Autozapis do PPK – co musisz wiedzieć?

Których pracowników i których pracodawców dotyczy autozapis do PPK? Jakie są obowiązki pracodawcy? Jakie terminy obowiązują? Tego się dowiesz z naszego artykułu.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy PPK w 2023 roku przypada pierwszy termin ponownego automatycznego zapisu pracowników do PPK, tzw. „autozapisu”.

Do końca lutego 2023 roku pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród pracowników, którzy złożyli rezygnację i poinformowania ich o planowanym rozpoczęciu dokonywania wpłat w ich imieniu.

Czym jest „autozapis”?

Pracodawcy od 1 kwietnia 2023 roku zobowiązani są do odprowadzania wpłat do programu PPK w imieniu wszystkich pracowników w wieku pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, o ile ponownie nie złożą oni deklaracji rezygnacji z odprowadzania wpłat.

Kiedy najwcześniej pracownik może złożyć ponownie deklarację rezygnacji z PPK?

 • Pracownik może złożyć ponownie deklarację rezygnacji z PPK najwcześniej 1 marca 2023. Wszystkie deklaracje rezygnacji złożone wcześniej, z końcem lutego tracą ważność.
 • Deklaracja rezygnacji powinna być przy tym złożona przed wypłatą wynagrodzenia w marcu, aby składki do PPK nie zostały w niej naliczone.

Których pracodawców obejmuje „autozapis” do PPK?

 • Termin ponownego „autozapisu” jest taki sam dla wszystkich pracodawców, niezależnie od tego, kiedy zawarli umowę o zarządzanie oraz wielkości podmiotu zatrudniającego.
 • Termin obejmuje także mikroprzedsiębiorców, u których wszyscy pracownicy złożyli deklaracje rezygnacji. W przypadku wznowienia naliczania wpłat taki pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz zawarcia umów o prowadzenie w imieniu i na rzecz pracowników, których takie wznowienie będzie dotyczyć.

Których pracowników obejmuje „autozapis” do PPK?

 • „Autozapis” obejmuje osoby w wieku 18-55 lat, które złożyły deklarację rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK w terminie do 28 lutego 2023 roku. Dotyczy zarówno tych osób, które zostały „zapisane” do PPK i po „zapisaniu” złożyły deklarację o rezygnacji, jak i tych które zrezygnowały z wpłat przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.
 • „Autozapis” nie dotyczy pracowników, którzy złożyli deklarację rezygnacji, a przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55 lat. Osoby te będą mogły przystąpić do PPK wyłącznie na podstawie wniosku o dokonywanie wpłat (jeżeli zrezygnowały z PPK po uprzednim zapisaniu do programu) lub wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (jeżeli nie byli wcześniej zapisani do programu).
 • Pracownicy, którzy przed 1 kwietnia 2023 ukończą 70. rok życia, nie będą mogli przystąpić do programu ani wznowić wpłat do PPK.

Do kiedy obowiązują deklaracje rezygnacji z odprowadzania wpłat złożone przez pracowników?

 • Wszystkie deklaracje rezygnacji z odprowadzania wpłat obowiązują do 28 lutego 2023 roku, niezależnie od tego, kiedy pracownik ją złożył. Po tym dniu wszystkie deklaracje tracą moc prawną.
 • W serwisie PPK dla Pracodawców wszystkie złożone dotychczas rezygnacje zostaną usunięte.

Od kiedy pracodawca ma obowiązek naliczania wpłat do PPK w imieniu pracowników objętych autozapisem?

 • Pracodawca powinien naliczyć wpłaty do PPK w imieniu pracowników objętych „autozapisem” od 1 marca 2023, ale nie może ich przekazać przed 1 kwietnia 2023 roku.

Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek naliczyć i pobrać wpłaty do PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego w marcu 2023.

 • Dotyczy to także pracowników, w imieniu których pracodawca nie zawarł jeszcze umowy o prowadzenie PPK i nie są oni jeszcze uczestnikami programu. Tych pracowników pracodawca powinien zgłosić niezwłocznie do programu.

Od kiedy pracodawca ma obowiązek przekazania naliczonych i pobranych wpłat do PPK?

 • Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej między 1 a 17 kwietnia 2023 roku (15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela).
 • Wpłaty naliczone, pobrane i przekazane do instytucji finansowej pracodawca nie zwraca pracownikowi.
 • Jeśli pracodawca zdąży naliczyć i pobrać wpłaty do PPK, ale nie przekaże ich do instytucji finansowej, a pracownik złoży deklarację rezygnacji z odprowadzanie wpłat do PPK, to pracodawca będzie musiał zwrócić pracownikowi pieniądze i skorygować listę płac.

Jakie są obowiązki pracodawcy zgodnie z ustawą o PPK?

 1. Obowiązek informacyjny (dotyczy także pracowników długotrwale nieobecnych w pracy) – do 28.02.2023
 2. Obowiązek zarejestrowania ponownie złożonej deklaracji rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK
 3. Obowiązek poinformowania instytucji finansowej o wznowieniu dokonywania wpłat przez pracownika lub zgłoszenia do PPK uczestników, którzy złożyli taką deklarację
 4. Obowiązek naliczania wpłat do PPK od 1 marca 2023 roku
 5. Obowiązek przekazania wpłat pobranych od pracowników objętych „autozapisem’ między 1 a 17 kwietnia 2023 roku
 6. Obowiązek zwrotu wpłat naliczonych, a nie przekazanych instytucji finansowej, jeśli pracownik w międzyczasie złoży deklarację rezygnacji

W razie dodatkowych pytań – serdecznie zachęcamy do kontaktu. 

Autor
Dyrektor Działu Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych
Warszawa

Może Cię zainteresować

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą ma obowiązek sporządzać remanent. Jest to tak zwany spis natury, który wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy. Co musisz wiedzieć o remanencie? Dowiesz się z naszego artykułu!
U podstaw czego doszukiwać się powodzenia i nieustającego rozwoju Moore Polska? Odpowiedź jest niebywale prosta – wszak sercem naszego przedsiębiorstwa jest nasz zespół, #MoorePolskaTeam.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku, przesyłam życzenia w nieco innej formie niż zazwyczaj. Serdecznie zachęcam więc do obejrzenia filmiku #MoorePolskaTeam stworzonego wespół z dziećmi naszych pracowników:
Nowe wymogi otrzymania dopłat do cen gazu i prądu w 2023 r. Projekt programu wymaga opinii biegłego rewidenta już przy składaniu wniosku.
W Rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” 2023 Moore Polska znalazła się na 9. pozycji, awansując o jedno oczko względem zeszłego roku. To kolejny triumf naszego zespołu!
Cóż to był za rok! Dziękujemy, że byliście z nami – za zaufanie, za wyzwania i za budowanie siły Moore Polska. Zobaczcie, jak wiele razem osiągnęliśmy!

Usługi