pracowników, których takie wznowienie będzie dotyczyć.

Których pracowników obejmuje „autozapis” do PPK?

 • „Autozapis” obejmuje osoby w wieku 18-55 lat, które złożyły deklarację rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK w terminie do 28 lutego 2023 roku. Dotyczy zarówno tych osób, które zostały „zapisane” do PPK i po „zapisaniu” złożyły deklarację o rezygnacji, jak i tych które zrezygnowały z wpłat przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.
 • „Autozapis” nie dotyczy pracowników, którzy złożyli deklarację rezygnacji, a przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55 lat. Osoby te będą mogły przystąpić do PPK wyłącznie na podstawie wniosku o dokonywanie wpłat (jeżeli zrezygnowały z PPK po uprzednim zapisaniu do programu) lub wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (jeżeli nie byli wcześniej zapisani do programu).
 • Pracownicy, którzy przed 1 kwietnia 2023 ukończą 70. rok życia, nie będą mogli przystąpić do programu ani wznowić wpłat do PPK.

Do kiedy obowiązują deklaracje rezygnacji z odprowadzania wpłat złożone przez pracowników?

 • Wszystkie deklaracje rezygnacji z odprowadzania wpłat obowiązują do 28 lutego 2023 roku, niezależnie od tego, kiedy pracownik ją złożył. Po tym dniu wszystkie deklaracje tracą moc prawną.
 • W serwisie PPK dla Pracodawców wszystkie złożone dotychczas rezygnacje zostaną usunięte.

Od kiedy pracodawca ma obowiązek naliczania wpłat do PPK w imieniu pracowników objętych autozapisem?

 • Pracodawca powinien naliczyć wpłaty do PPK w imieniu pracowników objętych „autozapisem” od 1 marca 2023, ale nie może ich przekazać przed 1 kwietnia 2023 roku.

Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek naliczyć i pobrać wpłaty do PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego w marcu 2023.

 • Dotyczy to także pracowników, w imieniu których pracodawca nie zawarł jeszcze umowy o prowadzenie PPK i nie są oni jeszcze uczestnikami programu. Tych pracowników pracodawca powinien zgłosić niezwłocznie do programu.

Od kiedy pracodawca ma obowiązek przekazania naliczonych i pobranych wpłat do PPK?

 • Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej między 1 a 17 kwietnia 2023 roku (15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela).
 • Wpłaty naliczone, pobrane i przekazane do instytucji finansowej pracodawca nie zwraca pracownikowi.
 • Jeśli pracodawca zdąży naliczyć i pobrać wpłaty do PPK, ale nie przekaże ich do instytucji finansowej, a pracownik złoży deklarację rezygnacji z odprowadzanie wpłat do PPK, to pracodawca będzie musiał zwrócić pracownikowi pieniądze i skorygować listę płac.

Jakie są obowiązki pracodawcy zgodnie z ustawą o PPK?

 1. Obowiązek informacyjny (dotyczy także pracowników długotrwale nieobecnych w pracy) – do 28.02.2023
 2. Obowiązek zarejestrowania ponownie złożonej deklaracji rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK
 3. Obowiązek poinformowania instytucji finansowej o wznowieniu dokonywania wpłat przez pracownika lub zgłoszenia do PPK uczestników, którzy złożyli taką deklarację
 4. Obowiązek naliczania wpłat do PPK od 1 marca 2023 roku
 5. Obowiązek przekazania wpłat pobranych od pracowników objętych „autozapisem’ między 1 a 17 kwietnia 2023 roku
 6. Obowiązek zwrotu wpłat naliczonych, a nie przekazanych instytucji finansowej, jeśli pracownik w międzyczasie złoży deklarację rezygnacji

W razie dodatkowych pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu. 

Autor
Dyrektor Działu Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych
Warszawa

Może Cię zainteresować

Nowe wymogi otrzymania dopłat do cen gazu i prądu w 2023 r. Projekt programu wymaga opinii biegłego rewidenta już przy składaniu wniosku.
W Rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” 2023 Moore Polska znalazła się na 9. pozycji, awansując o jedno oczko względem zeszłego roku. To kolejny triumf naszego zespołu!
Cóż to był za rok! Dziękujemy, że byliście z nami – za zaufanie, za wyzwania i za budowanie siły Moore Polska. Zobaczcie, jak wiele razem osiągnęliśmy!
Podatnicy podatku od nieruchomości powinni przygotować się na drastyczny wzrost stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2023 roku.
W imieniu Equinum Broker i PFR Portal PPK serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący zmian w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Usługi